El pírcing, el tatuatge i la micropigmentació son tècniques que trenquen la barrera de protecció natural més externa del cos humà. Aquests canvis estètics no estan exempts de riscos, i per tant s'han de realitzar en correctes condicions d'higiene.


El decret 90/2008 de 22 d'abril, estableix les condicions sanitàries i obliga als establiments que ofereixi aquest serveis a disposar prèviament de la corresponent autorització sanitària.


Assessoraments
Oferim la possibilitat  de realitzar  consultes o assessoraments, relacionades amb els tràmits d'obertura i canvis de titularitat d'aquests establiments. I sobre  les condicions higienicosanitàries i la implementació dels autocontrols. 

Podeu consultar al Servei de Protecció de la salut de l'Ajuntament de Terrassa, al telèfon 93 733 69 00 extensió 4262.

Centres que disposen d'autorització sanitària per realitzar pràctiques de tatuatge, micropigmentació o pírcing