Anualment el Servei d'Emprenedoria i Economia Social  de   l'Ajuntament   de   Terrassa,   juntament   amb   les   cooperatives,   associacions, fundacions  i  diferents  iniciatives  d'economia  social  de  la  ciutat,  a  més  de  la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya, organitza el programa Terrassa Cooperativa. 

 

En la 4ª edició del Terrassa Cooperativa (any 2018) es van realitzar 39 activitats per informar, fomentar i mostrar els avantatges i potencialitats d'aquestes formes d'activitat econòmica que aporten valor econòmic i valor social a la ciutat.

El 24 de novembre 42 entitats i empreses del municipi van participar en la 3a Fira d'Economia Social i Solidària.

Sota el lema "Cooperativa i solidària, l'economia de les persones", l'Ajuntament va a tornar a posar en valor les  finalitats socials i col·lectives que l'economia social i les cooperatives tenen i que repercuteixen positivament en la ciutadania i en el territori, en tant que posa en el seu centre les persones i el seu entorn.