L'Ajuntament de Terrassa impulsa un conveni adreçat a centres educatius i entitats que té com a objectiu la incorporació de continguts relacionats amb l'economia social i solidària a l'acció educativa dels centres. Els plans d'estudis actuals contemplen diverses matèries relacionades amb l'economia, però encara amb poc aprofundiment a la vessant social, solidària i cooperativa.

Entenem per ESS el conjunt d'iniciatives socioeconòmiques que posen al centre les necessitats de les persones, basades en l'autoorganització de la ciutadania, que no persegueixen el lucre, sinó satisfer les necessitats bàsiques, i que s'organitzen des del suport mutu, el compromís amb la comunitat, la igualtat i la democràcia. Prioritzen l'interès col·lectiu i la promoció del cooperativisme i es basen en valors com l'ètica, la justícia i l'equitat. Entenent que l'economia social i solidària és una de les millor eines de desenvolupament local, l'Ajuntament es va dotar el 2019 d'un Pla Estratègic de l'Economia Social i Solidària de Terrassa (PEESST)

El Conveni Educatiu per l'ESS, que s'emmarca en aquest Pla estratègic, té el seu orígen en la iniciativa d'un grup de docents de la nostra ciutat que, el curs 2017-18, va impulsar un marc de treball formal amb tots els agents que treballen per promoure l'economia social i solidària. El 2020 aquest treball va desembocar en un conveni entre l'Ajuntament de Terrassa (a través dels Serveis d'Educació i Servei d'Emprenedoria i Economia Social), diferents centres educatius de la ciutat i altres agents i entitats, amb l'objectiu d'impulsar, fomentar i divulgar l'economia social, solidària i cooperativa des de la vessant pedagògica.

El conveni posa a disposició dels centres diferents eines per ajudar a treballar col·laborativament l'ESS:

  • Moodle educatiu, un espai virtual per compartir eines i dotar de recursos a la tasca dels i les docents
  • Trobades intercentres
  • Actuacions de difusió i sensibilització a centres educatius municipals, amb la voluntat de crear una xarxa permanent de centres adherits a aquest conveni
  • Tallers i formacions per l'alumnat
  • Formacions per a docents orientades a la divulgació de l'ESS i l'Economia del Bé Comú.
  • Participació en les activitats del programa Terrassa Cooperativa.
  • Incorporació de l'economia social i cooperativa com a criteri de valoració en els Premis Nous Professionals.
  • Dinamització i coordinació amb centres educatius d'altres municipis del Vallès

Actualment formen part del conveni els centres educatius Institut Montserrat Roig, Institut Sant Eulàlia, Escola Vedruna Vall Terrassa, Creixen Terrassa i l'Institut Egara, així com les entitats Xarxa d'Economia Solidària de Terrassa (XES), Associació Camp de l'Energia del Bé Comú de Terrassa i Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental.

Els centres interessats a adherir-se al conveni ho poden fer a través d'aquest formulari 

 

Jornada per a centres d'ensenyament

El 17 de maig l'Ajuntament de Terrassa organitza una jornada adreçada als centres d'ensenyament de la ciutat per a donar a conèixer el conveni i animar escoles i instituts a adherir-s'hi. L'acte tindrà lloc al Centre Cívic President Macià a partir de les 10.30 h. Els centres interessats poden inscriure's a la jornada en aquest enllaç