Aquí trobareu documents opcionals que us seran d'ajuda per confeccionar el pla d'empresa.

Vídeos

Recursos per emprendre: "Consells per comunicar adequadament"

 

Documents

A sota trobareu un arxiu comprimit que permet confeccionar el Pla economicofinancer dels projectes que es presentin als Premis de Nous/noves Professionals. Per poder-ho obrir sense problemes, es recomana fer-ho amb Microsoft Office. Com s'explica a la introducció és d'ús docent, molt senzilla que permet obtenir els estats previsionals a tres anys (Compte de Resultats i Balanç de Situació). També inclou una anàlisi del punt d'equilibri i dels principals ràtios financers.

Per poder confeccionar aquests estats financers, s'han d'emplenar només les caselles en blanc dels quatre primers fulls.

De cara a resoldre possibles dubtes sobre la utilització de l'aplicació ens podeu contactar a través del e-mail: [email protected]

Guió del pla d'empresa i Excel del pla econòmic (arxiu ZIP)