Et detallem els recursos propis de l'Ajuntament, en conveni amb entitats financeres, per a facilitar l'accés a finançament de les persones emprenedores de la ciutat.

 

Fundació ASCA:

La Fundació Asca ofereix préstecs, se nse interessos ni avals, a persones o a col·lectius que presentin un projecte de negoci que sigui viable i també a cooperatives, sempre i quan creïn ocupació.

  • Préstecs per empreses de fins a 12.000 euros, a tornar en un període de 3 anys.  

Prèviament a la sol·licitud del préstec s'ha de fer un pla d'empresa que ha d'estar revisat pel Servei d'Emprenedoria i Economia Social de l'Ajuntament de Terrassa. 

Sol·licita una cita d'assessorament personalitzat sobre finançament del projecte.

 

Microbank:  

Microbank ofereix préstecs sense garantia real dirigits a persones o entitats que poden tenir dificultats d'accés al finançament bancari tradicional. També atorga finançament a entitats d'economia social. 

El Servei d'Emprenedoria farà l'acompanyament del pla d'empresa i valorarà el projecte: en cas de valoració positiva, se certificarà la viabilitat del projecte que es vol finançar.

Sol·licita una cita d'assessorament personalitzat sobre finançament del projecte.

 

Fundació Youth Business Spain

La Fundació Youth Business Spain ofereix préstecs per a persones menors de 35 anys de fins a 5.000€, sense necessitat d'aval, que s'hauran de tornar en un període de 2 anys. El fons del préstec és limitat.

Qualsevol persona que vulgui accedir a aquest préstec s'ha de posar en contacte amb  el Servei d'Emprenedoria i Economia Social de l'Ajuntament de Terrassa escrivint a [email protected].

Per poder accedir al préstec és requisit fer un pla d'empresa supervisat pel Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

Aquest pla es presentarà a la Fundació Youth Business Spain per tal de validar la concessió del préstec. La col·laboració s'ha dut a terme a través de la Fundació Autoocupació, membre fundador de Youth Business Spain.

Sol·licita una cita d'assessorament personalitzat sobre finançament del projecte.

 

Projectes de Valor per Terrassa

L'Ajuntament ofereix altres formes de finançar projectes innovadors i de caire social que estan integrats en els Projectes de Valor per Terrassa.