L'escalfament global de la terra, provocat per l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, ha fet que el canvi climàtic sigui una realitat i que cal prendre consciència abans que sigui irreversible. Els ajuntaments som l'administració més propera a la ciutadania i hi juguem un paper clau per desenvolupar polítiques energètiques i ambientals que facin possible una explotació racional i sostenible dels recursos naturals.

Hem d'avançar cap a un model que aposti de manera decidida per la minimització i transformació dels residus, el desenvolupament de les energies renovables i d'autoconsum i que treballi per la sostenibilitat i per una nova cultura de l'aigua. I, en aquesta transformació, el paper de la ciutadania és fonamental per passar del compromís a l'acció perquè, entre totes i tots, cal fomentar, un canvi d'hàbits a la nostra vida diària per adoptar les mesures que ajudin a reduir a zero les emissions netes de gasos d'efecte hivernacle.