Visita comentada al Castell Cartoixa de Vallparadís

El Departament d'Educació i d'Acció Cultural (DEAC) és responsable de dissenyar, executar i programar una oferta regular d'activitats anuals; d'ajudar a la interpretació, difusió i coneixement del Museu i del patrimoni local i comarcal; de programar la dinamització de les exposicions permanents i temporals del Museu, elaborant-ne el material didàctic necessari i, ofereix també una oferta d'activitats infantils i familiars en períodes no lectius.

Està integrat per personal especialitzat que s'encarrega de dur a terme les activitats del museu, seguint una metodologia adaptada als interessos, nivell i característiques de cada grup.

El servei s'adreça a tots els perfils de públics (escolar, tercera edat, educació especial, col·lectius diversos, ...) tot i que dedica especial atenció al públic educatiu. 

Visita al claustre del convent de Sant Francesc

Les activitats es divideixen en visites, itineraris i tallers. Es realitzen principalment en català o castellà però també trobareu propostes en llengua estrangera (anglès i francès).

Les activitats per a grups d'educació infantil es presenten sota el títol "La mainada al Museu".

El curs 2024-2025 el Museu de Terrassa presenta un programa de 67 activitats: 30 visites, 16 itineraris, 13 tallers i 8 activitats en llengua estrangera.

S'ha renovat una visita i s'han incorporat vuit noves activitats en aquest catàleg (dues visites, dos itineraris i quatre tallers):

Podeu consultar les fitxes explicatives de cadascuna de les propostes a: