Des de fa quaranta anys, cada 1 de desembre se celebra el Dia Mundial de la Sida. És un dia especial per prendre consciència i lluitar contra la infecció del VIH. Aquest esdeveniment té l'objectiu de donar a conèixer la situació actual i impulsar avenços pel que fa a la prevenció i el tractament de la infecció en els països amb més prevalença i també a la resta del món. Per aquest motiu el món s'il·lumina de vermell en edificis i elements arquitectònics emblemàtics.

Des de que es van diagnosticar els primers casos de sida l'any 1981 fins a l'actualitat, al voltant de 40 milions de persones han mort a causa d'aquesta malaltia causada per la infecció del VIH (virus de la immonudeficiència humana). I en aquests 40 anys hi ha 79 milions de persones amb la infecció arreu del món. 

A Catalunya l'any 2020, el nombre de nous diagnòstics de VIH notificats va ser de 329, el que representa una disminució del 50,3% respecte els darrers anys. Els homes presenten percentatges superiors a les dones en els nous diagnòstics de VIH (87% VS 13%). El nombre de persones amb SIDA va disminuir de 69 a 29 casos respecte l'any anterior i seguint la tendència descendent dels darrers anys.

La mitjana d'edat de persones diagnosticades amb VIH va ser de entre 30-39 anys en els homes i entre 20-29 anys en les dones. Respecte a la SIDA, la mitjana d'edat de les persones diagnosticades es va situar en 42,45 anys.

Pel que fa al lloc d'origen, al 2020, les persones diagnosticades amb VIH nascudes fora d'Espanya van representar el 62%.

Globalment, el nombre de nous diagnòstics de VIH i de Sida ha presentat una tendència gradual a la disminució durant el període 2010-2020. 

Accedir aquí a informació 2020 de vigilància epidemiològica del VIH i la Sida a Catalunya.

A Terrassa, durant el període de 2001 fins a 2018, es van diagnosticar 232 persones amb VIH, de les quals 192 són homes i 40 són dones. L'any 2018 es van notificar un total de 16 nous casos de VIH, 11 en homes i 5 en dones. L'edat en que s'inicien els diagnòstics és a partir dels 25 anys destacant la franja de 30-49 anys. La via de transmissió segueix un model semblant al de la resta de Catalunya, és a dir, en primer lloc les relacions sexuals entre homes que tenen sexe amb altres homes (41%) seguida de les relacions heterosexuals (34%) i de persones que s'injecten la droga (8%).

A Terrassa es fa la Campanya "Nosaltres ja ho sabem", que pretén arribar a la població amb menys percepció de risc pel que fa al VIH. Hi ha persones que mai s'han preguntat si podien tenir a veure alguna cosa amb aquest virus, persones a qui els queda molt lluny pensar en fer-se proves, informar-se i superar algunes pors i estigmes que tenim molt incorporats com a societat.

La retolació de la campanya es fa en autobusos que circulen per Terrassa i que canvien setmanalment el seu trajecte, afavorint així la difusió del missatge per tot el municipi. 

Els grans objectius són:

  • Detectar infeccions no diagnosticades del VIH a través de la promoció de les proves ràpides del VIH
  • Normalitzar i trencar estigmes en relació al control rutinari en salut sexual, en especial al VIH, a través d'apropar informació, assessorar i superar les barreres d'accés a les proves

Entre la població amb baixa percepció de risc i poca informació al voltant del VIH, es focalitza en tres grups: Les persones heterosexuals, les persones majors de 55 anys i les dones. Aquests tres col·lectius són els que apareixen representats en les imatges de la campanya.

La tria s'ha fet així perquè:

  • Les persones heterosexuals es diagnostiquen més tard de VIH que les persones homosexuals. Concretament, el diagnòstic tardà és d'un 55% i un 39%, respectivament. Això vol dir que un 55% de les persones heterosexuals es diagnostiquen tard, quan el cos ja no compta amb moltes defenses.Tenir una determinada orientació sexual NO determina el risc de transmissió del VIH. El que determina la possibilitat de transmissió són les estratègies de prevenció que s'utilitzen en les pràctiques sexuals: si s'utilitzen mètodes barrera, si es fan proves regulars de ITS, si es pren tractament antiretroviral i s'està indetectable (en cas de tenir VIH)... Parlar de grups de risc dóna una sensació de falsa seguretat per a aquelles persones que no pertanyen a aquests grups i té, com a conseqüència, més retard en el diagnòstic.
  • Les persones majors de 55 anys es diagnostiquen més tard de VIH que les persones joves. El diagnòstic tardà és del 59% en persones majors de 55 anys i del 35% en menors de 25 anys.
  • Pel que fa al gènere, les dones es diagnostiquen més tard del VIH que els homes. El gènere té un impacte profund en la capacitat que tenen les persones de prevenir el VIH, accedir al diagnòstic i al sistema sanitari, i l'eficàcia del tractament.

 

 

Aquí podeu consultar l'acte institucional promogut per l'Ajuntament.