La presència de la ciutat de Terrassa en xarxes europees i internacionals és un instrument molt útil per al desenvolupament de la ciutat i el benefici directe que significa per a la ciutadania. La participació en xarxes és una gran plataforma per participar amb altres ciutats europees, per exemple, en projectes comunitaris. Alguns dels membres d'aquestes xarxes, amb què Terrassa té especial relació, tenen una gran experiència en la participació i lideratge d'aquests projectes. 
 
Amb el finançament comunitari rebut, Terrassa pot millorar el benestar de la ciutadania en aspectes habituals del dia a dia en àrees d'especial interès com mobilitat i obres públiques, benestar social o cultura, entre d'altres.
 
Actualment la ciutat de Terrassa participa en diverses xarxes europees i internacionals.