La ciutat de Terrassa és travessada per tres rieres principals: la riera de les Arenes, la riera del Palau i la de Gaià.

Riera de les Arenes – Conca del Llobregat

Neix al vessant sud del coll d'Estenalles, municipi de Mura, i en un recorregut de quinze quilòmetres travessa el municipi de Matadepera, on rep per la dreta les aigües dels torrents de la Font de l'Olla, del Coll del Daví i el de la font de la Riba. Entra al terme de Terrassa pel pla del Bon Aire, per on hi conflueixen els torrents de Santa Margarida, Can Petit, Vilardell i la serra de Galliners, fins arribar al pla de les Fonts, on s'aiguabarreja amb la riera de Terrassa, per formar l'anomenada riera de Rubí. 

La riera es troba canalitzada i amb talussos formigonats al llarg del seu curs perquè circula per tram urbà. No obstant, forma part del sistema de connectors fluvials reconeguts pel Pla Territorial de la Regió Metropolitana.

 

 

 

 


Riera del Palau – Conca del Llobregat

Neix al nord del terme de l'aiguabarreig dels torrents de Can Bogunyà i Can Candi i rep per la riba dreta els cabals dels torrents Cançoner, Mitger, de la Maurina, de les Aymerigues, de Ca n'Aurell i de les Carbonelles, i per la riba esquerra, el dels torrents d'en Pere Parres, del Turó de l'Argila i el del Salt, abans que se li uneixin el torrent de Vallparadís per formar la riera de Terrassa i confluir al pla de les Fonts amb la riera de les Arenes.

Riera de Gaià – Conca del Llobregat

A l'alçada de ca n'Amat, el torrent que hi circula pren el nom de riera de Gaià que topa amb la part nord de la serra de les Aimerigues, que li barra el pas en direcció a Terrassa i li fa fer un gir cap a ponent, tot formant les gorges de can Font abans d'entroncar-se amb l'antic camí romeu de Terrassa a Montserrat. En aquest indret és quan deixa el terme de la ciutat de Terrassa i rep les aigües del torrent de Sant Miquel, per llevant, i les del torrent del Llor, per la dreta. Més endavant la riera de Gaià acaba unint-se amb el torrent de Sant Jaume.

La riera de Gaià es caracteritza, en el tram compres entre Can Font de Gaià i el límit de terme amb Viladecavalls, per una llera ampla i la presencia de cornises verticals de fins a 20 metres d'alçada. Aquestes formes d'erosió excavades pel torrent es deuen a l'acció de l'aigua sobre el substrat de la llera, format bàsicament per materials fins com argiles i sorres. 

 

 

 

 

 

 

 Quina és la importància social i urbana de les rieres? 

Les rieres de Terrassa són els eixos estructuradors naturals d'una ciutat que va néixer a les seves ribes. Amb la transformació de la ciutat, les traces antigues de la riera de Palau han esdevingut en les Rambles i les del Torrent Vallparadís, en el parc Vallparadís, eixos principals d'espai públic de la ciutat, però les traces actuals de les rieres de Palau i de Les Arenes i en la seva confluència en la riera de Rubí al seu pas per Les Fonts, són una fractura que encara, a hores d'ara, separa els barris que limiten amb elles.
Les rieres han d'esdevenir un símbol per Terrassa, com a exemple d'integració i no pas de distanciament i, per aconseguir-ho, cal acabar amb la barrera que suposen entre barris, projectant actuacions específiques que ho permetin.