Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia

La Unió Europea va impulsar l'any 2008 el Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per l'energia sostenible local per ajudar a les administracions locals a executar polítiques per afrontar l'emergència climàtica, amb accions contra el canvi climàtic i a favor de les energies renovables. L'Ajuntament de Terrassa es va adherir a aquesta iniciativa europea el novembre de 2008 i va dissenyar i executar el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES).

A finals de 2015, amb la Conferència de les parts implicades sobre el canvi climàtic, els acords assolits es van rubricar en un nou Pacte d'alcaldes i alcaldesses pel Clima i l'Energia, amb el qual van assumir els objectius de la Unió Europea per l'any 2030 amb accions perquè els municipis siguin més resilients als impactes del canvi climàtic, millorin l'eficiència energètica i perquè produeixin més energia renovable.

Un cop renovat aquest acord amb el reanomenat Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia, s'incorpora l'any 2020 un nou pla, el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC). A diferència de l'anterior, aquest inclou les actuacions per afrontar el context actual d'emergència climàtica amb accions de mitigació, per aconseguir la reducció d'emissions, i d'adaptació, per reduir els impactes del canvi climàtic.

El PAESC té una vigència de 8 anys (2022-2030) i se centra en dos àmbits d'actuació: l'Ajuntament (equipaments, edificis, enllumenat públic, flota municipal i producció d'energies renovables) i la ciutat (sector residencial, terciari, transport i energies renovables). Aquest pla inclou una estimació de les emissions, una avaluació de les vulnerabilitats del municipi als impactes del canvi climàtic i una proposta de 33 accions a seguir, distribuïdes en 7 eixos (nou model energètic; renovació urbana; cultures energètiques; mobilitat sostenible; gestió de residus; gestió de l'aigua i infraestructures verdes-blaves), que es reparteixen en dos grans blocs com són els de mitigació i els d'adaptació al canvi climàtic. L'Ajuntament compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Les principals fonts d'energia que consumim són els combustibles fòssils, que estan associats al transport, i l'electricitat i el gas natural, que s'utilitza per a usos tèrmics. La producció d'energia fotovoltaica, tot i que ha augmentat els darrers anys, encara representa un percentatge molt baix, motiu pel qual s'adopten accions per potenciar la seva generació.