Teniu a disposició altres recursos i programes que poden ajudar als projectes emprenedors:

Programa SOS Mentoring:

La Diputació de Barcelona ha posat en marxa el programa "SOS Mentoring" amb la col·laboració de la Fundació Autoocupació i l'Ajuntament de Terrassa.

Aquest és un programa de mentoratge que té com a finalitat ajudar a les persones treballadores autònomes i microempreses de la província de Barcelona a fer front a la crisi generada per la Covid-19.

Les persones emprenedores que participen del programa reben:

  • assessorament i acompanyament
  • una diagnosi de la situació de la seva empresa
  • una avaluació de les diferents alternatives d'actuació
  • finalment, l'elaboració d'un pla d'acció

Les entitats beneficiàries poden ser persones autònomes, microempreses i entitats d'economia social de qualsevol sector, amb el negoci en marxa i amb perspectives de futur. Finalment han de ser receptives a aquest acompanyament i amb una actitud de deixar-se ajudar.

Les persones mentores són empresàries i directives provinents de qualsevol sector. Són persones amb experiència en gestió, amb visió global de negoci, amb voluntat d'ajudar i amb disponibilitat de temps.

Un cop realitzades les parelles d'empresa-persona mentora, el programa realitza el seguiment del mentoring amb reunions en línia setmanals o quinzenals durant un període d'un a tres mesos i d'acord amb les necessitats de les dues parts.

Si voleu participar del programa o bé tenir mes informació podeu contactar amb el Servei d'Emprenedoria i Economia Social mitjançant la bústia [email protected], indicant al títol "programa SOS Mentoring". Les places per accedir al programa són limitades i s'atendran les sol·licituds per ordre d'inscripció.

Programa 30 Plus
Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i facilita ajudes a les empreses o entitats que vulguin contractar personal:

  • Una subvenció econòmica del 100% del SMI-2020 per a contractacions a jornada completa amb una durada mínima de 6 mesos o la seva part proporcional en funció de la jornada realitzada.
  • Intermediació en la contractació a persones majors de 30 anys en situació d'atur, amb una durada mínima de 6 mesos, ja sigui a jornada completa o parcial, en qualsevol modalitat contractual.
  • Formació a mida vinculada al lloc de feina.

Per poder gaudir de la subvenció, les persones a contractar han de ser majors de 30 anys i han d'estar en situació d'atur. La durada mínima del contracte ha de ser de sis mesos.

Les dates límit per a la subscripció de contractes subvencionables són:

  • Si el contracte és de 9 mesos: ​el 22/04/2021
  • Si el contracte és de 6 mesos: el 22/07/2021

Les sol·licituds de les ajudes es poden enviar directament al següent correu electrònic: [email protected]

Més informació al Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Terrassa