Què és la Comissió de Garanties d'Admissió (CGA)?

És l'òrgan que assigna les places escolars i garanteix el compliment de les normes d'admissió de l'alumnat.

Estan formades per representants dels centres escolars, de les famílies, del Departament d'Educació i de l'Ajuntament, que són els encarregats de l'assignació de places.

L'assignació es fa a partir de les demandes de les famílies tenint en compte els criteris aprovats a les CGA i en funció de les places vacants existents.