Logo Pla promoció de la bicicleta

El Pla de promoció per a l'ús de la Bicicleta a Terrassa 2022-2025, aprovat per el Ple de l'Ajuntament del 28 de gener de 2022, és un instrument estratègic que es marca com a objectiu potenciar i fomentar l'ús de la bicicleta com a mitjà de desplaçament quotidià a la ciutat de Terrassa.

El present document es basa i dóna continuïtat al Pla de promoció per a l'ús de la bicicleta a Terrassa 2012-2013, que va ser redactat conjuntament pels equips tècnics de l'Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa, el Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat i el Servei de Mobilitat.

Aquest nou Pla pretén reforçar i popularitzar l'ús de la bicicleta a la ciutat, com a vehicle de desplaçament habitual de la ciutadania, promovent la realització de diverses iniciatives, per als anys 2022-2025, que donin visibilitat al seu ús i permetin demostrar la seva capacitat d'adaptació i bondat en l'àmbit urbà.

Aquest instrument estratègic ha estat concebut conjuntament per l'Ajuntament de Terrassa i l'Associació BiciTerrassa Club (BiTer). S'ha dut a terme una valoració del Pla de promoció de l'ús de la bicicleta anterior i les accions del pla han estat revisades, amb el resultat de la supressió de les que no han estat implementades o no es consideren prioritàries en el context actual, així com la introducció de noves accions.

Pla de promoció per a l'ús de la Bicicleta a Terrassa 2022-2025