El Pla de Prevenció per a les Urbanitzacions, redactat conjuntament amb la Diputació de Barcelona, és un instrument de planificació i gestió, de les mesures a tenir en compte, per evitar els efectes dels incendis forestals, establertes a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

Per aquest motiu, ja fa anys, es va confeccionar un quadern explicatiu i uns plànols d'evacuació per a les urbanitzacions del nostre terme municipal.

Us els podeu descarregar en els següents enllaços:

Quadern del Pla d'Evacuació a les Urbanitzacions (genèric per a totes les urbanitzacions).

Tríptic per evacuacions especials i fitxa a emplenar per a aquelles persones que poden tenir dificultats per a evacuar pels seus propis mitjans. 

Plànols d'evacuació de les urbanitzacions: 

Can Palet de Vista Alegre:

La Font de l'Espardenyera

Les Fonts

Les Martines

Can Parellada

Can Gonteres

El Molinot

Els Pinetons