Educació secundària i batxillerat

Tallers:

Visites:

Conèixer l'Anella Verda:

 

Petjada ecològica dels nostres esmorzars

L'objectiu  de l'activitat és donar a conèixer l'impacte ambiental que generem amb l'esmorzar al centre i de quina manera el podem reduir. Es farà un càlcul de la petjada ecològica referent a l'esmorzar (aliments i residus) i es reflexionarà en la manera de disminuir-la. Per últim es faran propostes per a realitzar una campanya al centre educatiu i s'animarà als docents a dinamitzar-la amb el suport de les educadores

Adreçat a : Alumnes de la ESO

Objectius:

 • Aprendre a calcular la petjada ecològica
 • Relacionar el model d'esmorzar que porta l'alumnat amb les seves conseqüències ambientals
 • Identificar els canvis a fer en l'esmorzar per a reduir la petjada ecològica
 • Elaborar una proposta de campanya d'»Esmorzars Sostenibles» pel centre educatiu


Durada : 1 hora

Pujar

Fem sabó amb oli de cuina usat

A la primera part, es fa una sessió introductòria sobre les generalitats i les característiques dels sabons i els detergents. A la segona part, s'elabora sabó amb oli de cuina usat.

Adreçat a : Alumnes d'educació secundària i batxillerat

Objectius :

 • Conèixer l'aprofitament d'un residu
 • Conèixer els processos químics de l'elaboració de sabons i detergents

Durada : 1 hora i 30 minuts

Materials : Cal portar oli de cuina usat i pots de plàstic de iogurt. Per a grups de 25 alumnes cal preparar 4 o 5 litres d'oli

Pujar

Escape room residus. 

La base de l'Escape Room és un futur incert, on el consumisme i el materialisme han portat a l'esgotament dels recursos naturals, la gana i desnutrició de la societat occidental, que ha de permetre als participants prendre consciència sobre la necessitat de fer reciclatge en el dia a dia, i com a premissa imprescindible per poder sortir de la sala de joc havent resolt els enigmes en equip.

Adreçat a : Alumnes d'educació primària i ESO

Objectius : 

 • Oferir una activitat educativa per a infants i joves basada en un joc d'escapament però amb fil conductor de la recollida selectiva i la prevenció de residus a escala local i global mitjançant la gamificació.
 • Valorar la importància de la correcta separació en origen i el benefici que s'obté del reciclatge dels residus
 • Fomentar el treball en grup i la participació activa de l'alumnat

Durada : 40 minuts

Donat que les places són limitades, es prioritzarà els centres que no hagin realitzat l'activitat el curs anterior.

Pujar

 


No reciclar en realitat virtual - NOVETAT

Mitjançant unes ulleres de realitat virtual, l'alumnat farà una visita al Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental en 360 graus. Durant la sessió, hauran de identificar dades i informació que posteriorment els serveixi per generar consciència sobre la importància de separar els residus a casa.

Adreçat a : Alumnes de primer cicle de secundària

Objectius :

 • Sensibilitzar l'alumnat de les conseqüències de no separar els residus a casa
 • Visitar el Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental en realitat virtual
 • Resoldre qüestions relacionades amb el reciclatge en equip i amb un temps limitat
 • Conèixer les instal·lacions de tractament de residus de la comarca

Durada : 1 hora

Nombre d'alumnes per sessió : 25

Pujar

Saps què compres?

S'expliquen els conceptes de consumisme, el comerç just, els residus que es generen, la procedència dels productes que comprem, l'impacte ecològic dels diferents productes i consells per consumir responsablement.

Joc on l'alumnat comprova si consumeixen d'una manera sostenible i aprendran a valorar aquells productes ecològics que generen un mínim impacte en el medi ambient en comparació a d'altres.

Adreçat a : Alumnes de cicle superior de primària i secundària

Objectius :

 • Conèixer els conceptes de comerç i consum sostenible
 • Aprendre quines tipologies d'embalatges existeixen i quins son els més sostenibles a nivell mediambiental
 • Conèixer els diferents materials amb els que s'elaboren les peces de roba i aprendre quins d'aquests materials són els més ecològics

Durada : 1 hora i 30 minuts

Pujar

Energia solar tèrmica

Es muntaran i posaran en funcionament uns equips solars tèrmics per comprovar com es pot escalfar aigua per a diferents aplicacions amb l'enrgia del sol.

Adreçat a : Alumnes d'educació secundària obligatòria, de batxillerat tecnològic i de formació professional

Objectius :

 • Conèixer la problemàtica energètica i l'energia solar tèrmica com a part de la solució

Durada : 3 hores
Materials: dossier per l'alumnat

Pujar

Energia solar fotovoltaica

Muntatge de quatre maquetes de cases que funcionen únicament amb energia solar fotovoltaica per obtenir l'electricitat. Els alumnes faran la instal•lació elèctrica amb la col•locació dels aparells de consum ( llums convencionals, llums de baix consum i timbres ).

Adreçat a : Alumes d'educació secundària obligatòria.

Objectius :

 • Conèixer les alternatives de l'electrificació convencional
 • Conèixer el gran problema energètic actual i la manera que l'energia solar fotovoltaica pot ajudar a arreglar-lo

Durada: 2 hores

Pujar

 

Obtenció de llavors per a l'hort. 


La sembra d'una llavor és el primer pas per obtenir fruits del nostre hort. Però, quines llavors podem utilitzar per l'hort? Cal comprar-les cada any? Podem cultivar totes les plantes a partir de llavors? De quines plantes m'interessa guardar la llavor? On hauríem de conservar les llavors? En aquest taller podràs donar resposta a totes aquestes preguntes i aprendràs, des de la vessant més pràctica, com aconseguir les teves pròpies llavors per a l'hort.

Adreçat a : Alumnes d'educació primària i ESO

Objectius:

 • Conèixer les diferents varietats de llavors tant tradicionals com comercials
 • Aprendre a extreure, desinfectar i conservar llavors
 • Conèixer la multiplicació de les plantes segons els sistemes de reproducció

Durada: 1 hora i 30 minuts

Pujar

Abaixa el volum

Mitjançant la reproducció de dos ambients diferenciats : un de relaxació i un altre d'excitació sonora i de diferents sons quotidians que provenen de la ciutat. Es treballarà els conceptes: silenci, so i soroll, les politiques de contaminació acústica i la tolerància subjectiva als sorolls.

Consta d'una part pràctica on l'alumnat mitjançant un sonòmetre realitza una presa de dades de diferents situacions sonores del centre educatiu.

Per finalitzar, analitzen les dades recollides, els efectes nocius per la salut i fan propostes de possibles millores a nivell de centre i ciutat.

Adreçat a : Alumnes de primer cicle de secundària

Objectius :

 • Apreciar el silenci com un element de millora de la qualitat de vida de les persones.
 • Utilitzar un aparell de mesura de soroll i conèixer la unitat de mesura.
 • Comprendre els efectes nocius sobre la salut de la contaminació acústica.

Proposar accions per desenvolupar.
Durada : 2 hores

Pujar

3 visions diferents del canvi climàtic. NOVETAT


Explicació teatralitzada que permet conèixer i debatre sobre els mateixos aspectes del Canvi Climàtic: les causes, les conseqüències i les solucions, però des de diferents punts de vista. S'enfronten o complementen discursos i idees al voltant de la problemàtica global, el sobiranista alimentari i el tecnooptimista. Inclou diferents dinàmiques per tal d'afavorir la reflexió, el debat i la participació dels joves.

Adreçat a : segon cicle de la ESO i Batxillerat

Objectius:

 • Donar a conèixer diferents discursos sobre un mateix tema : el canvi climàti
 • Plantejar de manera crítica l'existència de diferents discursos socials i polítics sobre problemàtiques ambientals
 • Desenvolupar eines per afrontar l'existència de diferents discursos, com la contextualització o els interessos que els creen
 • Treballar les habilitats de diàleg, debat i raonament col.lectiu

Durada : 2 hores

Pujar

Vehicles elèctrics i mobilitat sostenible

Taller pràctic i dinàmic que consta de dues parts. La primera, a l'aula, i amb el suport d'un audiovisual , s'expliquen els avantatges dels vehicles elèctrics davant dels de benzina, en quant al soroll, contaminació, canvi climàtic, etc. Després al pati de l'escola es mostra una bicicleta elèctrica i els alumnes poden provar com funciona.

Adreçat a : Alumnes de segon cicle de secundària i batxillerat

Objectius :

 • Descobrir un mitjà de transport alternatiu a les motocicletes de benzina, no contaminant i silenciós
 • Comprendre la limitació dels recursos naturals
 • Provar i observar com funciona un vehicle elèctric

Durada : 2 hores

Pujar

Mesurem la contaminació

Activitat on els alumnes podran mesurar diferents paràmetres que permetin entendre quins són els tipus de contaminació presents a l'entorn, quina relació tenen amb els nostres hàbits quotidians i quins efectes tenen sobre la nostra salut, la biodiversitat i l'entorn. L'activitat es basa en realitzar 5 proves, inclosa la visita a la cabina de control atmosfèric de la Rambleta del Pare Alegre. En cada una d'elles es treballa una temàtica diferent relacionada amb la contaminació i la posada en comú final permetrà assolir una visió global de la nostra ciutat i treballar per millorar la qualitat ambiental.

Adreçat a: alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària i ESO

Objectius:

 • Identificar els tipus de contaminació presents a la ciutat, les seves causes i conseqüències.
 • Donar a conèixer el concepte de salut ambiental.
 • Relaciona cada tipus de contaminació amb els hàbits quotidians passats i presents. 
 • Prendre mesures de diferents tipus de contaminació i interpretar els resultats.
 • Fomentar hàbits quotidians saludables per millorar la qualitat ambiental de l'entorn directe

Durada: 2 hores

Lloc on es realitza: Cabina de control atmosfèric de la Rambleta del Pare Alegre,4

Materials: A càrrec dels participants: llapis o boli. A càrrec de l'educadora: làmines amb diferents tipus de contaminació. Aparells per mesurar i fitxes d'instruccions i recollida de dades per a cada prova.

Pujar

 Eco - Escola: com cuidar el medi ambient des de l'aula . NOVETAT
En aquest taller aprendrem què podem fer cada un de nosaltres a l'escola per millorar el nostre entorn, com reciclar, com reduir els residus que generem a classe, com estalvia aigua quan anem al wàter i llum a l'aula, etc. Farem un petit estudi de l'impacte que tenim sobre el medi que ens rodeja i quines tècniques que apliquem a l'escola podem aplicar també a casa. Per acabar, realitzarem una dinàmica per a obtenir solucions als problemes que hem detectat i rebrem un diploma de defensors del medi ambient!.

Adreçat a : cicle superior de primària i ESO

Objectius:

 • Aprendre noves tècniques i recursos que promoguin les 3R ( reduir, reutilitzar i reciclar)
 • Estimular el pensament crític amb les pròpies conductes
 • Prendre consciència de la influència de l'home en el medi natural

Durada : 1 hora i 30 minuts

Pujar

 

L'aigua i el cos humà

Per què bevem aigua? Quin és el recorregut que fa l'aigua dins del nostre cos? Per què suem? Són algunes de les preguntes que ens plantejarem i intentarem resoldre mitjançant petits experiments i la  interpretació de textos científics. Dividirem l'alumnat en quatre grups on treballaran en equip per resoldre totes aquestes preguntes i al final exposarem a la resta de companyes/ys les nostres conclusions

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària, ESO i batxillerat

Objectius :

 • Aprendre les funcions de l'aigua al nostre organisme i  que és essencial per a la vida
 • Entendre que els sistemes no actuen separadament sinó que formen part d'un conjunt i actuen sinèrgicament
 • Aprendre que ha significat l'evolució de l'aigua per a la millora de la higiene, la sanitat i el confort
 • Capacitar per a destriar críticament la informació essencial de diferents textos científics
 • Desenvolupar i estimular l'observació, deducció i imaginació

Durada: 1 hora

Pujar

 

Té gènere l'aigua?         
  
Exposició itinerant, on a partir de fotografies i textos, distribuïts en set plotters, es fa un recorregut pel rol que desenvolupa la dona al món en relació a l'aigua, les lluites que hi ha en la seva defensa com a dret universal i la necessitat de prendre consciència d'un consum sostenible i responsable del plàstic.

1. Presentació "Dones d'aigua": Defensem la gestió pública i democràtica de l'aigua.
2. Les dones i el dret a l'accés a l'aigua.
3. L'arribada de l'aigua corrent a les nostres llars.
4. La lluita de les dones per la defensa de l'aigua com a bé comú.
5. Lluites a Catalunya per la recuperació dels rius Ebre, Ter, Llobregat i Besòs i els conflictes a l'Estat Espanyol. 
6. La remunicipalització a Terrassa.
7. El sabor de l'aigua de l'aixeta: un repte.

Adreçat a:  Alumnat d'educació primària, ESO i batxillerat. 

Objectius

 • Conscienciar sobre el paper invisible de la dona en l'accés a l'aigua en algunes parts del món.
 • Difondre el protagonisme de les dones en la lluita contra el poder d'algunes multinacionals que contaminen els rius i els seus hàbitats.
 • Conèixer el paper de la Taula de l'Aigua en la consecució de la seva gestió pública i democràtica a Terrassa. 

Durada: 15 / 21 dies. 

Inscripció: donesdaiguaterrassa@gmail.com 

Pujar

 

La salinització dels aqüífers         

Visita al runam salí de Sallent on l'entitat Prou Sal explicarà l'alumnat els problemes mediambientals que generen l'acumulació dels residus de sal.
La sortida es complementa amb dues activitats a escollir:

Opció 1: Taller de construcció d'una maqueta feta amb mostres agafades de l'entorn local, torrents, rieres, fonts, pous i riu.
Duració: 3 h

Opció 2: Joc de Rol on l'alumnat es posarà a la pell de diversos personatges que tenen diferents interessos envers la mina i la contaminació salina.


Adreçat a:  Alumnat cicle superior d'educació primària i ESO. 

Objectius

 • Ser conscients del problema mediambiental de la zona generat per l'acumulació de residus de sal.
 • Conscienciar sobre com afecta l'activitat econòmica el medi natural.
 • Difondre les activitats que du a terme la població per la conservació de la qualitat de l'aigua i el seu hàbitat.

Durada: 2 h 
Preu :  El transport fins a les instal·lacions va a càrrec del centre escolar.

Pujar

 

Las Damas Azules         
 
Visionat del documental "Las Damas Azules" de la directora Berengere Sarrazin i produïda per Enginyeria sense fronteres. La projecció mostra l'exemple de més de tres anys de lluita per l'aigua amb el consegüent empoderament i creixement personal de les dones d'una zona minera del nord del Perú. Finalitzada la pel.lícula s'obrirà un debat per analitzar el seu contingut. 

Aquesta activitat es complementària de l'exposició: Té gènere l'aigua?

Adreçat a: Alumnat d'ESO i batxillerat. 

Objectius

 • Conscienciar sobre el paper invisible de la dona en algunes cultures.
 • Difondre el protagonisme de les dones en la lluita contra el poder de les multinacionals que contaminen rius i els seus hàbitats. 
 • Difondre el dret a l'aigua com un dret humà i univesal.
 • Donar a conèixer la Taula d'Aigua de Terrassa. 

Durada: 1.30 h

Inscripció: donesdaiguaterrassa@gmail.com 

Pujar

 

Tast d'aigua         

Taller de tast d'aigua que ens permetrà avaluar i comparar les propietats organolèptiques de l'aigua a partir de quatre mostres diferents, de l'aixeta, d'una font, de tractament d'osmosi i d'aigua envasada, i reflexionar com cadascuna d'aquestes procedències suposen un important impacte social, ambiental i econòmic.
Estructura del taller:
a) Tast d'aigua.
b) Avaluació de l'aigua: fase visual, olfactiva i de boca.
c) Avaluació dels impactes vers l'entorn i econòmics.
d) Debat.

Adreçat a: Alumnat d'ESO, batxillerat i cicles formatius. 


Objectius

 • Posar en valor la qualitat de l'aigua de xarxa i potenciar el seu consum bebible.
 • Elaborar una base de dades a partir dels resultats obtinguts dels tallers. 

Durada: 2 h

Inscripció: beatriz.escribano@upc.edu 

Preu: 40-50€

Pujar

 

Concurs logotip de l'Obsevatori de l'Aigua de Terrassa         

Concurs per aconseguir el disseny del logotip destinar a ser la imatge representativa de l'Observatori de l'Aigua de Terrassa. El logotip ha de prendre en consideració els objectius i les funcions de l'Observatori, concretats en el seu reglament. Algunes paraules claus que ens poden ajudar a la seva elaboració són: observatori, aigua, gestió pública, participació, transparència, coneixement, debat, proposta, cultura, informació, col.laboració...
Consideracions
1- El disseny haurà de ser original i inèdit, fruit de la creativitat personal.
2- S'aconsella utilitzar colors que siguin fàcilment traslladables a escala de grisos, per la seva possible reproducció en color i baln i negre.
3-S'enviarà en suport digital i en formats compatibles per la seva utilització i reproducció en diferents mitjans, amb resolucions apropiades a la seva funció.
4-Cada concursant adjuntarà una petita explicació de la proposta.

Data límit d'Inscripció per als centres que vulguin participar: 15 d'octubre
Data límit per presentar els treballs: 15 de novembre

Adreçat a: Alumnat d'ESO, batxillerat i cicles formatius. 

Objectius

 • Crear el logotip de l'Observatori de l'Aigua de Terrassa. 

Inscripció: olga.buxeras@terrassa.cat

Pujar

 

Visita a la deixalleria de Can Casanovas

L'alumnat veurà d'una deixalleria municipal com a servei de la ciutat.

El dia de la visita, els alumnes hauran de portar material que hauran recollit selectivament a casa seva o a l'escola,i que sigui admès a una deixalleria.

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, secundària i batxillerat

Objectius :

 • Donar a conèixer el servei de deixalleria
 • Fomentar l'hàbit de col•laboració en la separació dels materials per poder-los aprofitar posteriorment

Durada : 2 hores

Pujar

Què en fem dels residus al Vallès - Visita al CTRV

A Primària :

La visita es divideix en tres activitats:

Una primera explicació dinàmica del destí de cada residu que generem i així aclarir conceptes. Aquesta part es fa amb el grup sencer i després es divideix per a les següents activitats.
Visita per les instal•lacions del Centre de Tractament de Residus (CTR-Vallès) a través d'una passarel•la aïllada i protegida.
Taller de reutilització de residus que els alumnes porten de casa. 

A Secundària:

L'activitat consisteix en una presentació interactiva on s'explica la relació de les activitats quotidianes que realitzem els ciutadans i la seva repercussió en la generació de residus. S'inclouen diverses qüestions per avaluar i aclarir conceptes amb els alumnes.

Després de l'interactiu, el grup es divideix: La meitat dels alumnes visiten les instal•lacions del Centre de Tractament de Residus i l'altra meitat realitzen un estudi en profunditat dels residus, analitzant i seleccionant de forma pràctica una bossa tipus d'escombraries en les diferents fraccions existents. L'activitat acaba amb la posada en comú i conclusions dels treballs duts a terme.

Adreçat a : Alumnes de cicle superior de primària i de segon cicle de secundària

Objectius:

 • Donar a conèixer quin és el procés que viuen els residus després de la seva recollida.
 • Sensibilitzar sobre la importància de la reducció i la correcta separació a les llars.
 • Comprendre quin és el destí i el tractament de cada tipus de residu.
 • Conèixer les instal•lacions de tractament de residus de la comarca

Durada : 2 hores i 30 minuts

Lloc de realització : Centre de tractament de residus del Vallès Occidental
No es pot esmorzar durant la visita.
Preu: el transport no té cost per l'escola

Pujar

Producció de biogàs a partir de residus orgànics

L'activitat es desenvolupa a la planta de biometanització de Can Barba i consisteix en una explicació teòrica inicial (1h) i després el grup es divideix i es realitza la pràctica de laboratori simulant el funcionament de la planta (1h) i la visita per l'exterior de les instal•lacions (1h).

Durant l'activitat s'exposa la complexitat dels residus orgànics i quines són les vies de tractament possibles. Es mostra la Planta de Biometanització de Can Barba com a exemple d'aprofitament energètic i material dels residus orgànics.

La visita finalitza amb l'obsequi d'una bossa de compost produït a la Planta de Can Barba com a mostra del resultat de fer una bona selecció de residus orgànics a casa.

Adreçat a : Alumnes de segon cicle de secundària i batxillerat

Objectius :

 • Conèixer les instal•lacions de tractament de residus de la comarca i el seu funcionament .
 • Conèixer el destí i el potencial de la fracció orgànica dels residus municipals.
 • Tractar els residus des del vessant científic i tecnològic.
 • Determinar la quantitat de biogàs que pot arribar a produir una mostra de residus orgànics.
 • Mostrar la importància de la bona selecció de residus orgànics a casa.

Durada : 3 hores
Lloc de realització : Planta biometanització de Can Barba

Pujar

Aliments ecològics. La sostenibilitat comença amb el que menges. NOVETAT

Sovint no som conscients de com els nostres hàbits alimentaris impacte sobre el medi ambient. Sostenibilitat i ecologia comencen en accions tan bàsiques com decidir què mengem i quan.
És un taller visita que proposa als alumnes a apropar-se al cultiu dels aliments per conèixer quines son les feines que fa el pagès per mantenir un cultiu ecològic i la relació entre la biodiversitat i nutrició.

El taller s'organitza en tres parts:

 1. Introducció: Aliments ecològics. Explicació de les decisions de cultiu que impacten sobre la cura del medi ambient: tipus de llavors, conreus, etc.
 2. En acció! ( activitats per grups ) Sembrar i plantar segons temporada, cuidar l'hort ( regar, podar, netejar males herbes..) fer-ho amb productes i activitats que no sobre explotin la terra, i colir.
 3. Tast

Preparació dels aliments collits i estona de tast sensorial

Adreçat a : educació secundària

Objectius:

 • Prendre consciència de com els nostres hàbits alimentaris impacten sobre el medi ambient
 • Conèixer les feines que fa el pagès per mantenir un cultiu ecològic
 • Descobrir les principals característiques d'un hort ecològic: com s'organitza, quines tasques es desenvolupen, quins productes s'utilitzen,etc.

Durada: tot el dia

Lloc on es realitza : Bio Masia Ca N'Oliveró
Ctra. De Martorell a Terrassa, Km 4700 ( Castellbisbal )

Pujar

 

 

Visita a les instal·lacions de Taigua

Visita a la planta de tractament i potabilització que Taigua  té instal·lades al riu Llobregat, al terme d'Abrera i que capta l'aigua del riu, la tracta, la  potabilitza i l'envia fins als dipòsits de Terrassa per abastir als ciutadans 

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària, ESO i batxillerat

Objectius :

 • Donar a conèixer la història i l'actualitat de l'abastament d'aigua a Terrassa i el seu funcionament.
 • Conèixer el cicle integrat de l'aigua
 • Sensibilitzar sobre la importància de l'aigua

Durada: 1 hora

Pujar

 

Bonvilar, un espai periurbà en constant transformació

A partir d'un estudi monogràfic coneixeran l'evolució històrica del paisatge de Can Bonvilar i identificarem  les tensions i els conflictes existents a l'actualitat entre les diverses funcions urbanes que pot realitzar. Tot plegat per entendre que el paisatge està en constant construcció i que la forma que pren depèn de tots i totes.

Adreçat a : Alumnes d'educació secundària

Objectius :

 • Conèixer les característiques i les tensions pròpies dels espais periurbans
 • Entendre el paisatge com a patrimoni de la comunitat
 • Adonar-se que el paisatge és el resultat de complexos naturals i humans i que, per tant, estan en constant transformació
 • Participar de forma activa, respectuosa, fonamentada i crítica en el debat social al voltant del tipus de paisatge en el que volem viure

Lloc d'aplicació : Centre d'informació Ambiental Bonvilar

Durada : 1-2 hores de treball  previ a l'aula

Visita i itinerari de 3 hores al CIAB

2 hores de treball posterior a l'aula

Preu : El transport va a càrrec de l'escola

Pujar

Biodiversitat a l'Anella Verda

Al llarg d'un itinerari realitzarem un treball de camp per descobrir el paisatge i la biodiversitat de l'Anella Verda de Terrassa. Amb instrumental de mesura i a partir de material cooperatiu, estudiarem les condicions ambientals i la flora dels hàbitats de l'Anella Verda (camps, boscos i torrents) per adonar-nos de com aquest paisatge divers afavoreix la biodiversitat.
També reflexionarem sobre els avantatges de preservar aquest paisatge, dels projectes previstos per millorar els seus valors ecològics,econòmics i socials i de com odem participar els ciutadans.

Abans de la sortida, podreu preparar el treball de camp des de l'aula amb la projeció d'un pdf que presenta l'Anella Verda i els objectius, l'itinerari i la metodologia del treball de camp.

L'activitat finalitza amb l'elaboració d'un mural que presenta la biodiversitat de l'Anella Verda utilitzant les dades i les mostres obtingudes duran el treball de camp.

Els centres escolars propers al Parc Agroforestal, poden iniciar el treball de camp des del mateix centre escolar on els anirà a buscar el monitor

Adreçat a : Cicle mitjà i superior de primària i ESO

Objectius :

 • Conèixer el territori i el paisatge de l'Anella Verda de Terrassa.
 • Adonar-se dels valors ecològics, socials i econòmics de l'Anella Verda de Terrassa.
 • Practicar el mètode científic i el treball cooperatiu estudiant la biodiversitat de l'Anella Verda.
 • Conèixer els projectes de conservació i millora del paisatge i la biodiversitat de l'Anella Verda amb sentit crític i adonar-se de la importància de la participació dels ciutadans.

Durada: Mig matí
Lloc on es realitza : Podeu escollir fer la sortida i el treball de camp entre 4 àmbits diferents de l'Anella Verda:

 • Sector nord-est de l'Anella Verda: la muntanyeta de Can Boada.
 • Sector nord de l'Anella Verda: Parc Agroforestal de Terrassa.
 • Sector nord-est de l'Anella verda: entorns de Mossèn Homs i del Centre d'Informació Ambiental Bonvilar (CIAB)
 • Sector sud-est de l'Anellas Verda: entorns de Torrebonica i l'àrea d'esplai del Pi gros. 

Si escolliu l'àmbit que us és més proper no us caldrà autocar, ja que l'educador us vindrà a buscar i iniciarà l'activitat des del mateix centre educatiu.