Aules d'informàtica

Atenció: Servei modificat donades les condicions sanitàries
Prèviament, cal contactar amb la biblioteca en qüestió per tal de conèixer les mesures sanitàries que siguin vigents en cada moment, així com, els aforaments permesos, la tipologia d'activitats que s'acullen i altres aspectes que calgui considerar.
Un cop acordat l'acte, la data, les condicions i mesures caldrà formalitzar la sol·licitud.

 

Sales de treball en grup
Les biblioteques bd4, bd6 i bct disposen de sales per a treballar en grup que s'ofereixen a les entitats que necessitin utilitzar els recursos de la biblioteca. Prèviament a la seva utilització, cal fer una reserva a cadascuna de les biblioteques.

La bd5 disposa d'una terrassa semicoberta de 100 m2 amb pissarra, mobiliari i endolls. És apta per a formacions, reunions i actes diversos en època de bon temps.


Condicions d'ús de les sales de treball en grup

 

Sales d'actes o polivalents
Les biblioteques organitzen activitats relacionades amb les funcions que li són pròpies: fomentar la lectura, fomentar el coneixement, possibilitar l'accés a les expressions culturals de totes les manifestacions artístiques, afavorir el diàleg intercultural, etc.

L'Ordenança Fiscal 3.19 regula el preu públic per a la utilització dels espais municipals quan les activitats que s'hi realitzin no tinguin el suport de l'Ajuntament. En aquest cas caldrà formalitzar la reserva de la sala i satisfer la taxa corresponent

Més informació