Oficina de garanties lingüístiques.

Si teniu dubtes pel que fa a usos lingüístics, o voleu consultar qualsevol situació de vulneració de drets lingüístics ocorreguda a la nostra ciutat, podeu adreçar-vos a l' Oficina de garanties lingüístiques de la Generalitat i/o utilitzar el formulari corresponent.

La Secretaria de Política Lingüística, mitjançant l'Oficina de Garanties Lingüístiques, facilita a la ciutadania la resolució de qualsevol qüestió relacionada amb els usos lingüístics a Catalunya, especialment de la llengua catalana, la llengua occitana, aranès a l'Aran, i la llengua de signes catalana.

L'Ajuntament de Terrassa està compromès en la promoció del coneixement i l'ús del català a la ciutat, i també en tots els serveis municipals. Per aquesta raó, existeix un Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Terrassa, i hi ha constituïda una Comissió de Seguiment del Reglament per a l'ús de la llengua catalana. La Comissió està formada per representants dels grups municipals, representants d'entitats que promouen l'ús de la llengua catalana, representants dels sindicats i del Consorci de Normalització Lingüística. L'objectiu de la Comissió és vetllar perquè els continguts del Reglament siguin una realitat.

Consulteu també el Reglament per a l'ús de la llengua Catalana a l'Ajuntament de Terrassa.