Interior del mercat amb gent comprant

Si esteu interessats a obrir una parada als mercats municipals alimentaris, necessiteu un permís municipal que pot variar en funció de la durada.

Si ja sou titulars d'una parada i us interessa ocupar un magatzem, una cambra frigorífica o un obrador també caldrà que tramiteu una sol·licitud per ocupar-los.

Si necessiteu fer obres a la parada, als magatzems, a les cambres i/o als obradors de què sou titulars, heu de sol·licitar una autorització d'obres, que pot presentar-se de forma simultània al permís d'ocupació o mitjançant model d'instància

Les parades de venda del mercat setmanal dels dimecres s'atorguen per concurs públic, que és on es detallen les condicions i els requisits a complir per poder-hi participar.

Si esteu interessats a fer la transmissió de la vostra llicència del mercat setmanal Martí l'Humà, heu de fer el corresponent tràmit a l'Ajuntament, que només serà efectiu a partir del moment en què es notifiqui l'autorització municipal (consulteu tota la informació necessària per al tràmit).