Calendari amb les dates del procés de preinscripció i matrícula pel curs 2018-2019

Segons la resolució ENS/603/2018, del 27 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019, el calendari de preinscripció i matrícula serà el següent:

Periode de presentació de sol·licituds
del 13 al 24 d'abril, ambdós inclosos

Publicació de relacions baremades provisionals de sol·licituds
3 de maig de 2018

Reclamació a les relacions baremades de sol·licituds
del 4 al 8 de maig de 2018, ambdós inclosos

Publicació de les relacions baremades definitives
10 de maig de 2018

Sorteig públic per a determinar l'ordenació de sol·licituds
11 de maig de 2018

Publicació de la llista ordenada definitiva
15 de maig de 2018

Període d'ampliació de peticions, per assignacions d'ofici
Del 31 de maig al 4 de juny de 2018, ambdós inclosos

Publicació de les relacions d'alumnat admès
12 de juny de 2018

Període de matrícula per a alumnat preinscrit amb plaça en el segon cicle d'educació infantil a l'educació primària i al primer curs de l'educació secundària obligatòria (ESO)
Del 21 al 27 de juny de 2018, ambdós inclosos

Període de matrícula ordinària per a alumnat preinscrit amb plaça o pendents d'avaluació en el segon, tercer i quart curs d'educació secundària obligatòria
Del 25 al 29 de juny de 2018, ambdós inclosos

Període de matrícula extraordinaria per a alumnat d'educació secundària obligatòria pendent de l'avaluació de setembre
Del 5 al 7 de setembre de 2018, ambdós inclosos

Publicació de la llista d'alumnes matriculats
De l'1 octubre de 2018, ambdós inclosos