Les accions d'informació, comunicació i sensibilització són un dels instruments que poden utilitzar les administracions perquè, entre tots i totes, adoptem comportaments i hàbits d'acord amb els principis del reciclatge, la neteja i la preservació del medi ambient. Les campanyes serveixen per fomentar conductes responsables i es dissenyen en funció del públic objectiu al qual s'adreça i del canal emprat, sigui amb accions presencials o difusió per web o per xarxes socials, entre d'altres.

Podeu consultar les campanyes que actualment estan en marxa al menú de l'esquerra