El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

28 05 2024

Parlem de salut mental

🖼 L'exposició «Un passeig per la ‶meva" depressió» romandrà del 28 de maig al 17 de juny al Casal Anna Murià.

🎤 La presentació i conversa amb la Cristina Freixas, l'autora, serà el 28 de maig a les 5 de la tarda al Casal Anna Murià.

Seguir llegint >>