Què és un LED?

Un LED (de l'anglès light-emitting diode o díode emissor de llum) és una font de llum artificial que es connecta a la xarxa elèctrica. Està constituït per un material semiconductor que, per efecte de l'electroluminescència, allibera energia en forma de llum quan s'aplica un voltatge adequat als terminals. El color de la llum emesa depèn de les característiques del semiconductor. Els LED són normalment petits (menys d'1 mm²) i se solen combinar amb càpsules o components òptics per configurar un patró de radiació adequat.

Els primers LED es van fabricar el 1962 i emetien llum infraroja (no visible) de baixa intensitat. Trenta anys després, el 1994, Nakamura, Akasaki i Amano (Premi Nobel de Física de 2014) aconsegueixen el LED blau d'alta potència, que va obrir el camí cap al desenvolupament del LED blanc i la seva àmplia difusió en tots els àmbits d'aplicació. Els LED moderns permeten cobrir l'espectre de llum visible, l'ultraviolat i l'infraroig, i arriben a aconseguir lluminositats molt altes. S'utilitzen en la il·luminació ambiental i les pantalles de visualització. La seva elevada velocitat de commutació permet aplicar-los en les tecnologies avançades de les comunicacions.

Ofereixen molts avantatges sobre les fonts tradicionals de llum incandescent o fluorescent: menys consum d'energia, vida útil més llarga, robustesa física, més petits i amb més varietat cromàtica. Dins de l'espectre visible, es poden fabricar de colors molt diversos, de manera ben definida i controlada; en el cas de LED multicolors, és possible modificar el color de la llum emesa ràpidament.

Els LED s'utilitzen en totes les àrees tecnològiques actuals: la bioenginyeria, la medicina i la sanitat, la nanotecnologia i la computació quàntica, els dispositius electrònics o la il·luminació en recintes difícils i subterranis, etc. Entre els més populars hi ha la retroil·luminació de pantalles de televisió i ordinador, així com de dispositius mòbils, la llum de navegació dels avions, els fars davanters dels vehicles, els anuncis publicitaris, la il·luminació en general, els semàfors i la senyalització de trànsit, els flaixos i els panells lluminosos.

Els llums LED s'utilitzen per a la il·luminació dels habitatges, amb costos similars a les làmpades compactes fluorescents i més eficiència energètica. S'ha avançat perquè la seva eliminació com a rebuig provoqui menys impacte ambiental.