Educació infantil

Tallers:

Visites:

Conèixer l'Anella Verda:

Reciclem el paper

El taller de reciclatge de paper té dues modalitats:

 1. Fer paper blanc: adreçat als alumnes que elaboren paper reciclat per primer cop 
 2. Aplicació de tècniques creatives: adreçat a alumnes que ja han elaborat paper reciclat i que volen aprofundir en les tècniques de treball amb paper reciclat artesà

Adreçat a : Alumnes d'educació infantil i cicle inicial d'educació primària

Objectius :

 • Conèixer la història i la utilització del paper, com també el seu procés de fabricació
 • Fomentar l'estalvi de paper i l'ús de paper reciclat com a fet quotidià
 • Ensenyar a fer paper reciclat i les diferents tècniques creatives que s'hi poden aplicar

Durada : 1 hora i 30 minuts

Materials: L'escola ha de preparar paper vell ( preferentment folis usats) per a les dues modalitats. Per a la modalitat 2, cada alumne haurà de portar elements per decorar els fulls reciclats ( fotos de revistes, papers de colors, purpurines, punta de llapis de colors, fils, llanes, flors i fulles seques...).

Les plantes del nostre entorn

Itinerari guiat pel Parc de Vallparadís. Al llarg de l'itinerari, els alumnes aniran descobrint els diferents tipus de plantes que podem trobar al parc ( arbres, arbustos i herbes )i les diferents tipologies de fulles, fruits, etc.

Adreçat a : Alumnes d'educació infantil i primària

Objectius :

 • Conèixer les principals espècies de plantes de la zona
 • Descobrir les funcions dels vegetals dins els ecosistemes
 • Conèixer l'estructura de les plantes i la distribució de les comunitats vegetals al nostre país

Durada : 3 hores

Preu: el transport va a càrrec de l'escola

Pujar

Les aventures d'una llavor

A través d'un conte, els infants poden reconèixer el cicle d'una planta i els diferents elements que intervenen en el seu creixement, al mateix temps que descobreixen els diferents animals que habiten a un hort i la seva importància en el seu funcionament. L'activitat introdueix conceptes matemàtics bàsics i afavoreix la motricitat fina a través de la manipulació de llavors i la preparació de la terra per a sembrar-les en torretes fetes a partir de materials reutilitzats.

Adreçat a : P-2; P-3; P-4; P-5 i C.I. de primària.

Objectius:

 • Identificar diferents llavors i classificar-les, establint semblances i diferències entre elles.
 • Ser conscient dels principals requeriments d'una llavor per germinar i créixer.
 • Adquirir actituds respectuoses amb els elements de l'hort : animals, plantes, terra i aigua.
 • Relacionar els productes de l'hort amb els aliments que consumim a casa nostra.
 • Participar de manera autònoma en una experiència compartida amb els companys i companyes.

Durada : 1 hora i 15 minuts

Pujar

L'hort a l'escola

El taller consta de dues parts complementàries: una part teòrica en què es fa una introducció a l'horticultura ( l'hort, el manteniment i la cura, el calendari de pagès, les eines, etc.) i una part pràctica, en què els alumnes fan un hort a l'aula, aprenen a sembrar, a regar i a tenir cura de les plantes. Per acabar es treballen alguns dels conceptes apresos a traves d'unes fitxes.

Adreçat a : Alumnes d'educació infantil i primària

Objectius :

 • Aprendre nocions bàsiques sobre el cultiu, la cura i el manteniment d'un hort ( sembra, rec, època de recol•lecció, eines, etc. )
 • Conèixer i reconèixer quines plantes s'usen en la nostra alimentació i quina és la part que ens en mengem
 • Aprendre per a què fem servir les plantes o vegetals que cultivem
 • Respectar les plantes, conviure-hi i valorar la importància de les espècies vegetals per a la resta d'éssers vius

Durada : 1 hora i 30 minuts

El menjar no és per llençar (menjador)

Activitat per reduir el menjar que es llença al menjador escolar. A partir d'una sessió inicial teatralitzada durant l'hora de dinar es treballarà i comptabilitzarà el menjar que els alumnes llencen a les escombraries. Es reflexionarà sobre les causes d'aquest malbaratament alimentari i s'establiran millores i pràctiques per reduir-lo. Amb la col•laboració dels educadors de menjadors es jugarà al joc "Em llences o em menges?" per tal de consolidar els conceptes i durant una setmana es recolliran les dades del malbaratament.

Dos visites posteriors serviran per consolidar els nous hàbits assolits pels alumnes i valorar els resultats de les propostes de millora.

Adreçat a : Alumnes d'educació infantil i primària

Objectius:

 • ldentificar el malbaratament alimentari, les seves causes i conseqüències.
 • Dissenyar i establir mesures de reducció del malbaratament alimentari al menjador escolar
 • Promoure els hàbits de prevenció del malbaratament alimentari entre famílies i comunitat educativa

Durada: 1 visita inicial (1h30) + 2 seguiments (1h) (en horari de menjador)

Lloc de realització: Al menjador del mateix centre

Pujar

Els animals de companyia ens necessiten!

"Una simpàtica infermera d'animals va a l'aula per demanar ajuda als nens,ja que s'ha adonat que els animals no es troben bé. Les seves necessitats bàsiques no estan satisfetes i necessiten que els infants ho sàpiguen per poder-los ajudar."

Mitjançant preguntes i jocs s'intenta conscienciar als infants de tots els animals que podem tenir a casa i conèixer les seves necessitats bàsiques ( com hem de cuidar la seva salut, temps que els hi hem de dedicar, llocs on han de viure..).

Adreçat a: P-4, P-5 i 1r i 2n de primària

Objectius:

 • Conèixer quines son les necessitats bàsiques dels animals de companyia
 • Educar en la responsabilitat individual i la cura dels animals
 • Aprendre a respectar els animals

Durada : 1 hora

Pujar

La deixalleria mòbil a l'escola

L'activitat consisteix en ubicar la deixalleria mòbil al pati de l'escola per tal que els alumnes puguin visitar-la.

El conductor de la deixalleria dóna una breu explicació sobre el seu funcionament i els diferents residus que recull. Es pot completar la visita demanant als alumnes que portin de casa algun residu no habitual i el deixin a la deixalleria mòbil.

Adreçat a : Alumnes d'educació infantil i primària

Objectius:

 • Aprendre la diversitat de residus que es poden separar i tenir un tractament adequat.
 • Donar a conèixer el servei de la deixalleria mòbil.
 • Apropar als infants els recursos que es dediquen per la prevenció de residus.
 • Oferir la deixalleria mòbil com a recurs pedagògic pel professorat

Durada: 1 hora

Pujar