En català, el terme coneixement té l'avantatge de remetre a un significat que va més enllà del saber i que té el doble significat de seny i de ciència.

És evident el paper decisiu de la Universitat com la institució en la qual es desenvolupen els processos relacionats amb la producció de la ciència i del coneixement.

Els processos d'innovació, descobriments i producció de coneixements i informació estan localitzats fonamentalment en les institucions universitàries atès que és en aquestes on la productivitat acadèmica està associada, no només a la recerca de coneixements, sinó també a la formació de productors cognitius identificats amb les necessitats del desenvolupament territorial.

L'Ecosistema de la Innovació a Terrassa
 
Així, la transferència de coneixement i tecnologia de la recerca de l'àmbit universitari cap als sectors productius potencia el nivell de l'R+D i la innovació tecnològica de les empreses i les institucions.
 
És per això que es creen plataformes i es promouen polítiques per tal de buscar una major participació dels sectors públic i privat en el procés d'innovació tecnològica per aprofitar el nou entorn econòmic basat en el coneixement.
Aquestes polítiques s'adrecen a:
 • Intensificar la col•laboració entre equips d'investigació i empreses.
 • Fomentar noves formes d'associació entre el sector públic i el sector privat.
 • Facilitar la creació de plataformes tecnològiques d'alt nivell que afavoreixin la recerca bàsica i les activitats d'innovació tecnològica de les empreses.
 • Desenvolupar accions que fomentin la creació d'empreses de base tecnològica i empreses derivades (spin-off).

La ciutat ha treballat activament per generar un ecosistema que desenvolupi totes aquestes polítiques alineant als principals agents vinculats a la innovació del nostre territori i definint una estratègia de treball conjunta. Aquesta estratègia ha estat definida mitjançant tres elements fonamentals:  

La definició del Pla de la Innovació i l'establiment de la política de clústers

La creació de la Plataforma Innointegra i l'establiment d'una estratègia competitiva territorial fonamentada en les tecnologies facilitadores aplicades a salut, i

La creació del Parc Científic i Tecnològic Orbital 40 en el que s'agrupen les principals empreses innovadores i tractores del nostre territori. 

 • El Pla de la Innovació (2007-2012): iniciativa que ha permès millorar el sistema i les capacitats d'innovació de Terrassa i la seva àrea d'influència, per tal d'estimular-ne el creixement econòmic i la competitivitat a través de la identificació d'un seguit de clústers emergents en el territori i l'aposta de la ciutat per aquests clústers ( l'òptica i la fotònica, salut, alimentació, tèxtil, audiovisual, etc). Amb aquesta aposta Terrassa esdevé un dels deu pols d'innovació de Catalunya definits pel Govern de la Generalitat. Es tracta d'àrees estratègiques orientades a crear nuclis d'innovació i estratègies d'atracció d'empreses, emprenedoria i activitats, amb característiques comunes com ara infraestructures, motor, teixit productiu consolidat, sistemes d'incubació d'empreses, connexió a xarxes i un entorn de qualitat.
 • Plataforma Innointegra (2012-13). El Pla de la Innovació va permetre detectar una oportunitat de coordinació i concertació amb els agents del sistema emprenedor i empresari de la ciutat de Terrassa. Aquesta tasca d'alineació dels agents de la innovació del territori que culmina al 2013 amb la signatura del "Concert per a la Coordinació i Compactació del Sistema de la Innovació a Terrassa" agrupa l'Ajuntament de Terrassa, UPC, Leitat, Consorci Sanitari de Terrassa, Mútua de Terrassa, Euncet, CECOT i Cambra de Comerç de Terrassa. 
 • Finalment, la signatura del conveni de creació d'Orbital 40 (2010), el Parc Científic i Tecnològic de Terrassa format per l'Ajuntament de Terrassa, el Centre Tecnològic Leitat i la Universitat Politècnica de Catalunya. Orbital 40 és el pol d'atracció d'empreses i el motor de desenvolupament econòmic vinculat a la innovació de Terrassa i la seva àrea d'influència. Tot i que el parc neix al 2010 amb una conceptualització de parc físic, aviat evoluciona més enllà del sòl i les edificacions, convertint-se en una marca que identifica espais d'innovació on es col•labora en l`àmbit local per competir en la dimensió global per tal d'impulsar activitats que busquen atraure, consolidar i crear empreses.

Amb aquesta idea s'han definit i implementat un seguit de projectes i programes que cobreixen les necessitats de les empreses innovadores del territori al llarg de tot el seu Cicle de Vida, des de la idea a la internacionalització, com són:  

 • YUZZ: programa de sensibilització empresarial que treballa en l'etapa més primerenca del cicle de vida de l'empresa, el sorgiment i primera valoració de la idea de negoci. A través d'un pla d'activitats que combina formació, assessorament expert i tutoria de professionals vinculats a diferents àmbits, amb l'objectiu de que els participants desenvolupin les seves idees o projectes de negoci, durant un període de 5 mesos.  
 • Kautic40, la incubadora de projectes TIC: programa d'incubació, de 9 mesos de durada, per a projectes innovadors on les TIC tenen un paper clau en el seu model de negoci. En aquest cas, els projectes seleccionats son projectes emprenedors avançats o empreses de recent constitució als que s'ofereix un espai de treball, formació, assessorament per experts i tutoria de professionals per tal de que arribin a mercat en òptimes i incrementin les seves possibilitats de supervivència.
 • Terrassa en òrbita: Programa d'activitats que es realitzen al llarg de l'any amb l'objectiu de posar en valor la innovació promoguda per i des de la ciutat entre el teixit empresarial local, l'estudiantat o la ciutadania en general sota els eslògans de "Debatem la Innovació", "Connectem la Innovació" i "Provoquem la innovació". Una de les activitats emblemàtiques del cicle és Provoquem la Innovació: Hack&Health. I Hackathon de Big Data i Salut a Terrassa. Trobada de programadors o Hackers que aplicant tècniques de Big Data a un conjunt de dades obertes únicament per a l'event obtenen solucions creatives als reptes plantejats al voltant de la salut i els hàbits de vida saludable. 
 • Centre d'alt rendiment en emprenedoria fotònica (CAREF): Mitjançant conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya i més concretament, el grup de recerca CD6, s'ha treballat en la definició del "Centre d'alt rendiment en emprenedoria fotònica". Aquest és un espai que té per objectiu facilitar l'arribada a mercat de projectes d'emprenedoria sorgit de l'entorn universitari en l'àmbit de la òptica i la fotònica mitjançant la posada a disposició dels mateixos un seguit d'eines de suport pròpies o la derivació a altres dispositius de suport del territori.
 • Tic.lules Business, programa de mentoratge empresarial: Tic.lules Business és un programa de mentoratge empresarial mitjançant el que projectes emprenedors reben suport pràctic i acompanyament per part d'empreses disposades a transmetre la seva experiència i coneixement, allotjant-les en els seus espais. Els objectius fonamentals d'aquest projecte són ajudar projectes emprenedors innovadors a arribar a mercat en òptimes condicions, generar relacions sinèrgiques entre empreses del territori, contribuir a l'enriquiment de les connexions dins de l'entramat empresarial local i avaluar fórmules innovadores de generar ocupació i activitat econòmica al territori. El valor afegit d'aquest programa en relació a d'altres similars està en la immersió que el projecte emprenedor realitza en l'empresa mentora fet que maximitza el contacte entre mentor i mentoritzat.
 • Acceleració en Òrbita: Programa en conveni amb CECOT i la Cambra de Terrassa, que té per objectiu donar suport, eines i acompanyament a les PIMES, amb major capacitat de créixer instal·lades a la nostra ciutat, per tal d'accelerar el ritme del seu procés de creixement. Aquest programa combina formació i assessorament especialitzat per tal d'executar les palanques que permetin a les empreses participants incrementar el seu ritme de creixement. 
 • Espai Emprén UPC: Al llarg de el 2017, l'Ajuntament de Terrassa mitjançant conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya posa en marxa l'espai EMPREN UPC, un programa de pre-incubació empresarial que combina espais amb formació i acompanyament. Aquest programa té un doble objectiu, per una banda, promoure l'emprenedoria, especialment aquella fonamentada en la Innovació Social, i a donar suport a nous projectes empresarials sorgits de l'estudiantat de la UPC, fomentant així la creació d'empreses de base tecnològica molt vinculades a la l'especialització competitiva territorial de Terrassa, el seu creixement i facilitant l'arrelament en l'entorn productiu del territori. Per altre banda, el programa vol convertir-se en una antena que permeti analitzar l'evolució de l'emprenedoria més tecnològica des de les etapes més primerenques i detectar necessitats ocultes del que es convertirà en el futur teixit empresarial.

Ciutat de la Ciència i la innovació

La ciutat de Terrassa ostenta des de l'any 2010 el guardó de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, un distintiu que atorga el Govern de l'Estat Espanyol a aquelles ciutats que fan una aposta decidida per la innovació com a model integral.

En aquest temps, el compromís de l'Ajuntament de Terrassa amb la Red Innpulso, la xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació, ha estat ferm, i s'ha concretat tant en la nostra participació activa en totes les actuacions que s'han derivat de la Red, com en l'assumpció del lideratge, des de 2014, del Grup de Treball 3, de modelització de ciutats innovadores, format per un total de 46 ciutats de les 68 que integren la xarxa.

Un dels productes de treball més destacats del Grup 3 és l'ABC de la Innovación, una guia per a l'impuls i manteniment d'un model d'aplicació de la innovació en entorns locals. L'objectiu del document és servir de referència a tots els municipis interessats en explorar les possibilitats d'utilitzar la innovació en la millora de la gestió urbana.

Des de 2017, Terrassa forma part del Consell Rector de la Red Innpulso, l'òrgan de direcció de la xarxa, en ser escollida d'entre un total de sis candidatures: Madrid, Bilbao, La Corunya, Logronyo, Màlaga i Valladolid.

Amb la seva aposta per la Innovació i el seu compromís amb la Red Innpulso, l'Ajuntament de Terrassa treballa amb l'objectiu que l'administració, les empreses, els centre tecnològics i les universitats col·laborin estretament per aconseguir un model productiu més innovador, competitiu i alhora més sostenible.

Red Innpulso

ABC de la Innovación