La formació professional per a l'ocupació és un dels subsistemes de formació professional, integrat pel conjunt d'instruments i accions que tenen per objecte impulsar i estendre entre les empreses i les persones treballadores, tant desocupades com ocupades, una formació que respongui a les seves necessitats de qualificació i competitivitat i que contribueixi al desenvolupament econòmic i a la cohesió social.

Es caracteritza per tenir una oferta d'especialitats formatives molt àmplia en tots els sectors econòmics i per oferir la possibilitat de realitzar pràctiques professionals en empreses catalanes o de l'estranger.


Els certificats de professionalitat

El certificat de professionalitat és l'instrument d'acreditació oficial de les qualificacions professionals en l'àmbit de l'administració laboral. Vàlid a tot el territori espanyol, acredita que es disposa de les competències per a desenvolupar una activitat, i dels coneixements i les habilitats per desenvolupar-les de forma correcta d'acord amb les exigències del mercat.

Què acredita?

Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i està configurat per una o més unitats de competència.

La unitat de competència constitueix la unitat mínima acreditable i acumulable per obtenir un certificat de professionalitat.

Quines són les vies per obtenir-lo?

  • Formació a través de l'Administració laboral: superar amb avaluació positiva tots els mòduls associats a totes les unitats de competència corresponents al certificat de professionalitat.
  • Formació a través de l'Administració educativa: tenir certificació acadèmica que acrediti la superació de tots els mòduls professionals associats a les unitats de competència que conformin certificat de professionalitat.
  • Reconeixement de l'experiència laboral i formació no formal.

Qui els expedeix?

A Catalunya, l'organisme competent per expedir i registrar els certificats de professionalitat i les acreditacions parcials acumulables és el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), que els expedirà a instància de la persona sol·licitant.

Podeu trobar la informació corresponent als certificats de professionalitat a la pàgina web del SOC.

Requisits d'accés al certificat de professionalitat (CP)

Persones entre 16 i 65 anys inscrites

al SOC

Nivell 1

Sense requisits

Nivell 2

Graduat escolar, ESO o equivalent, mòdul de qualsevol CP nivell 2, mòdul de CP nivell 1 mateixa família i àrea professional, prova accés Grau Mitjà, prova accés universitat. Si no compleix els requisits: prova d'accés

Nivell 3

Batxillerat o equivalent, mòdul de qualsevol CP nivell 3, mòdul de CP nivell 2 mateixa família i àrea professional, prova accés Grau Superior, prova accés universitat. Si no compleix els requisits: prova d'accés

 

 

* Requisits addicionals Atenció sociosanitària persones al domicili i en institucions socials: Major d'edat

Podeu trobar tota l'oferta formativa de cursos de formació per a l'ocupació al llibret: Oferta formativa a Terrassa, al web Treball Formació Terrassa i al Servei d'Ocupació de Catalunya.

 

Formació Integrada

Els títols es poden convertir en certificats de professionalitat i viceversa s'utilitzen com a passarel·la les Unitats de Competència definides per l'Institut Català de les Qualificacions Professionales (ICQP) i a nivell estatal per l'INCUAL. (Instituto Nacional de Calificaciones Profesionales).


Acredita't

Moltes persones han adquirit les seves competències professionals en el mateix lloc de treball, mitjançant la pràctica, l'experiència professional i vies no formals de formació. Per tant, són persones que tenen les competències, però no l'acreditació oficial. Aquest procediment permet a les persones que hi participen aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses i facilita, d'aquesta manera, la seva integració laboral, la promoció professional i el reconeixement social. En aquesta convocatòria poden participar persones de més de 20 anys i el nombre màxim de persones que s'admetran és de 8.118.

Actualment no està oberta la inscripció. En el web de l'Acredita't s'informarà de properes convocatòries d'acreditació de competències.

En el marc de les mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional, les persones amb experiència laboral i formació prèvia que desitgin obtenir un diagnòstic de les seves possibilitats formatives i de promoció professional, i conèixer l'itinerari formatiu i professional més adequat per aconseguir una titulació acadèmica, poden sol·licitar el servei d'assessorament en la formació professional. Així mateix, poden sol·licitar el reconeixement acadèmic dels aprenentatges que hagin assolit amb l'experiència laboral o en activitats socials.

Centres de Formació Professional per a l'Ocupació

Actiuhumà, SL

Joaquim Costa, 34 Telf 93 786 11 84 / 93 784 15 16 [email protected]

www.actiuhuma.org

 

Autoescola Matadepera

Ctra. Montcada, 180 telf 93 783 56 78/ 687 573 581 [email protected]

www.autoescolamatadepera.cat

 

Autoescola Planeta

Av. Abad Marcet, 191 Telf 93 735 85 85  [email protected]

www.autoescuelaplaneta.com/centros

 

Autoescola Vallparadís

Ctra. Montcada, 487 Telf 93 731 02 02 [email protected]

www.autoescolavallparadis.com

 

Cambra de Comerç de Terrassa

Blasco de Garay, 29-49  Telf 93 733 98 33 [email protected]

www.cambraterrassa.org www.garantiajuvenil.cat

 

Cecot Formació

Sant Pau, 6 Telf 93 736 05 50 / 93 736 11 00 [email protected]

www.cecotformacio.org  www.cecot.org

 

CIFO Vallès (Terrassa)

Ctra Nacional, 150 km 15 Telf 93 736 29 10 [email protected]

 

Creu Roja

Fra Bonaventura Gran, 10 Telf 93 733 12 44 [email protected]

www.creuroja.org

 

Egara Formació

Ausias Marc, 9 local 2  Telf 93 733 98 20 [email protected]

www.egaraformacio.com

 

Escola Pia

Camí Fondo, 31 Telf 93 788 17 65 [email protected]

http://terrassa.escolapia.cat

 

L'estudem JBF, SL

Cardaire, 28-30,  Telf 93 731 38 15 [email protected]

http://lestudem.com

 

Foment de Terrassa SA

Ctra. Martorell, 95 Telf 93 789 11 11 [email protected]

www.terrassaocupacio.cat

 

Fundació Paco Puerto (CCOO)

Unió, 23 Telf 93 789 12 07 [email protected]

www.fundaciopacopuerto.cat

 

FUPAR Fundació

Campiones Olímpiques, 36 Telf 93 788 36 62 [email protected]

www.fupar.cat

 

IDFO (UGT)

Unió 23 Telf 93 780 93 66 www.idfo.com

 

GREINTEC

Sant Pau, 6 Telf 640561724/ 937832272 formació@greintec.cat

http://www.greintec.cat