Consells i recomanacions per al públic

Abans i durant la celebració de l'acte

 • Abans d'anar estigueu atents a les informacions oficials que emetin les autoritats sobre l'acte, així com les que apareguin en els mitjans de comunicació o en els transports públics.
 • Informeu correctament dels llocs per on passa la desfilada i seguiu les recomanacions dels organitzadors i dels serveis d'ordre.
 • Porteu aigua en ampolles de plàstic.
 • Aneu a peu o en transport públic per arribar a les desfilades i a les festes amb l'objectiu de garantir la mobilitat i evitar així el col·lapse de trànsit.
 • Travesseu els carrers, vies ferroviàries i els carrils, pels llocs habilitats per a això.
 • Aneu amb compte, en les andanes de les estacions quan hi hagi aglomeració de persones.
 • En els trens i estacions recordeu: Utilitzeu els passos habilitats per a canviar d'andana. No us acosteu a la vora de l'andana. No obstaculitzeu els recorreguts d'evacuació, ni les sortides d'emergència i no intenteu entrar o sortir dels trens després del senyal acústic de tancament de portes.
 • No estacioneu en doble fila amb els vostres vehicles, respecteu els guals, les voreres, els jardins i altres zones de vianants.
 • Tingueu localitzades les sortides d'emergència o vies d'evacuació dels recorreguts i estigueu atents a les indicacions del personal de seguretat.
 • Informeu a l'arribada de la localització dels serveis preventius sanitaris.
 • Si aneu acompanyats o en grup, acordeu prèviament un punt de reunió on trobar-vos, per si us separeu o perdeu.
 • Si aneu amb menors d'edat, porteu-los a coll o de la mà. Estigueu pendents de la gent gran i de les persones amb discapacitat.
 • Porteu a sobre la documentació. En el cas dels menors d'edat, la gent gran i els discapacitats psíquics, prepareu una fitxa amb les seves dades i un telèfon de contacte i procureu que la portin en un lloc visible, per si s'extravien.
 • Cuideu dels vostres objectes personals.
 • En concentracions massives a l'exterior, si teniu la sensació d'estar atrapats o sense sortida possible, busqueu una ubicació alternativa, en la qual pugueu trobar una via d'evacuació.
 • No pugeu a les baranes, reixes o altres elements inestables que puguin ser perillosos.
 • A la fi de l'acte, abandoneu el lloc de forma ordenada, respectant l'ordre de sortida i seguint les indicacions dels serveis de seguretat. No oblideu els vostres objectes personals.
 • No conduïu cap vehicle si heu ingerit begudes alcohòliques o no us trobeu en disposició per a fer-ho, d'aquesta manera evitareu posar en risc la vostra vida i la dels altres.
 • Podeu consultar el mapa continu de trànsit que l'Ajuntament de Terrassa ofereix en col·laboració amb el Servei Català de Trànsit.

En cas d'emergència

 • Si necessiteu atenció sanitària, sol·liciteu-la en els punts d'assistència corresponents (heu d'estar atents dels llocs i motius que puguin provocar accidents i col·laborar, en la mesura del possible, de no resultar afectat).
 • Davant de qualsevol situació d'emergència, mantingueu la calma i truqueu al 112 per a avisar els serveis d'emergència.
 • No utilitzeu el mòbil per a fer trucades, enviar fotos o vídeos personals, en zones d'alta concentració de persones, d'aquesta manera impedireu el col·lapse de les línies telefòniques i d'aquesta manera, facilitareu la comunicació amb els serveis d'emergència.
 • Adreceu-vos a les sortides a través dels llocs indicats sense parar. En cap cas torneu enrere. Eviteu cridar, córrer o empènyer a altres persones, ja que podríeu provocar situacions molt perilloses, a causa de la gran quantitat de gent concentrada
 • No us atureu davant les sortides o vies d'evacuació.
 • Un cop arribeu a una zona segura, si trobeu a faltar a algú, heu informar els serveis d'emergència.

Consells i recomanacions en el transport públic

 • Per a un millor confort i seguretat dels usuaris cal seguir en tot moment les indicacions de el personal de servei de l'estació. Estigueu atents a la megafonia.
 • Manteniu la calma durant les cues d'accés i andanes.
 • Està totalment prohibit llençar petards, bengales o objectes a l'estació, a les vies i dins dels vagons.
 • No es pot entrar a l'estació amb begudes alcohòliques, llaunes o ampolles de vidre.
 • En cas de necessitar ajuda comuniqueu a informació, al personal de l'estació o truqueu al 112.
 • No creueu les vies, si cal utilitzar els passos habilitats.
 • No us assegueu a les andanes, utilitzeu les àrees de descans habilitades.
 • Repartiu al llarg de tota l'andana per a una millor fluïdesa.
 • Deixeu baixar a les persones del tren, abans de pujar vosaltres.
 • No us atureu davant dels accessos per evitar aglomeracions.
 • Els sistemes d'emergència del tren han d'usar-només i exclusivament per a aquesta necessitat.
 • No intenteu accedir o sortir del tren després del senyal acústic de tancament de portes.

Consells i recomanacions per als participants de la desfilada

 • Abans i durant la celebració de l'acte.
 • Reviseu els vehicles, així com el motor i el material elèctric i comproveu que funcionin correctament.
 • Recordeu la importància de conèixer el recorregut, les vies d'evacuació, les zones de més concentració de públic i els consells d'autoprotecció dels plans d'autoprotecció.
 • No manipuleu cap mena d'element elèctric.
 • Disposeu d'extintors ubicats en llocs de fàcil accés per a poder apagar qualsevol conat d'incendi
 • Tingueu clares les possibles vies de sortida del vehicle i del recorregut.
 • Eviteu sobrecarregar les instal·lacions elèctriques. Deixeu espai suficient entre comparsa i comparsa per evitar accidents i interaccions en cas d'incendi
 • Seguiu les indicacions del vostre responsable de grup i dirigiu a ell en cas de dubte
 • Porteu aigua en ampolles de plàstic
 • No deixeu material accessible al públic que pugui suposar un perill per a la seva integritat física (per exemple pirotècnia, elements amb flama, etc.)
 • Si les carrosses o disfresses són de materials combustibles o fàcilment inflamables, recordeu no utilitzar cap element amb flama o guspires prop
 • No tireu pirotècnia ni elements amb flama o guspires cap al públic, ja que també podrien portar disfresses combustibles o inflamables
 • A les carrosses hi ha d'anar personal que sàpiga utilitzar el generador, engegar-lo i apagar-lo i també que conegui el maneig dels extintors.
 • Està totalment prohibit fer càrrega de combustible amb els generadors en marxa.
 • El combustible s'ha de dur en dipòsits homologats i deixar-los en zones ventilades, lluny de fonts de calor.
 • La instal·lació elèctrica de les carrosses ha de ser l'adequada i disposar de la butlleta de l'instal·lador o certificat d'idoneïtat.
 • Tots els vehicles han de disposar de la ITV i l'assegurança corresponent.
 • Compliu amb totes les mesures de seguretat, amb l'objectiu de minimitzar la possibilitat d'accidents.
 • Col·laboreu amb l'ajuntament fent difusió dels consells a la població.

En cas d'emergència

 • Contacteu amb el telèfon d'emergències 112 davant de qualsevol situació d'emergència que se us presenti.
 • Si us sentiu indisposats, apropeu a punt d'assistència sanitària més proper.
 • Si hi ha un incendi originat en els aparells elèctrics, talleu el subministrament elèctric immediatament.
 • En cas d'incendi intenteu mantenir la calma i penseu que el fum produït acostuma a ser l'element més difícil de superar.
 • En el cas que es produïssin allaus de persones, actueu amb calma i faciliteu els consells que indica el pla d'autoprotecció a les persones presents, si cal, parant la música de les carrosses per fer-vos més audibles

Consells de seguretat per prevenir els accidents en la preparació de les carrosses.
També podeu consultar i informar-vos sobre les recomanacions que heu de tenir en compte per comprar una disfressa.
Més informació sobre la celebració de Carnestoltes.
Més informació sobre les Desfilades de Carnaval d'escoles, llars d'infants i esplais.