La missió del servei de Coordinació de Districtes, dins l'àrea, se centra a afavorir la integració del teixit associatiu, activar la seva participació en els òrgans de govern, i fomentar les relacions i la dinamització territorial a partir d'activitats diverses. Els objectius generals són reforçar els districtes com a unitats d'acció territorial potenciant la xarxa comunitària i coordinar i fer el seguiment de l'actuació municipal als districtes, amb els equipaments cívics, com a punts neuràlgics de la dinamització territorial.