Avancem cap a la Terrassa del Futur

De cara a 2024 Terrassa rebrà uns 4 milions d'euros, que junt amb l'aportació municipal de 5 milions d'euros que hem previst als pressupostos, ens permetran executar diversos projectes dins els fons Next Generation Accessibilitat i ZBE 2 amb l'objectiu de seguir avançant en la millora de l'accessibilitat, l'espai públic i la mobilitat a la ciutat, fent-la més sostenible, ordenada i eficient.

 

   

 

   

Els projectes aprovats en aquesta convocatòria dels Next Generation per l'any 2024, s'han d'executar al llarg de l'any i són els següents:

1. Ampliació de les voreres del Pont del Passeig (veure projecte)

El pont del Passeig és el pont que creua el Parc de Vallparadís i connecta la ZBE amb els barris de l'est de la ciutat per salvar la barrera orogràfica del parc. Aquesta actuació consolida una actuació tàctica executada el 2020. A més servirà per rehabilitar els elements estructurals del pont, millorant-ne el drenatge de l'aigua de pluja així com duent a terme la impermeabilització de la superestructura per evitar l'entrada d'aigua que provoca danys al pont. El termini  previst d'execució de les obres és de 3 mesos per a l'àmbit superior i 3 mesos més per l'àmbit inferior. El pressupost d'execució amb IVA és de 778.273,85€

2. Ampliació de les voreres del pont del Cementiri Vell (veure projecte)

El pont del Cementiri Vell és el pont que creua el Parc de Vallparadís i connecta la ZBE amb els barris de l'est de la ciutat per salvar la barrera orogràfica del parc. Aquesta actuació consolida una actuació tàctica executada el 2019 mitjançant la reurbanització del vial modificant la distribució d'amplades de voreres, carril bici i calçada. També es duran a terme les reparacions necessaries per a posar solució a les patologies detectades durant l'analisi de l'estructura. Es preveu que les obres tinguin un termini d'execució de 6 mesos. El pressupost d'execució amb IVA és de 355.322,74€

3. Millora de l'accessibilitat de la passarel·la de Sant Llorenç (veure projecte)

Les actuacions permetran reparar les deficiències que hi ha a la passarel·la actual. La durada de les obres es preveu que sigui de 3 mesos i mig. El cost previst és de 260.981,50€ amb IVA inclòs.

4. Ampliació de les voreres del pont de Montserrat (veure projecte)

El pont de Montserrat és el pont que neix de la carretera Montcada i creua la Riera de les Arenes, amb l'objectiu de salvar la barrera orogràfica que fa la Riera respecte dels barris ubicats a l'entorn.  Les actuacions permetran la rehabilitació estructural del pont, la millora de la plataforma funcional i la reurbanització de la carretera de Montcada dins de la zona d'actuació per oferir-li un caràcter més urbà. La durada de les obres serà d'uns 6 mesos. El pressupost d'execució amb IVA és de 1.175.945,65€

5. Ampliació de la superfície per a vianants al Portal de Sant Roc (veure projecte)

L'actuació consistirà en el desmuntatge dels accessos de vianants a l'aparcament soterrat

6. Millora de l'accessibilitat de la plaça Rosalia de Castro (veure projecte)

La millora de l'accessibilitat s'assolirà mitjançant l'ampliació de voreres d'aquesta, per millorar els itineraris a peu al barri. El termini d'execució de les obres serà d'uns 7 mesos. El pressupost sense IVA és de 336.906,93€

7. Millora de l'accessibilitat del pont de Sant Pere (veure projecte)

El pont de Sant Pere connecta el centre urbà amb el conjunt monumental de les Esglésies de Sant Pere i actualment disposa d'un paviment que no compleix la normativa d'accessibilitat. La intervenció permetrà rehabilitar l'estructura del pont, refer de nou els paviments en consonància amb la reurbanització de l'antic barri de Sant Pere, substituir la barana actual per una menys invasiva, netejar les façanes del pont per recupear la imatge del monument i esbrossar la vegetació propera per posar-lo en valor. el pressupost amb IVA inclòs és de 999.996,87€

8. Millora de l'accessibilitat al barri de Can Parellada (veure projecte)

El projecte preveu dur a terme actuacions a la cruïlla d'Europa amb França; cruïlla d'Europa amb Itàlia (davant CAP) i Amèrica 9 i Iugoslàvia, Mare Deu Fuencisla / Mare Deu de les Neus.El pressupost total amb IVA és de 170.100,01€

9. Millora de l'accessibilitat de la cruïlla d'Avda. Bejar amb Consell de Cent (veure projecte)

Es crearà un itinerari de vianants dels veïns de Can Tusell per accedir a la centre urbà. Aquesta actuació consolidarà una actuació tàctica. El pressupost total amb IVA és de 418.498,07€

10. Millora de l'accessibilitat a itineraris principals de vianants que ara no són prou accessibles (veure projecte)

les actuacions es duran a terme als carrers Jocs Olímpics, Cervantes, Josep Trueta, Pare Font i Avinyó.Es preveu actuar amb ampliació de vorera (obra civil) als carrers Avinyó (entre Carretera de Montcada i Gasòmetre) i dur a terme actuacions tàctiques a la resta de carrers. El pressupost total amb IVA es de 349.943,58€

11. Millora de l'accessibilitat al carrer de Vacarisses (veure projecte)

Es millorarà l'accessibilitat mitjançant l'execució d'un pas elevat davant de l'escola Fàtima. El pressupost total amb IVA es de 86.798,54€

12. Implantació d'un pas elevat davant del casal cívic de Can Palet de Vista Alegre per millorar-ne l'accessibilitat (veure projecte)

13. Construcció d'una rampa d'accés a les Esglésies de Sant Pere cap a Vallparadís (veure projecte)

L'actuació es durà a terme mitjançant la connexió des del carrer de la Rectoria amb la passarel·la de Vallparadís, amb escales i amb rampa per complir amb l'accessibilitat. Així, es substituirà la rampa i mur actuals que es van fer amb criteris provisionals. El pressupost Total amb IVA és de 420.245,45€

14. Millora de la connectivitat Les Fonts i Can Parellada amb el centre de Terrassa (veure projecte)

Aquesta actuació suposarà l'execució del Tram E del recorregut de connexió accessible per vianants i ciclistes, el qual permetrà cosir de nord a sud el barri i connectant-lo amb una de les principals vies de la ciutat (avinguda del Vallès). El Tram E és un recorregut 100% urbà: Avinguda d'Àfrica, C/Anglaterra, parc Ègara i C/Holanda. El pressupost d'execució és de 2.933.615,02€

15. Millora de l'accessibilitat i urbanització del carrer del Vent, considerant criteris d'accessibilitat, il·luminació i drenatge (veure projecte)

16. Adequació de la Plaça de l'Emigrant (veure projecte)

La plaça s'adequarà mitjançant l'ampliació de les voreres de la zona central de la plaça per tal de millorar accessibilitat i connectivitat amb el mercat de Can Boada. També realitzant actuacions puntuals per fer accessible cada plataforma de la plaça a la vorera.

17. Millora de la plaça dels Museus (veure projecte)

Es millorarà l'accessibiltat del paviment, que ara és innaccessible, mitjançant la configuració de zones noves d'estada amb espais verds amb ombra i paviments drenants.

18. Condicionament dels accessos a la Plaça de la Unitat (veure projecte)

Es condicionarà la plaça mitjançant una rampa accessible per facilitar els accessos als vianants, en un espai resolt actualment per una escala.

19. Construcció d'una rampa accessible per connectar la Ronda de Ponent amb el carrer Teide (veure projecte)

Es construirà una rampa per resoldre l´estabilització del talús situat entre la ronda de Ponent, el carrer del Cardenal Cisneros i el carrer de Josep Marimon. És una actuació necessària per millorar les condicions d'accessibilitat de l'espai públic i per accedir a les parades del servei de transport públic.

20. Adequació de l'accessibilitat de la passarel·la d'accés a l'estació de Les Fonts de Terrassa (veure projecte)

Es rehabilitarà la passarel·la a través d'una nova pavimentació  i millorant-ne la seva estructura. El pressupost d'execució amb IVA és de 261.574,96€ i la durada de les obres es preveu que sigui de 3 mesos.

21. Millora de l'accessibilitat de l'Estació Renfe-carrer del Nord, en un punt estret al costat de l'estació

22. Millora de l'accessibilitat de les parades d'autobús amb el subministrament i instal·lació de 22 plataformes prefabricades de formigó

Els fons Next Generation 2 també ens permetran avançar cap a una flota d'autobús més sostenible, mitjançant l'adquisició de 2 autobusos elèctrics de 12 metres i l'habilitació d'un punt de recàrrega a les instal·lacions de TMESA per a aquests 2 autobusos.

A més també ens permetran seguir implementant l'arquitectura tecnològica per a la implantació de la ZBE, ampliant la plataforma de virtualització necessària per allotjar els sistemes de gestió i control d'aquesta.

Plànol de les actuacions Next 2

 

Plànol de les actuacions Next 1

 

Quin és l'objectiu dels projectes Next Generation?

Tots els projectes que durem a terme responen a aquests objectius:

 • Retornar la ciutat a les persones
 • Generar solucions especifiques que responguin a les necessitats de cada barri
 • Reduir els desplaçaments amb vehicles contaminants per millorar la nostra qualitat de vida
 • Apostar per vehicles menys contaminants
 • Donar resposta a l'emergència climàtica i alhora, afavorir un canvi de model de ciutat, més compacta, còmoda, verda i sostenible
 • Millorar l'accessibilitat física i visual

En definitiva, es tracta d'un gran pas endavant per fer de Terrassa una ciutat caminable, millor per als infants, segura, amb un transport públic més còmode i accessible i més respirable. 

Els Next Generation d'Accessibilitat i ZBE 1

L'any 2023 ja va suposar un gran impuls en la millora de l'accessibilitat.  Entre els projectes, es van dur a terme actuacions per a la millora de la senyalització, semàfors, obres d'elevació de calçada per pacificar el trànsit i projectes per posar les bases a la ciutat per a la implementació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), com són la implantació de punts de control de vehicles, les càmeres, etc que permetran complir amb la normativa de la Llei de baixes emissions que els municipis van començar a instaurar al 2023.

Pel que fa a les xifres concretes, 8.894.442 euros corresponen a la part atorgada en la convocatòria de l'MITMA (90%+IVA), 3.288.917 euros van anar a càrrec de l'Ajuntament de Terrassa (10%+IVA).

 

Fem la ciutat caminable

 1. Transformant carrers de les noves àrees de vianants 
 2. Millorant l'accessibilitat de voreres i cruïlles i enjardinant per augmentar la biodiversitat urbana

Torna a l'índex

Transformant carrers de les noves àrees de vianants

Mitjançant intervencions tàctiques per ampliar l'espai dels vianants a la vorera, vianalitzacions de carrers i ampliació de voreres.

1. Carrer Cervantes (veure projecte) (veure cartell)

Ampliació de les voreres per a la millora de l'accessibilitat del carrer Cervantes, entre els carrers de Giralt i Serra i de la Mare de Déu dels Àngels.

Les voreres d'aquest tram del carrer tenien una amplada d'1,20m aproximadament, no complint la normativa vigent d'accessibilitat i dificultant la circulació de persones amb mobilitat reduïda, especialment aquelles que s'han de desplaçar en cadira de rodes.

L'actuació ha consistit en ampliar les voreres i reduir el seu pendent transversal. Import adjudicació amb IVA: 175.159,60 €.

2. Carrer Col·legi (veure projecte) (veure cartell)

Millora de la urbanització del carrer del Col·legi per millorar els criteris de mobilitat i seguretat del sector.

L'àmbit del projecte està delimitat entre els carrers del Vall i la carretera Montcada i té l'objectiu d'ampliar-ne les voreres. Al tram entre la plaça del doctor Cadevall i carrer de Sant Domènec s'es va actuar a la vorera oest i a la resta del carrer a les dues voreres, fent una plataforma elevada a totes les cruïlles. Import adjudicació amb IVA: 620.098,38 €.

3. Passeig del Comte d'Ègara (veure projecte) (veure cartell)

Reurbanització del ramal nord del Passeig del Comte d'Ègara amb l'objectiu de transformar el vial nord en una plataforma única, guanyant espai per a les persones, amb major presència de verd i pacificant el trànsit de vehicles. Import adjudicació amb IVA: 445.466,34 €. 

4. Font Vella (veure projecte) (veure cartell)

Projecte d'urbanització del carrer Font Vella entre carrer de Sant Pau i carrer del Passeig, modificant la secció del carrer per una zona de plataforma única, amb l'objectiu de transformar l'espai en una zona de preferència per a vianants i millorar la vida ciutadana, el joc i l'autonomia dels infants, l'oci i la relació social entre veïns i veïnes. Import adjudicació amb IVA: 319.285,60 €.

5. Carrer del Forn (veure projecte) (veure cartell)

Projecte de transformació del carrer del Forn en un espai amb plataforma única, fent un traçat del pas de vehicles més ben definit, generant més espai verd i donant continuïtat al traçat del fossar de la muralla en tot l'àmbit. Import adjudicació amb IVA: 149.773,80 €.

6. Plaça Mossèn Jacint Verdaguer (veure projecte) (veure cartell)

Projecte de reordenació de l'espai per a donar prioritat al vianant, afavorint l'accés al centre, garantint a la vegada la visibilitat del patrimoni arquitectònic i convertint la infraestructura verda en un dels eixos principals del projecte. Import adjudicació amb IVA : 304.564,97€.

7. Carrer de Sant Francesc (veure projecte) (veure cartell)

Projecte de reurbanització del carrer Sant Francesc des del carrer La Rutlla fins a la Carretera de Montcada, ampliant les voreres i reduint la secció de la calçada a un únic carril de circulació, amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat i mobilitat de l'itinerari per a vianants i ordenar la circulació de vehicles i zones reservades per serveis.Import adjudicació amb IVA: 583.217,56 €. 

8. Carrer del Vall (veure projecte) (veure cartell)

Projecte de transformació del carrer del Vall per millorar-ne l'accessibilitat i mobilitat, prioritzar i facilitar el pas de vianants per davant de la circulació de vehicles, reduir la sinistralitat i soroll i millorar la qualitat ambiental i d'habitabilitat del carrer. Import adjudicació amb IVA: 228.448,00 €.

9. Carrer de la Mina (veure projecte) (veure cartell)

Projecte de millora de l'accessibilitat del carrer de La Mina en el tram comprès entre el carrer del Nord i el carrer del Mas Adei, remodelant la via mitjançant una plataforma de via única per millorar les condicions de mobilitat i accés dels veïns, i pacificar el trànsit de la zona.  Import adjudicació amb IVA: 336.622,00 €.

Aquestes actuacions de transformació dels carrers deles àrees de vianants també van comportar la creació de 8 accessos o emplaçaments concrets perquè els conductors de vehicles entenguin que s'accedeix a una àrea de preferència per a vianants.

Aquests accessos, anomenats "portes" són els següents

 • Porta 1: Carrer de la Creu Gran cantonada amb la plaça de la Creu Gran. 
 • Porta 2: Carrer del Teatre cantonada amb el carrer de la Rasa. 
 • Porta 3: Carrer de Sant Pau cantonada amb carer Bernat de l'Om.
 • Porta 4: Carrer de la Font Vella cantonada amb carrer del Passeig.
 • Porta 5: Passeig del Comte d'Ègara cantonada amb carrer de Garcia Humet. 
 • Porta 6: Carrer del Col·legi cantonada amb carrer Doctor Cabanes. 
 • Porta 7: Carrer de l'Era cantonada amb carrer del Col·legi. 
 • Porta 8: Carrer de Sant Francesc cantonada amb carrer Doctor Ventalló. 

10. Millora de l'accessibilitat al barri d'Ègara (veure projecte)

Millora de l'accessibilitat i la mobilitat a l'àmbit comprès entre els carrers de les Cosidores, del Periodista Grané, la carretera de Castellar i l'avinguda del Bisbe Castelltort. També crea un eix accessible que comunica l'àmbit anterior amb el CAP Terrassa Nord, situat al nord-oest del barri. Import adjudicació amb IVA: 6487087,68 €.

Torna a l'índex

Millorant l'accessibilitat de voreres i cruïlles i enjardinant per augmentar la  biodiversitat urbana

Mitjançant obres per a l'adequació i millora de l'accessibilitat a diverses cruïlles i carrers i actuacions tàctiques per adequar itineraris a peu

1. Adequació i millora de l'accessibilitat a 50 cruïlles (veure projecte)

Es millorarà l'accessibilitat de 50 cruïlles, enjardinant espais per augmentar la biodiversitat urbana

 • La Cogullada: Linné amb Lavoiser (s'inclou jardineria), Lavoiser cruïlla amb Navas de Tolosa (s'inclou jardineria)
 • Segle XX: Gasòmetre amb Guillem de Muntanyans (s'inclou jardineria)
 • Torresana: Carrer Guipúscoa amb Parc Gernika i Carrer Biscaia amb carrer de las Palmas
 • Les Arenes-La Gripia-Can Montllor: Carrer Mura al àmbit de les places Federico García Lorca i Rafael Alberti, Castellassa cruïlla amb carretera Castellar, Passatge de la Panadella cruïlla amb Mont Perdut, Mont Perdut cruïlla amb el carrer de Nerbion, Solsona cruïlla amb Reus (s'inclou jardineria) i Salou (s'inclou jardineria) i Mura cruïlla amb Tàrrega (s'inclou jardineria)
 • Roc Blanc: Cruïlla carrer de Pablo Iglesias amb carrer d'Icària (s'inclou jardineria), Carrer de Carrasco Formiguera amb Carretera d'Olesa
 • Cementiri Vell: Marinel·lo Bosch cruïlla amb Menéndez y Pelayo (s'inclou jardineria) i Carrer d'Igualtat, 33
 • Can Palet: Ramon i Cajal cruiïlla amb Agricultura i Albinyana cruïlla amb Ramon i Cajal (s'inclou jardineria)
 • Ca n'Aurell: Galvani cruilla amb Infant Martí (s'inclou jardineria), Sant Marc amb Bruc i Carrer de Galileu amb Plaça de l'Anònima
 • Sant Pere: Monturiol cruïlla amb Pla de l'Ametllera i Transversal cruïlla amb Independència (s'inclou jardineria). Pla de l'Ametllera, 25, Rambla de Francesc Macià cruïlla amb el carrer de Pompeu Fabra (s'inclou jardineria), Pompeu Fabra cruïlla amb el carrer de l'Historiador Cardús (s'inclou jardineria) i Historiador Cardús cruïlla amb el carrer de Doctor Ferran
 • Centre: Vinyals cruiïlla amb Vallhonrat (s'inclou jardineria) i Vallhonrat cruïlla amb Cisterna
 • La Maurina: Maria Auxiliadora cruïlla amb Sant Mateu (s'inclou jardineria) , Sócrates cruïlla amb Orà (s'inclou jardineria)
 • Can Boada Casc Antic: Hispanitat, 20 cruïlla amb Alexandre Galí (s'inclou jardineria), Carrer d'Hispanitat amb carrer Francisco de Vitória (s'inclou jardineria), Carrer d'Amadeu de Savoia amb carrer Francisco de Vitória (s'inclou jardineria) i Carrer de Antonio Maura amb carrer Francisco de Vitória
 • Can Parellada: Suècia cruïlla amb un gual i Suècia amb Iugoslàvia
 • Can Roca: Carrer de la Forja amb carrer de Castellterçol
 • Pla del Bonaire: Carrer de Sabadell amb carrer de Berga, Carrer de Vacarisses amb carrer de Sabadell
 • Can Parellada: Carrer d'Europa
 • Can Jofresa: Avinguda de Santa Eulàlia, 72, Carrer de Badalona, 1 bis, Avinguda de Can Jofresa amb carrer de Badalona i Carrer de Blanes amb carrer de Badalona
 • Poble Nou – Zona esportiva: Carrer dels Voluntaris Olimpics amb Carrer Cistaré (s'inclou jardineria), Ronda de Ponent, 208 i Terque amb Carretera de Rellinars (s'inclou jardineria) i a Carretera de Rellinars amb Avinguda de les Arts
 • Pl Catalunya – Escola Industrial: Carrer de Pau Marsal amb carrer de Sant Jordi

2. Millora de l'accessibilitat a diferents carrers

 • Carrer Eduard Marquina (veure projecte)
 • Carrer de Cid Campeador (s'inclouen les escales) (veure projecte)
 • Import adjudicació amb IVA: 139.076,19 €.

3.Actuacions tàctiques de pintura per adequar itineraris a peu i així millorar l'accessibilitat (veure projecte) (veure cartell Galileu-Arquímedes)

Als carrers on s'actua en la seva majoria són carrers amb voreres estretes que no compleixen els mínim d'accessibilitat o bé carrers amb voreres de 1.80-2.00 metres amb pilones que empitjoren l'accessibilitat del vianant. Import adjudicació amb IVA: 385165,76 €.

 • Ca n'Aurell: Plaça de Sant Oleguer, Carrer Faraday/Blasco de Garay, Carrer Bruc, Carrer Galileu, Carrer Arquímedes, Carrer Pitàgores, Plaça Freixa i Argemí
 • Cementiri Vell: Passeig Joan Miró
 • Sant Pere Nord: Carrer Renaixement
 • Can Palet: Angel Guimerà, Sindicat, Menéndez Pelayo, Cruïlla Menéndez Pelayo amb Agricultura
 • Roc Blanc: Carrasco i Formiguera, Sicília, Sant Lluís, Maria Auxiliadora, Calderón de la barca, Atenes
 • Sant Llorenç: Carrer Cavall Bernat
 • Ca n'Anglada: Carrer Fuencisla
 • Vallparadís: Carrer Salmerón

Torna a l'índex

Millorem la ciutat pels infants

Mitjançant actuacions tàctiques de pintura per adequar 6 entorns escolars i la millora peatonal de diversos pasos de vianants i cruïlles de l'entorn de centres educatius.

1. Actuacions tàctiques de pintura per adequar 6 entorns escolars (veure projecte)

Consoliden els espais reservats per la millora dels entorns escolars amb actuacions tàctiques. Aquest tipus d'actuacions ajuden a introduir canvis en l'entorn d'una manera progressiva mitjançat pintura i mobiliari i a la vegada permeten la reversibilitat dels espais. Import adjudicació amb IVA: 117951,59 €.

 

 • Roc Blanc: Carrer Rafael de Campalans, escola Ponent
 • Ca n'Aurell: Carrer Frederic Soler, escoles El Cim i França
 • Sant Pere Nord: Avinguda del Vallès, escola Joan Marquès Casals
 • Centre: carrer Giralt i Serra, escola El Vapor
 • Cementiri Vell: carrer Estanislau Figueres, escola Ramon i Cajal

 

2. Millora peatonal els passos de vianants i les cruÏlles de l'entorn de centres educatius (veure projecte)

 • Torresana: Carrer Biscaia amb carrer de las Palmas
 • Can Roca: Carrer de la Forja amb carrer de Castellterçol
 • Pla del Bonaire: Carrer de Sabadell amb carrer de Berga, Carrer de Vacarisses amb carrer de Sabadell
 • Can Parellada: Carrer d'Europa
 • Can Jofresa: Avinguda de Santa Eulàlia, 72, Carrer de Badalona, 1 bis, Avinguda de Can Jofresa amb carrer de Badalona

Torna a l'índex

Fem la ciutat segura

Mitjançant la semaforització, obres per a pacificar el trànsit i la instal·lació de radars pedagògics

1. Projecte executiu de semaforització de tres cruïlles (veure projecte)

Per incrementar la seguretat vial a tres cruïlles que, segons el Pla Local de Seguretat Vial, concentren un major nombre d'accidents. Amb la semaforització s'aconsegueix reduir la velocitat mitjana de circulació i es protegeix als vianants en els itineraris d'accés a la Zona de Baixes Emissions.Pressupost licitació amb IVA: 402.085,07 €. Les noves cruïlles semaforitzades seran les dels carrers Dr. Cistaré amb Avinguda Béjar, Ronda Ponent amb Maria Auxiliadora i Carretera de Montcada amb Miquel Servet.

2. Obres de pacificació del trànsit per la millora de la seguretat viària (veure projecte)

Aquestes obres de calmat de trànsit i de reducció de la velocitat contribueixen a la confortabilitat i seguretat dels modes actius, fomentant el seu ús quotidià i per tant, el canvi modal. Aquest canvi a l'entorn de la ZBE proporciona un incentiu i alternativa davant de les restriccions a l'ús del vehicle motoritzat que pot significar la ZBE. S'ha dut a terme als barris de Les Arenes i Poble Nou. Pressupost licitació amb IVA: 400180,47 €.

3. Instal·lació de 4 radars pedagògics (veure projecte)

La instal·lació de quatre radars pedagògics que informen de la velocitat a la que circulen els vehicles, té el doble objectiu de contribuir a un canvi d'hàbits en els usuaris dels vehicles motoritzats que els porti a una conducció més calmada i de reforçar la seguretat vial en les vies on es circula a una velocitat més elevada del màxim establert, protegint als usuaris més vulnerables. Pressupost licitació amb IVA: 11.999,99 €.

Torna a l'índex

Fem més confortable i accessible el transport públic

Mitjançant la millora de l'accés de les parades d'autobús i la instal·lació de marquesines per a les parades.

1. Millora de l'accés de cinc parades d'autobús (veure projecte)

 • Ca n'Anglada: parada del carrer Jacint Elias amb Av. Barcelona
 • Les Arenes-La Gripia-Can Motllor:  parada del Carrer de Lleó XIII (s'inclou jardineria)
 • Sant Pere:  parada del Carrer de Bartomeu Amat i  parada del Passeig 22 de Juliol amb Estació del Nord
 • Ca n'Aurell:  parada del Carrer de Marconi amb carrer Volta (s'inclou jardineria)

Import adjudicació amb IVA:134774,41 €.

2. Instal·lació de 10 marquesines per les parades de bus urbà (veure projecte)

La instal·lació de deu noves marquesines per les parades de bus urbà millora l'accessibilitat i el confort de les persones usuàries del servei de transport públic urbà a fi de millorar les condicions dels desplaçaments en mitjans de transport sostenibles com a alternativa als desplaçaments en vehicle privat motoritzat, fomentant així un canvi modal cap a un mitja de transport públic més sostenible. Pressupost licitació amb IVA: 80.000,00 €.

Torna a l'índex

Fem la ciutat més respirable

Implementant la Zona de Baixes Emissions mitjançant la instal·lació de càmeres de control i sistemes d'informació i enforcement. 

1. Projecte de subministrament i instal·lació de 18 punts amb càmeres de reconeixement de matrícules per gestionar els accessos a les àrees de vianants i 19 punts per la gestió de la ZBE (veure projecte).

L'objecte d'aquesta actuació es dotar a la zona de baixes emissions (ZBE) i a l'àrea de vianants de la infraestructura necessària de càmeres de lectura de matrícules que permetin controlar els seus accessos. Això contribueix al canvi de motorització (descarbonització) del municipi. La implementació de la ZBE s'ha de dur a terme al llarg del 2023 a les ciutats de més de 50.000 habitants.Pressupost licitació amb IVA: 944.392,94 €.

2.Projecte executiu de subministrament i instal·lació de 8 panells d'informació variable de l'estat del trànsit i dels nivells de contaminació (veure projecte).

La finalitat dels panells d'informació variable és donar informació sobre l'estat del trànsit per tal d'evitar congestions i buscar rutes alternatives. Alhora informar dels nivells de contaminació per conscienciar als usuaris dels vehicles de l'ús de mitjans alternatius. I també per informar sobre les restriccions a les Zona de Baixes Emissions (ZBE). Pressupost licitació amb IVA: 336.005,51€.

3. Projecte executiu de subministrament i instal·lació de 4 punts de control de vehicles que es salten un semàfor vermell mitjançant dispositius de reconeixement automàtic de matrícules, en els vial perimetrals de la ZBE (veure projecte).

La instal·lació de 4 punts de control de vehicles que es salten un semàfor en vermell mitjançant dispositius de reconeixement automàtic de matrícules té el doble objectiu de contribuir a la implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) mitjançant un canvi d'hàbits en els usuaris dels vehicles motoritzats que els porti a una conducció més calmada i la conseqüent reducció de la contaminació, i també, de reforçar la seguretat vial en cruïlles semafòriques que concentren atropellaments segons els resultats obtinguts en el Pla Local de Seguretat Viaria. Pressupost licitació amb IVA: 165.457,93 €.

Senyalització dels accessos de la ZBE (veure projecte).
La Zona de Baixes Emissions s'haurà de senyalitzar als seus accessos. Les senyals informaran sobre les condicicions nesessàries per accedir a la ZBE, que venen marcades per l'etiquetatge del vehicles i els episodis de contaminació. La implantació de la ZBE suposarà una millora de la qualitat de vida urbana per a les persones residents, ja que es reduiran les emissions i l'impacte acústic del derivat del trànsit rodat i es millorarà la qualitat de l'aire. Pressupost licitació amb IVA: 15879,91€.

Modificació de la senyalització de les zones de DUM (veure projecte).
La instal·lació de la infraestructura bàsica de la senyalització vertical i horitzontal indicativa de les Zones de Distribució Urbana de Mercaderies, permetrà millorar la eficiència de les operacions de càrrega i descàrrega, mitjançant la digitalització del sector. Contribuirà a reduir les emissions i l'impacte acústic que es deriven de les tasques de càrrega i descarrega per a les persones residents. Complementarà a la ZBE. Pressupost licitació amb IVA: 225.437,62 €.

 

Darrera actualització: 28 desembre 2023

Torna a l'índex