L'Ajuntament de Terrassa té presència a Facebook Twitter i Instagram. Així mateix, disposa d'un canal a la plataforma de vídeos Youtube i d'una plataforma de blocs municipals.

L'Ajuntament de Terrassa utilitza les xarxes socials per comunicar notícies i avisos d'interès per a la ciutadania.

Qualsevol missatge rebut a través d'aquestes xarxes socials que contingui insults, contingut estrictament publicitari, informacions falses o atempti contra la dignitat de persones o institucions serà eliminat i no rebrà resposta.

Des del perfil de Twitter (www.twitter.com/ajterrassa) l'Ajuntament de Terrassa respon totes les preguntes rebudes mitjançant missatges directes, sempre i quan no continguin insults o atemptin contra la dignitat de la institució. En el cas de mencions a @ajterrassa, es respondrà aquelles que interpel·lin directament l'Ajuntament i que aportin dades concretes i comprovables que facilitin la gestió de la resposta, sempre i quan la resposta permeti oferir servei públic, de manera que el missatge sigui profitós per a la resta de la ciutadania (el missatge ha de contenir, sempre que sigui possible, i un enllaç cap a web on es trobi la informació oficial). Si la resposta és d'escàs interès ciutadà, es contestarà amb un missatge directe.

L'Ajuntament no respondrà les mencions que siguin simples exposicions d'opinió, i tampoc les repiulades dels missatges publicats al perfil d'@ajterrassa. Per a més informació, vegeu les condicions d'ús de les xarxes socials de l'Ajuntament de Terrassa.

Tot seguit podeu consultar el llistat de xarxes socials de l'Ajuntament de Terrassa: