A abril de 2024, l'Ajuntament de Terrassa ha presentat un total de 34 projectes a convocatòries Next, on 21 han rebut subvenció, 10 han estat denegats, i 3 resten pendents de resolució. La suma de les subvencions Next rebudes supera els 30 milions d'Euros i han permès a l'Ajuntament de Terrassa realitzar un total de 21 projectes per a la ciutat que es detallen a continuació. Amb un cost total dels 21 projectes de 73 milions d'euros.

Informe del fons atorgats 

1 Accessibilitat i ZBE. Revolució Verda

L'objectiu principal del projecte es basen a aconseguir transformar Terrassa en una ciutat més respectuosa amb els vianants, millor per als infants, més segura, amb un transport públic més cómode i accessible, i més respirable.

Import atorgat: 8.894.442 €

Ampliar la informació sobre ZBE 1 i 2

2 Infraestructura de tecnologia de base per al desplegament del lloc de feina de l'empleat públic digital

Es pretén dotar a l'Ajuntament de Terrassa amb les infraestructures tecnològiques necessàries per a modernitzar la seva administració.

Import atorgat: 638.710,37 €

Pujar a l'inici

3 Seguretat de la informació en els sistemes d'informació de l'Ajuntament de Terrassa

Es busca garantir la seguretat de les infraestructures, comunicacions i serveis digitals oferts per l'Ajuntament.

Import atorgat: 193.205.34 €

Pujar a l'inici

4 Recollida selectiva de Residus

El projecte consisteix en la recollida individualitzada "Porta a Porta" de les cinc fraccions (orgànic, paper, envasos, vidre i resta) i també de restes de poda, domèstica i també comercial dels barris de Can Palet de Vista Alegre i Can Gonteres.

Import atorgat: 116.902,69 €

Pujar a l'inici

5 Pla d'Acció de l'Agenda Urbana de Terrassa

El projecte tracta d'elaborar un Pla d'acció local Terrassenc de l'Agenda Urbana Espanyola 2030

Import atorgat: 250.000,00 €

Pujar a l'inici

6 Rehabilitació de l'antic Ajuntament de Terrassa per a la seu de la Casa de l'Esport

Un cop rehabilitat l'edifici es convertirà en la Casa de l'Esport Terrassenc i de l'Hoquei per a la gestió esportiva municipal i per a la relació, projecció i atenció de l'activitat esportiva de les entitats de la ciutat i del món de l'hoquei.

Import atorgat: 647.394,23 €

Pujar a l'inici

7 Adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques públiques de Terrassa

Es destinarà aquesta subvenció per a actualitzar les col·leccions amb les novetats bibliogràfiques aparegudes al mercat, i per ampliar l'oferta bibliogràfica.

Import atorgat: 11.600,00 €

Pujar a l'inici

8 Modernització digital i gestió sostenible de l'Auditori Municipal de Música de Terrassa

Es duran a terme actuacions per la millora de dotació tecnològica i digital en els àmbits d'àudio, il·luminació, vídeo i infraestructures tecnològiques.

Import atorgat: 14.612,00 €

Pujar a l'inici

9 TRS Film Lab

El projecte vol crear un nou espai d'innovació audiovisual amb la col·laboració del PAC i l'ESCAC, que contempli formació, fomentar l'emprenedoria i impulsar el prototipatge, fomentant l'educació audiovisual universal.

Import atorgat: 250.000,00 €

Pujar a l'inici

10 Rehabilitació d'edificis de titularitat privada a sis barris de Terrassa

El projecte es destina a sis barris de la ciutat: Ca n'Anglada, Santa Margarida, Can Palet II, la Maurina, Can Boada i el barri d'Ègara. L'objectiu és reduir el consum d'energia no renovable, també millora de l'accessibilitat amb la instal·lació d'ascensors.

Import atorgat: 2.853.102,00 €

Pujar a l'inici

11 Terrassa transformant el seu mercat local

Transformació dels dos mercats municipals; Mercat de la Independència i el de Sant Pere, adequació de les instal·lacions i incorporar punts d'entrega intel·ligents.

Import atorgat: 1.990.984,12 €

Pujar a l'inici

12 Rehabilitació de la sala del Cinema Catalunya

Consistent en la substitució de les dues pantalles de projecció de les dues sales i millores tècniques.

Import atorgat: 12.00,00 €

Pujar a l'inici

13 Accessibilitat als espais d'atenció al públic dels edificis municipals de Terrassa

Incorporar el sistema Braile en les botoneres dels ascensors, adequació dels mostradors d'atenció al públic, instal·lació de baranes i paviments amb productes antilliscants.

Import atorgat: 101.251,68 €

Pujar a l'inici

14 APEU (Àrees de Promoció Econòmica Urbana). Innovació en les àrees comercials urbanes

Incorporar les àreas de promoció econòmica urbana en 10 àrees comercials de la provincia de Barcelona, entre elles Terrassa.

Import atorgat: 77.049,14€

Pujar a l'inici

15  Zona de Baixes Emissions i transformació digital i sostenible del transport urbà 2022. La revolució verda respira el canvi. 

Els objectius principals del projecte es basen a aconseguir transformar Terrassa en una ciutat més respectuosa amb els vianants, millor per als infants, més segura, amb un transport públic més còmode i accessible, i més respirable. 

Import atorgat 3.996.064,78€ 

Pujar a l'inici

16 Pla educatiu d'entorn

Execució de mesures PROA+ a l'entorn a través dels Plans Educatius d'Entorn segons allò establert a l'addenda subscrita pel Departament d'Educació i l'Ajuntament per al curs 2022-2023. Algunes de les actuacions d'aquest projecte són els patis oberts a l'estiu de 2023 i classes de natació per infants.

Import atorgat 488.312,00 € 

Pujar a l'inici

17 Programa d'incentius per promoure la mobilitat elèctrica, MOVES III

Adquisició de vehicles elèctrics municipals per contribuir en la mobilitat sostenible i verda des de l'Ajuntament de Terrassa.

Import atorgat 56.000,00€ 

Pujar a l'inici

18 Construcció d'habitatges de lloguer social

Ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients

Import atorgat 7.418.286,00€ 
 

Pujar a l'inici

19 Atenció a les persones sense llar

Entre les accions finançades per aquest subprojecte es troba la nova figura de la referent del sensellarisme, la creació de la gestora de casos i l'elaboració del pla local per a l'abordatge del sensellarisme. D'altra banda, també contribueix al manteniment del projecte Sostre 360º amb l'acompanyament a joves, així com el projecte "Primer la Llar" 

Import atorgat 1.925.643,84 €

Pujar a l'inici


20 Tecnologies de suport i cura i Banc de Productes de Suport
Té com objectiu la incorporació de solucions tecnològiques de teleassistència que modernitzin l'atenció domiciliaria, així com la formació de la persona usuària.

Import atorgat 145.655,31€ 

Pujar a l'inici
 

21 Programes d'Esports "Mou-te, tú hi guanyes" i "Cuida't +60"

El programa "Mou-te, tú hi guanyes" pretén acostar l'activitat física a la ciutadania de Terrassa a partir d'activitats gratuïtes i adaptades a cada persona. 

Import atorgat 5.100€

Pujar a l'inici

 

L'estratègia d'Europa: menys contaminació, millor qualitat de vida

Terrassa avança seguint la tendència d'altres ciutats europees que estan apostant per convertir-se en nuclis urbans més amables, més verds, més sostenibles i més pensats per a les persones. La normativa de la Unió Europea, coherent amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) determina l'ampliació dels espais per a vianants i la reducció de la contaminació, així com també canvis progressius en la mobilitat. D'aquesta manera es dona el màxim protagonisme a la protecció de la salut i la qualitat de vida de totes les persones.

A hores d'ara, les ciutats estan seguint aquests objectius fixats per la Unió Europea. Les que apareixen en aquest mapa destaquen especialment pels avenços que estan fent i són un referent per a tots els països.