Educació primària

Tallers:

Visites:

Conèixer l'Anella Verda:

Conèixer el Parc Natural

Reciclem el paper

El taller de reciclatge de paper té dues modalitats:

1.- Fer paper blanc: adreçat als alumnes que elaboren paper reciclat per primer cop 

2.- Aplicació de tècniques creatives: adreçat a alumnes que ja han elaborat paper reciclat i que volen aprofundir en les tècniques de treball amb paper reciclat artesà.

Adreçat a : Alumnes d'educació infantil i cicle inicial d'educació primària

Objectius :

 • Conèixer la història i la utilització del paper, com també el seu procés de fabricació
 • Fomentar l'estalvi de paper i l'ús de paper reciclat com a fet quotidià
 • Ensenyar a fer paper reciclat i les diferents tècniques creatives que s'hi poden aplicar

Durada : 1 hora i 30 minuts

Materials: L'escola ha de preparar paper vell ( preferentment folis usats) per a les dues modalitats. Per a la modalitat 2, cada alumne haurà de portar elements per decorar els fulls reciclats ( fotos de revistes, papers de colors, purpurines, punta de llapis de colors, fils, llanes, flors i fulles seques...).

Pujar

Fem joguines ecològiques

Consisteix a fer joguines a partir de deixalles. Es fabricaran cotxes, coets, nines, cases, robots...

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà d'educació primària

Objectius :

 • Conèixer la problemàtica que suposa la gran producció de deixalles
 • Conèixer la importància de la reducció, la reutilització i reciclatge de residus.

Durada : 1 hora i 30 minuts

Materials :  Cal preparar deixalles, que siguin netes i que es puguin aprofitar, com ara : cartrons de rotlles de paper de vàter i de cuina, roba vella, ampolles de plàstic ( de mides diferents),brics, capses de cartró...

Pujar

 

Som els nous compostaires!

Consta de dues parts:

Primera part: durada  30 min. El taller s'inicia amb una repàs oral i interactiu amb els alumnes sobre els principals aspectes a l'hora de gestionar un compostador. També es revisa el Diari del Compost per valorar la gestió que s'hagi fet del compostador. 

Segona part: durada  1h 30 min. Es visita el compostador escolar per treure'n quatres mostres de compost. Es torna cap a classe, es divideixen els alumnes en 4 grups i comparen la seva mostra amb diferents mostres de compost que ha portat l'educador (compost massa sec, massa moll, compost correcte...). En un treball conjunt dirigit per l'educador, d'acord amb els coneixements prèviament explicats i l'observació de les diferents mostres, es trauran els resultats i conclusions oportunes que recolliran els problemes detectats i les millores que s'hagin acordat amb els alumnes. Aquestes conclusions s'anoten a les fitxes de treball que tenen cadascun dels alumnes.

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, adreçat a alumnes que comencen aquest any a fer compostatge

Objectius :

 • Conèixer el cicle de la matèria orgànica i el procés d'autocompostatge.
 • Fomentar el treball en grup i la participació activa de l'alumnat.
 • Revisar la gestió del compostador feta pels mateixos alumnes i donar les eines necessàries perquè ells mateixos puguin saber quines millores hi poden realitzar
 • Consolidar l'autocompostatge com a rutina del centre en la gestió dels residus orgànics.

Durada : 2 hores

Pujar

Passem el relleu del compostatge

L'activitat està adaptada a cada cicle escolar

Primera part (30 – 45 min): El taller s'inicia amb els alumnes del curs que portarà el compostador de nou, amb l'explicació dels principals aspectes a tenir en compte a l'hora de gestionar un compostador.

Segona part (30– 45 min): S'avaluen els coneixements adquirits utilitzant un joc de taula de grans dimensions i es visita el compostador escolar per observar-ne l'estat i afegir-hi matèria orgànica. Per fer-ho, es divideix el grup en dos i mentre un es queda a classe fent el joc amb el tutor, l'altre visita el compostador amb l'educador, i després s'intercanvien

Tercera part (15 min): Els alumnes que passen el relleu del compostador hauran elaborat prèviament una guia digital en power point sobre l'ús del compostador.

En aquesta part, 3-4 alumnes dels que han elaborat la guia van a la classe on hi ha l'educadora amb els companys que portaran el compostador l'any vinent i presenten la guia digital, explicant-los com han fet ells el compostatge.

Adreçat a : Alumnes que comencen el compostatge aquest any i els alumnes que els passen el relleu (cicle mitjà i superior).

Objectius :

 • Donar a conèixer el cicle de la matèria orgànica i el procés d'autocompostatge inicial a l'escola, (alumnes que prenen el relleu).
 • Sintetitzar de manera senzilla i entenedora el treball de compostatge que s'ha realitzat ells al llarg del curs, (alumnes que passen el relleu).
 • Conèixer el cicle de la matèria orgànica i el procés d'autocompostatge.
 • Saber valorar la importància de la correcta separació en origen i el benefici que s'obté del reciclatge de la matèria orgànica.
 • Fomentar el treball en equip i la participació activa de l'alumnat.

Pujar

L'entorn i els serveis

A la primera part, es planteja la problemàtica dels residus i de la neteja en una ciutat gran com Terrassa, i es fa una aproximació al coneixement que té l'alumnat dels diferents contenidors i serveis que existeixen per al manteniment de la ciutat. Així mateix, es planteja la situació concreta que es viu al barri, i també es comenten aspectes de civisme i participació ciutadana relatius a la col·laboració amb el manteniment de la neteja. Es presenta el material de treball que faran servir.

A la segona part, es fa un itinerari urbà en què es poden observar alguns serveis de neteja i de recollida de la ciutat. L'alumnat farà diferents observacions i anotacions proposades al material didàctic. Finalment, quan tornen a l'aula, els alumnes comenten les observacions i fan l'anàlisi de les dades i la valoració dels resultats obtinguts.

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà de primària

Objectius :

 • Conèixer la situació real de l'entorn més proper
 • Prendre consciència de la necessitat d'adquirir hàbits de col•laboració amb els serveis de neteja , perquè siguin realment efectius
 • Aprendre a utilitzar els contenidors de recollida selectiva i altres estris

Durada : un matí

Pujar

Escape room residus. 

La base de l'Escape Room és un futur incert, on el consumisme i el materialisme han portat a l'esgotament dels recursos naturals, la gana i desnutrició de la societat occidental, que ha de permetre als participants prendre consciència sobre la necessitat de fer reciclatge en el dia a dia, i com a premissa imprescindible per poder sortir de la sala de joc havent resolt els enigmes en equip.

Adreçat a : Alumnes d'educació primària i ESO

Objectius : 

 • Oferir una activitat educativa per a infants i joves basada en un joc d'escapament però amb fil conductor de la recollida selectiva i la prevenció de residus a escala local i global mitjançant la gamificació
 • Valorar la importància de la correcta separació en origen i el benefici que s'obté del reciclatge dels residus
 • Fomentar el treball en grup i la participació activa de l'alumnat

Durada : 40 minuts

Donat que les places són limitades, es prioritzarà als centres que no hagin realitzat l'activitat el curs anterior.

Exposició  "Un planeta plastificat"

L'activitat consta de dues parts que es complementen i que tots els alumnes realitzen durant la sessió:

Part exposició: es fa un recorregut des de l'origen dels plàstics sintètits i el seu ús, passant pels impactes ambientals associats i finalitzant amb les alternatives i noves normatives comunitàries. Els alumnes poden aprendre la importància de limitar l'ús d'aquests productes i fer un bon ús d'aquells que no puguin ser substituïts per altres materials o per productes reutilitzables. Durant el recorregut els i les alumnes hauran de respondre un petit test per tal de fomentar el seu interès i l'assimilaació dels conceptes exposats.

Part ulleres: Amb unes ulleres de realitat virtual, l'alumnat farà una visita al Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental en 360 graus. L'objectiu és remaarcar la importància d'una bona classificació dels residus a la llar.

Els darrers 5-10 mimuts es fa un petit tancament participatiu a mode de conclusió sobre els aspectes treballats durant l'activitat.

Objectius:

 • Sensibilitzar l'alumnat de les conseqüències ambientals vinculades a un ús excessiu i poc responsable dels productes de plàstic d'un sol ús.
 • Sensibilitzar de la importància de la separacióen oorigen i les conseqüències de no fer-ho.
 • Visitar el Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental en realitat virtual

Durada: Cada sessió 20 minuts

Nombre d'alumnes màxim per sessió : 10 alumnes

Lloc de realització : Aula (espai tancat ) o pati (carpa de 3x6 només en cas de no disposar d'espai tancat)

Pujar

 


Saps què compres?

S'expliquen els conceptes de consumisme, el comerç just, els residus que es generen, la procedència dels productes que comprem, l'impacte ecològic dels diferents productes i consells per consumir responsablement.

Joc on l'alumnat comprova si consumeixen d'una manera sostenible i aprendran a valorar aquells productes ecològics que generen un mínim impacte en el medi ambient en comparació a d'altres.

Adreçat a : Alumnes de cicle superior de primària i secundària

Objectius :

 • Conèixer els conceptes de comerç i consum sostenible
 • Aprendre quines tipologies d'embalatges existeixen i quins son els més sostenibles a nivell mediambiental
 • Conèixer els diferents materials amb els que s'elaboren les peces de roba i aprendre quins d'aquests materials són els més ecològics

Durada : 1 hora i 30 minuts

Pujar

 

Cuines solars

Explicació i posada en marxa de les cuines solars, on es couran aliments, que al final de la sessió els i les alumnes podran menjar per comprovar els beneficis de l'energia solar.

Sessió introductòria sobre l'aprofitament de les energies renovables (amb suport audiovisual)

A continuació l'alumnat podrà, mitjançant una sèrie de pràctiques, càlculs i mesures, aprendre com estalviar energia i aigua a casa per reduir l'impacte sobre el planeta.

Adreçat a : Alumnes de cicle superior d'educació primària

Objectius:

 • Fomentar l'estalvi d'energia i l'aprofitament de les energies renovables
 • Conèixer l'ús de l'energia solar

Durada : 3 hores

Materials: dossier per a l'alumnat.

Pujar

 

Flors de primavera

A través d'un PowerPoint es tractaran temes relacionats amb la primavera: característiques de l'època, la floració, la pol•linització, els animals pol•linitzadors i les espècies més representatives que trobem a l'Anella Verda.  A la part més pràctica, es coneixeran i observaran les espècies de plantes aromàtiques i s'elaboraran bossetes d'olor amb elles.

Adreçat a : Alumnes d'educació primària

Objectius :

 • Aprendre les diferents parts d'una planta i d'una flor
 • Entendre el concepte de pol•linització i la funció que té a la natura
 • Conèixer i reconèixer alguns dels animals pol•linitzadors més comuns
 • Conèixer algunes espècies de plantes aromàtiques del nostre territori i saber els usos que en fem els humans

Durada : 1 hora i 30 minuts

Pujar

Les aventures d'una llavor

A través d'un conte, els infants poden reconèixer el cicle d'una planta i els diferents elements que intervenen en el seu creixement, al mateix temps que descobreixen els diferents animals que habiten a un hort i la seva importància en el seu funcionament. L'activitat introdueix conceptes matemàtics bàsics i afavoreix la motricitat fina a través de la manipulació de llavors i la preparació de la terra per a sembrar-les en torretes fetes a partir de materials reutilitzats.

Adreçat a : P-2; P-3; P-4; P-5 i C.I. de primària.

Objectius:

 • Identificar diferents llavors i classificar-les, establint semblances i diferències entre elles.
 • Ser conscient dels principals requeriments d'una llavor per germinar i créixer.
 • Adquirir actituds respectuoses amb els elements de l'hort : animals, plantes, terra i aigua.
 • Relacionar els productes de l'hort amb els aliments que consumim a casa nostra.
 • Participar de manera autònoma en una experiència compartida amb els companys i companyes.

Durada : 1 hora i 15 minuts

Pujar

L'hort a l'escola

El taller consta de dues parts complementàries: una part teòrica en què es fa una introducció a l'horticultura ( l'hort, el manteniment i la cura, el calendari de pagès, les eines, etc.) i una part pràctica, en què els alumnes fan un hort a l'aula, aprenen a sembrar, a regar i a tenir cura de les plantes. Per acabar es treballen alguns dels conceptes apresos a traves d'unes fitxes.

Adreçat a : Alumnes d'educació infantil i primària

Objectius :

 • Aprendre nocions bàsiques sobre el cultiu, la cura i el manteniment d'un hort ( sembra, rec, època de recol•lecció, eines, etc. )
 • Conèixer i reconèixer quines plantes s'usen en la nostra alimentació i quina és la part que ens en mengem
 • Aprendre per a què fem servir les plantes o vegetals que cultivem
 • Respectar les plantes, conviure-hi i valorar la importància de les espècies vegetals per a la resta d'éssers vius

Durada : 1 hora i 30 minuts

Pujar

Obtenció de llavors per a l'hort

La sembra d'una llavor és el primer pas per obtenir fruits del nostre hort. Però, quines llavors podem utilitzar per l'hort? Cal comprar-les cada any? Podem cultivar totes les plantes a partir de llavors? De quines plantes m'interessa guardar la llavor? On hauríem de conservar les llavors? En aquest taller podràs donar resposta a totes aquestes preguntes i aprendràs, des de la vessant més pràctica, com aconseguir les teves pròpies llavors per a l'hort.

Adreçat a : Alumnes d'educació primària i ESO

Objectius:

 • Conèixer les diferents varietats de llavors tant tradicionals com comercials
 • Aprendre a extreure, desinfectar i conservar llavors
 • Conèixer la multiplicació de les plantes segons els sistemes de reproducció

Durada: 1 hora i 30 minuts
 

 

XXXXT!  El soroll a la nostra ciutat

S'inicia amb una activitat experimental: s'organitza una orquestra amb el grup on cada alumne tracta de reproduir el so de l'instrument seleccionat. El resultat permetrà una primera descripció participativa sobre les sensacions que generen els sons.

S'elabora un paisatge sonor per grups a partir d'un llistat de sons i sorolls que s'escolten des de l'aula. Es visualitza la diferència entre so i soroll, es coneix la unitat de mesura i l'aparell que s'utilitza per mesurar.

Cada grup presenta el seu paisatge a la resta i aporten propostes per tal de transformar-lo i millorar-lo.

Adreçat a : Alumnes de cicle superior de primària

Objectius :

 • Apreciar el silenci com un element de millora de la qualitat de vida de les persones
 • Utilitzar un aparell de mesura de soroll i reconèixer la unitat de mesura
 • Valorar l'ús d'aparells tècnics en la presa de dades quantitatives
 • Comprendre els efectes nocius sobre la salut de la contaminació acústica
 • Proposar accions per desenvolupar a nivell de l'aula
 • Aplicar els coneixements adquirits en experiències pròpies a nivell individual

Durada : 3 hores

Pujar

Camí escolar, trepitgem la ciutat

El taller té una durada de 2 hores i compta amb una part d'activitat a l'aula i una altra de descoberta de l'entorn del centre, on el grup classe surt al carrer per valorar-lo des de l'òptica del Camí Escolar.

Adreçat a : cicle mitjà i superior de primària

Objectius:

 • Afavorir la descoberta del propi entorn per part dels infants
 • Despertar l'esperit crític dels nens i nenes en relació a l'espai públic, la qualitat de l'aire i la ciutat
 • Fomentar l'autonomia dels nens i les nenes als desplaçaments de casa a l'escola
 • Afavorir la realització d'activitat física quotidiana per part dels més petits/es
 • Promoure la mobilitat sostenible a la ciutat
 • Motivar la comunitat educativa a posar en marxa un projecte de Camí Escolar

Durada: dues hores

Pujar

 

El canvi climàtic

A través d'un audiovisual es treballa el concepte del canvi climàtic, es coneixen els canvis que han ocorregut a la història de la Terra i el què està  passant a l'actualitat amb una nova variable: l'impacte de la espècie humana.

A la part pràctica, l'alumnat calcula el CO2 que ells mateixos emeten a l'atmosfera segons el seu estil de vida, i fan propostes de com i quines actituds  poden adoptar per reduir el seu impacte al planeta.

Adreçat a : Cicle superior de primària

Objectius :

 • Conèixer què és el canvi climàtic, conceptes, causes i possibles efectes
 • Identificar la problemàtica associada, causes i efectes
 • Adoptar hàbits i actituds que ajudin a reduir les causes del canvi climàtic

Durada : 2 hores

Pujar

Mesurem la contaminació

Activitat on els alumnes podran mesurar diferents paràmetres que permetin entendre quins són els tipus de contaminació presents a l'entorn, quina relació tenen amb els nostres hàbits quotidians i quins efectes tenen sobre la nostra salut, la biodiversitat i l'entorn. L'activitat es basa en realitzar 5 proves, inclosa la visita a la cabina de control atmosfèric de la Rambleta del Pare Alegre. En cada una d'elles es treballa una temàtica diferent relacionada amb la contaminació i la posada en comú final permetrà assolir una visió global de la nostra ciutat i treballar per millorar la qualitat ambiental.

Adreçat a: alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària i ESO

Objectius:

 • Identificar els tipus de contaminació presents a la ciutat, les seves causes i conseqüències.
 • Donar a conèixer el concepte de salut ambiental.
 • Relaciona cada tipus de contaminació amb els hàbits quotidians passats i presents. 
 • Prendre mesures de diferents tipus de contaminació i interpretar els resultats.
 • Fomentar hàbits quotidians saludables per millorar la qualitat ambiental de l'entorn directe

Durada: 2 hores

Lloc on es realitza: Cabina de control atmosfèric de la Rambleta del Pare Alegre,4

Materials: A càrrec dels participants: llapis o boli. A càrrec de l'educadora: làmines amb diferents tipus de contaminació. Aparells per mesurar i fitxes d'instruccions i recollida de dades per a cada prova.

Pujar

El menjar no és per llençar (menjador)

Activitat per reduir el menjar que es llença al menjador escolar. A partir d'una sessió inicial teatralitzada durant l'hora de dinar es treballarà i comptabilitzarà el menjar que els alumnes llencen a les escombraries. Es reflexionarà sobre les causes d'aquest malbaratament alimentari i s'establiran millores i pràctiques per reduir-lo. Amb la col•laboració dels educadors de menjadors es jugarà al joc "Em llences o em menges?" per tal de consolidar els conceptes i durant una setmana es recolliran les dades del malbaratament.

Dos visites posteriors serviran per consolidar els nous hàbits assolits pels alumnes i valorar els resultats de les propostes de millora.

Adreçat a : Alumnes d'educació infantil i primària

 Objectius:

 • Identificar el malbaratament alimentari, les seves causes i conseqüències.
 • Dissenyar i establir mesures de reducció del malbaratament alimentari al menjador escolar
 • Promoure els hàbits de prevenció del malbaratament alimentari entre famílies i comunitat educativa.

Durada: 1 visita inicial (1h30) + 2 seguiments (1h) (en horari de menjador)

Lloc de realització: Al menjador del mateix centre

Pujar

El Gos Tico i la gateta Rita tenen una casa nova

Un gos i una gateta una mica entremaliats són adoptats per diferents famílies però desgraciadament sempre tornen a la protectora. Després de passar unes quantes aventures i conèixer a diferents amics a cada casa, finalment troben un propietari que els entén i els estima de veritat i on troben un lloc molt bonic per viure i poden passar molt temps jugant.
Un conte dinàmic on participen els nens amb les accions dels animals i acabaran fent cadascú cada personatge amb materials reciclats.

Adreçat a: educació infantil, 1r i 2n de primària

Objectius:

 • Promoure l'adopció d'animals responsable
 • Potenciar l'estima pels animals

Durada: 1 hora

Pujar

Els animals de companyia ens necessiten!

"Una simpàtica infermera d'animals va a l'aula per demanar ajuda als nens,ja que s'ha adonat que els animals no es troben bé. Les seves necessitats bàsiques no estan satisfetes i necessiten que els infants ho sàpiguen per poder-los ajudar."
Mitjançant preguntes i jocs s'intenta conscienciar als infants de tots els animals que podem tenir a casa i conèixer les seves necessitats bàsiques ( com hem de cuidar la seva salut, temps que els hi hem de dedicar, llocs on han de viure..).

Adreçat a: infantil i 1r i 2n de primària

Objectius:

 • Conèixer quines son les necessitats bàsiques dels animals de companyia
 • Educar en la responsabilitat individual i la cura dels animals
 • Aprendre a respectar els animals

Durada : 1 hora

Pujar

Parlem gos?

 • Aprendre com es comuniquen els animals i entendre'ls
 • Millorar les relacions amb els seus animals de companyia
 • Prevenir accidents d'agressivitat entre infants i animals de companyia

Adreçat a : 1er a 6è de primària 

Objectius:

 • Aprendre com es comuniquen els animals i entendre'ls
 • Millorar les relacions amb els seus animals de companyia
 • Prevenir accidents d'agressivitat entre infants i animals de companyia

Durada: 1 hora

Pujar

Eco-escola: com cuidar e medi ambient des de l'aula.

En aquest taller aprendrem  què podem fer cada un de nosaltres a l'escola per millorar el nostre entorn, com reciclar, com reduir els residus que generem a classe, com estalvia aigua quan anem al wàter i llum a l'aula, etc. Farem un petit estudi de l'impacte que tenim sobre el medi que ens rodeja i quines tècniques que apliquem a l'escola podem aplicar també a casa. Per acabar, realitzarem una dinàmica per a obtenir solucions als problemes que hem detectat i rebrem un diploma de defensors del medi ambient!.

Adreçat a : cicle superior de primària i ESO

Objectius:

 • Aprendre noves tècniques i recursos que promoguin les 3R ( reduir, reutilitzar i reciclar)
 • Estimular el pensament crític amb les pròpies conductes
 • Prendre consciència de la influència de l'home en el medi natural

Durada : 1 hora i 30 minuts

Pujar

 

Els estats de l'aigua

Es pretén que l'alumnat conegui els diferents estats de l'aigua i les seves transformacions. Es comença amb una petita introducció teòrica i a continuació, es realitzen exercicis d'un quadern que es reparteix a l'alumnat. Finalment, realitzen petits experiments per veure els canvis d'estat de l'aigua d'una manera senzilla i visual.

Adreçat a : Alumnes d'educació primària

Objectius:

 • Sensibilitzar sobre la importància de l'aigua
 • Entendre els estats de l'aigua i les seves transformacions

Durada : 1 hora

 

Pujar


El cicle natural de l'aigua

Petita explicació del cicle de l'aigua amb l'aigua amb l'ajuda d'un power-point. Finalment, es procedeix a construir una petita maqueta del cicle de l'aigua amb l'ajuda de l'alumnat.

Adreçat a : Alumnes d'educació primària

Objectius :

 • Sensibilitzar sobre la importància de l'aigua
 • Entendre les diferents etapes del cicle natural de l'aigua

Durada: 1 hora

Pujar

 


Intervenció humana en el cicle de l'aigua

Activitat que parla de l'aigua com a recurs per l'home. S'explica el procés que segueix l'aigua que utilitzem des de que s'agafa del riu fins que torna un cop depurada. L'alumnat fa una exercicis i construeix un mural interactiu amb totes les fases del cicle humà de l'aigua.
S'acaba amb una part experimental per veure com es pot netejar aigua amb una maqueta senzilla de depuradora.

Adreçat a : Alumnes d'educació primària

Objectius :

 • Entendre les diferents parts i processos relacionats amb l'ús de l'aigua per part dels humans
 • Sensibilitzar sobre la importància de l'aigua
 • Aprendre que ha significat l'evolució de l'aigua per a la millora de la higiene, la sanitat i el confort

Durada: 1 hora

Pujar

 

 


Com s'ho fan els animals per viure a l'aigua?

Descobrirem quines dificultats comporta viure a l'aigua i les conseqüents adaptacions que han desenvolupat alguns animals. Veurem els diferents tipus d'animals en els diferents hàbitats i descobrirem quines diferències tenen els seus cossos. Havent aprofundit amb cadascuna de les adaptacions, dissenyarem per grups, el nostre propi animal en un hàbitat hipotètic plantejat per l'educador.

Adreçat a : Alumnes de 4t, 5è i 6è d'educació primària

Objectius :

 • Entendre que el medi modela els animals i que per tant cadascun té adaptacions diferents que li permeten sobreviure el seu hàbitat
 • Relacionar estructures amb el seu funcionament
 • Desenvolupar i estimular l'observació, deducció i imaginació

Durada: 1 hora

Pujar

La princesa de l'Aigua         

Narració teatralitzada del conte "la Princesa de l'Aigua" explica com és la vida d'una nena d'un poblat de l'Àfrica, que cada dia amb la seva mare ha de recòrrer molts kilòmetres per arribar al pou a buscar aigua. El conte ens parla del rol tradicional que té la dona com a portadora d'aigua en molts països. I com aquesta tasca tan elemental és alhora invisible com ho són les pròpies dones. 

Aquesta activitat es complementària de l'exposició: Té gènere l'aigua?

Adreçat a:  Alumnat d'educació infantil i cicle inicial de primària. 

Objectius

 • Conscienciar sobre el paper invisible de la dona en moltes cultures.
 • Difondre el dret a l'aigua com un dret humà i universal.
 • Donar a conèixer el paper de la Taula de l'Aigua de Terrassa. 

Durada: 1 h

Inscripció: donesdaiguaterrassa@gmail.com 

Pujar

 

Té gènere l'aigua?         
  
Exposició itinerant, on a partir de fotografies i textos, distribuïts en set plotters, es fa un recorregut pel rol que desenvolupa la dona al món en relació a l'aigua, les lluites que hi ha en la seva defensa com a dret universal i la necessitat de prendre consciència d'un consum sostenible i responsable del plàstic.

1. Presentació "Dones d'aigua": Defensem la gestió pública i democràtica de l'aigua.
2. Les dones i el dret a l'accés a l'aigua.
3. L'arribada de l'aigua corrent a les nostres llars.
4. La lluita de les dones per la defensa de l'aigua com a bé comú.
5. Lluites a Catalunya per la recuperació dels rius Ebre, Ter, Llobregat i Besòs i els conflictes a l'Estat Espanyol. 
6. La remunicipalització a Terrassa.
7. El sabor de l'aigua de l'aixeta: un repte.

Adreçat a:  Alumnat d'educació primària, ESO i batxillerat. 

Objectius

 • Conscienciar sobre el paper invisible de la dona en l'accés a l'aigua en algunes parts del món.
 • Difondre el protagonisme de les dones en la lluita contra el poder d'algunes multinacionals que contaminen els rius i els seus hàbitats.
 • Conèixer el paper de la Taula de l'Aigua en la consecució de la seva gestió pública i democràtica a Terrassa. 

Durada: 15 / 21 dies. 

Inscripció: donesdaiguaterrassa@gmail.com 

Pujar

 

 

La salinització dels aqüífers         

Visita al runam salí de Sallent on l'entitat Prou Sal explicarà l'alumnat els problemes mediambientals que generen l'acumulació dels residus de sal.
La sortida es complementa amb dues activitats a escollir:

Opció 1: Taller de construcció d'una maqueta feta amb mostres agafades de l'entorn local, torrents, rieres, fonts, pous i riu.
Duració: 3 h

Opció 2: Joc de Rol on l'alumnat es posarà a la pell de diversos personatges que tenen diferents interessos envers la mina i la contaminació salina.


Adreçat a:  Alumnat cicle superior d'educació primària i ESO. 

Objectius

 • Ser conscients del problema mediambiental de la zona generat per l'acumulació de residus de sal.
 • Conscienciar sobre com afecta l'activitat econòmica el medi natural.
 • Difondre les activitats que du a terme la població per la conservació de la qualitat de l'aigua i el seu hàbitat.

Durada: 2 h 

Preu :  El transport fins a les instal·lacions va a càrrec del centre escolar.

Pujar

 

Visita a la deixalleria de Can Casanovas

Visita guiada a la deixalleria de Can Casanovas. L'alumnat veurà d'una deixalleria municipal com a servei de la ciutat. El dia de la visita, els alumnes hauran de portar material que hauran recollit selectivament a casa seva o a l'escola i que sigui admès a una deixalleria.

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, secundària i batxillerat

Objectius :

 • Donar a conèixer el servei de deixalleria
 • Fomentar l'hàbit de col•laboració en la separació dels materials per poder-los aprofitar posteriorment

Durada : 2 hores

Pujar

 

La deixalleria mòbil a l'escola

L'activitat consisteix en ubicar la deixalleria mòbil al pati de l'escola per tal que els alumnes puguin visitar-la.

El conductor de la deixalleria dóna una breu explicació sobre el seu funcionament i els diferents residus que recull. Es pot completar la visita demanant als alumnes que portin de casa algun residu no habitual i el deixin a la deixalleria mòbil.

Adreçat a : Alumnes d'educació infantil i primària

Objectius:

 • Aprendre la diversitat de residus que es poden separar i tenir un tractament adequat.
 • Donar a conèixer el servei de la deixalleria mòbil.
 • Apropar als infants els recursos que es dediquen per la prevenció de residus.
 • Oferir la deixalleria mòbil com a recurs pedagògic pel professorat

Durada: 1 hora

Pujar

Què en fem dels residus al Vallès - Visita al CTRV

A Primària :

La visita es divideix en tres activitats:

Una primera explicació dinàmica del destí de cada residu que generem i així aclarir conceptes. Aquesta part es fa amb el grup sencer i després es divideix per a les següents activitats.
Visita per les instal•lacions del Centre de Tractament de Residus (CTR-Vallès) a través d'una passarel•la aïllada i protegida.
Taller de reutilització de residus que els alumnes porten de casa. 

A Secundària:

L'activitat consisteix en una presentació interactiva on s'explica la relació de les activitats quotidianes que realitzem els ciutadans i la seva repercussió en la generació de residus. S'inclouen diverses qüestions per avaluar i aclarir conceptes amb els alumnes.

Després de l'interactiu, el grup es divideix: La meitat dels alumnes visiten les instal•lacions del Centre de Tractament de Residus i l'altra meitat realitzen un estudi en profunditat dels residus, analitzant i seleccionant de forma pràctica una bossa tipus d'escombraries en les diferents fraccions existents. L'activitat acaba amb la posada en comú i conclusions dels treballs duts a terme.

Adreçat a : Alumnes de cicle superior de primària i de segon cicle de secundària

Objectius:

 • Donar a conèixer quin és el procés que viuen els residus després de la seva recollida.
 • Sensibilitzar sobre la importància de la reducció i la correcta separació a les llars.
 • Comprendre quin és el destí i el tractament de cada tipus de residu.
 • Conèixer les instal•lacions de tractament de residus de la comarca

Durada : 2 hores i 30 minuts

Lloc de realització : Centre de tractament de residus del Vallès Occidental
No es pot esmorzar durant la visita.
Preu: el transport no té cost per l'escola 

Pujar

 

De la llavor a taula. Fes de pagès! 

Saps el que menges? De l'hort en surten gran part dels aliments que consumim però no sabem que per poder-los menjar cal fer un munt d'accions que porten molt temps i dedicació.
És un taller visita que proposa als alumnes fer de pagès per un dia i conèixer tot allò que no es veu però que hi ha darrera la fruita o hortalissa quan la mosseguem.

El taller s'organitza en tres parts :

 1. Introducció : Menges tiges, arrels, fruits o llavors? Explicació de les diferents parts de les plantes i com allò que mengem no sempre són els fruits.
 2. Cicle de les plantes i les activitats del pagès ( activitats per grups ): sembrar i plantar, cuidar l'hort i collir ( segons l'època de l'any les hortalisses i els fruits amb els que es treballarà seran diferents )
 3. Tast : preparació ( neteja i presentacions) dels aliments collits i estona de tast.

Adreçat a : educació primària

Objectius:

 • Fer de pagès per un dia
 • Promoure l'alimentació conscient
 • Descobrir les principals característiques d'un hort: com s'organitza, quines tasques s'hi desenvolupen i quins son els elements més importants

Durada: tot el dia

Lloc on es realitza : Bio Masia Ca N'Oliveró
Ctra. De Martorell a Terrassa, Km 4700 ( Castellbisbal )

Pujar

 


Visita a les instal·lacions de Taigua

Visita a la planta de tractament i potabilització que Taigua  té instal·lades al riu Llobregat, al terme d'Abrera i que capta l'aigua del riu, la tracta, la  potabilitza i l'envia fins als dipòsits de Terrassa per abastir als ciutadans 

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària, ESO i batxillerat

Objectius :

 • Donar a conèixer la història i l'actualitat de l'abastament d'aigua a Terrassa i el seu funcionament
 • Conèixer el cicle integrat de l'aigua
 • Sensibilitzar sobre la importància de l'aigua

Durada: 1 hora

Pujar

 

El oficis de l'Anella Verda

Introducció: passi comentat d'un audiovisual per presentar l'Anella verda i els espais agraris que s'hi conserven.

Taller: Dividim el grup - classe en 3 gremis dels tres oficis que més es van practicar als masos tradicionals situats a l'Anella Verda de Terrassa, els guarnim per l'ocasió (pagesos amb barrets de palla, teixidors i filadores amb faixes i mocadors i pastors amb barretines). Els alumnes comencen l'activitat com a aprenents, el seu objectiu serà  superar diferents proves per esdevenir, primer oficials del gremi i, finalment, mestres d'ofici.  Per passar d'aprenent a oficial, caldrà que aconsegueixin els objectes i eines que fan referència al seu ofici. Al centre de l'aula hi ha un gran cabàs amb 24 objectes i imatges, 8 per cada ofici. Els objectes es van traient del cistell i han de triar el que creuen que els correspon. Quan tots els grups tenen els 8 objectes es repassa ofici per ofici per comprovar que està bé i per seguir tot el procés de treball, des de la matèria primera al producte acabat. Per passar d'oficial a mestre, caldrà mostrar les habilitats de cadascú. Amb l'ajuda de reproduccions de peces arqueològiques i imatges de l'època moderna, l'arqueòleg explica què eren les rajoles catalanes d'arts i oficis que tan de moda es van posar a l'època. La prova consistirà en que cadascú faci una rajola representativa del seu ofici per endur-se a casa.

Adreçat a : Alumnes de cicle inicial i mitjà de primària

Objectius :

 • Aproximació a les relacions dels terrassencs i terrassenques amb el rodal agrari de la vila i la ciutat
 • Conèixer l'Anella Verda com a projecte de recuperació i espai a conservar i gaudir, les seves nombroses masies i productes cultivats.
 • Conèixer la història dels oficis rurals
 • Conèixer la transformació del paisatge de Terrassa fruit de l'explotació econòmica
 • Descobrir els recursos naturals del Rodal de Terrassa
 • Conèixer el funcionament d'una masia i les diferents indústries associades
 • Reproduir activitats i situacions originals de l'època a partir de l'empatia

Durada : 2 hores

Pujar

L'avi Josep m'explica el bosc de Bonvilar

De petit l'avi Josep ens portava a passejar pels entorns de Bonvilar. Allà hi vam passar un munt d'aventures i vam aprendre moltes coses. Vam descobrir els arbres, els animals, els conreus, ... I ara que ja soc gran, m'agradaria explicar-vos-ho. Mitjançant un itinerari pel bosc i conreus de Bonvilar coneixerem aquest entorn proper al municipi de Terrassa.

Adreçat a: Alumnes de cicle inicial de primària

Objectius:

 • Conèixer la diversitat natural de l'entorn de Terrassa
 • Potenciar el respecte i estimació envers aquest espai
 • Lloc d'aplicació : Centre d'informació Ambiental Bonvilar

Durada : Mig dia
Preu : El transport va a càrrec de l'escola

Pujar

Descobrim el paisatge de Bonvilar

A través d'una gimcana descobrirem  els diferents elements que formen el paisatge actual de Bonvilar. Els alumnes , en grups reduïts , hauran de superar un seguit de proves d'observació, habilitat, relació... per conèixer i valorar aquest entorn proper al municipi de Terrassa.

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà i superior de primària

Objectius:

 • Conèixer la diversitat natural de l'entorn de Terrassa
 • Potenciar el respecte i estimació envers aquest espai

Lloc d'aplicació : Centre d'informació Ambiental Bonvilar
Durada : Mig dia
Preu : El transport va a càrrec de l'escola

Pujar

Biodiversitat a l'Anella Verda

Al llarg d'un itinerari realitzarem un treball de camp per descobrir el paisatge i la biodiversitat de l'Anella Verda de Terrassa. Amb instrumental de mesura i a partir de material cooperatiu, estudiarem les condicions ambientals i la flora dels hàbitats de l'Anella Verda (camps, boscos i torrents) per adonar-nos de com aquest paisatge divers afavoreix la biodiversitat.
També reflexionarem sobre els avantatges de preservar aquest paisatge, dels projectes previstos per millorar els seus valors ecològics,econòmics i socials i de com odem participar els ciutadans.

Abans de la sortida, podreu preparar el treball de camp des de l'aula amb la projeció d'un pdf que presenta l'Anella Verda i els objectius, l'itinerari i la metodologia del treball de camp.

L'activitat finalitza amb l'elaboració d'un mural que presenta la biodiversitat de l'Anella Verda utilitzant les dades i les mostres obtingudes duran el treball de camp.

Els centres escolars propers al Parc Agroforestal, poden iniciar el treball de camp des del mateix centre escolar on els anirà a buscar el monitor

Adreçat a : Cicle mitjà i superior de primària

Objectius :

 • Conèixer el territori i el paisatge de l'Anella Verda de Terrassa.
 • Adonar-se dels valors ecològics, socials i econòmics de l'Anella Verda de Terrassa.
 • Practicar el mètode científic i el treball cooperatiu estudiant la biodiversitat de l'Anella Verda.
 • Conèixer els projectes de conservació i millora del paisatge i la biodiversitat de l'Anella Verda amb sentit crític i adonar-se de la importància de la participació dels ciutadans.

Durada: Mig matí
Lloc on es realitza : Podeu escollir fer la sortida i el treball de camp entre 4 àmbits diferents de l'Anella Verda:

 1. Sector nord-est de l'Anella Verda: la muntanyeta de Can Boada.
 2. Sector nord de l'Anella Verda: Parc Agroforestal de Terrassa.
 3. Sector nord-est de l'Anella verda: entorns de Mossèn Homs i del Centre d'Informació Ambiental Bonvilar (CIAB)
 4. Sector sud-est de l'Anellas Verda: entorns de Torrebonica i l'àrea d'esplai del Pi gros. 

Si escolliu l'àmbit que us és més proper no us caldrà autocar, ja que l'educador us vindrà a buscar i iniciarà l'activitat des del mateix centre educatiu.

Pujar

Viu el Parc

Treball previ a l'aula : es farà un joc d'enginy i d'habilitat que farà que l'alumnat conegui les gran àrees que integren un parc: natura, ús públic, activitats econòmiques i patrimoni històric i cultural i construeixen el "seu propi parc".

Aquesta sessió tindrà lloc els dies 30 i 31 de març i de l'1 al 30 d'abril de 2020. Les dates es concretaran via telefònica durant el segon trimestre.

Festa al Parc : Jornada festiva al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Es faran activitats d'habilitat i motores, també tallers que reforcin els continguts treballats a l'aula. Després de dinar, un espectacle d'animació  posarà el punt i final a la jornada.

La festa es farà el dies 5, 6, 7, 12, 13 i 14 de maig de 2020

Adreçat a : Alumnes de 5è de primària

Objectius :

 • Conèixer el patrimoni natural i cultural del massís
 • Aprendre a estimar i protegir els espais naturals

Durada: 2 sessions

Pujar

Coneguem els nostres Parcs

Sortida al parc: itinerari de descoberta de la natura guiat a la Casa Nova de l'Obac.

Adreçat a : Alumnes de 6è de primària

Objectius:

 • Valorar el medi ambient a partir dels coneixements adquirits
 • Tenir coneixement de si mateix en interacció amb l'entorn
 • Descobrir la vegetació i la fauna característiques del parc
 • Adquirir actituds de respecte, conservació i aprofitament dels recursos

Durada: 2 sessions

Pujar