Situació actual

Neteja dels espais naturals

L'Ajuntament de Terrassa ha intensificat els treballs de neteja als espais naturals amb l'ampliació de gairebé 20.000 euros del contracte actual de manteniment de l'entorn natural i dels equipaments ambientals. Es tracta d'una millora que permetrà estendre l'àmbit d'actuació, treballant també en la retirada de residus dipositats de manera incívica en els trams urbans de les rieres de Palau i de les Arenes i, també, en el torrent Mitger. 

El treballs de neteja se centren, especialment, en punts d'abocaments ja detectats on es recull tota mena de deixalles abandonades fruit dels comportaments incívics, per separar-les de manera selectiva i traslladar-les, posteriorment, a les deixalleries o planta de tractament corresponent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recollida de deixalles 

La recollida de deixalles, tant als espais naturals com a les rieres, és una de les tasques que ja es fa de forma habitual dins el contracte de manteniment de l'entorn natural. També inclou la conservació i neteja dels 36 camins de titularitat municipal; de les fonts naturals i dels arbres catalogats, com també dels espais de lleure i les àrees de descans, dels torrents i del Centre d'Informació Ambiental Bonvilar (CIAB), entre d'altres.

Anualment es destinen prop de 210.000 euros a aquests treballs.