Educació secundària i batxillerat

Tallers:

Visites:

Conèixer l'Anella Verda:

Fem sabó amb oli de cuina usat

A la primera part, es fa una sessió introductòria sobre les generalitats i les característiques dels sabons i els detergents. A la segona part, s'elabora sabó amb oli de cuina usat.

Adreçat a : Alumnes d'educació secundària i batxillerat

Objectius :

 • Conèixer l'aprofitament d'un residu
 • Conèixer els processos químics de l'elaboració de sabons i detergents

Durada : 1 hora i 30 minuts

Materials : Cal portar oli de cuina usat i pots de plàstic de iogurt. Per a grups de 25 alumnes cal preparar 4 o 5 litres d'oli

Pujar

Escape room residus. NOVETAT

La base de l'Escape Room és un futur incert, on el consumisme i el materialisme han portat a l'esgotament dels recursos naturals, la gana i desnutrició de la societat occidental, que ha de permetre als participants prendre consciència sobre la necessitat de fer reciclatge en el dia a dia, i com a premissa imprescindible per poder sortir de la sala de joc havent resolt els enigmes en equip.

Adreçat a : Alumnes d'educació primària i ESO

Objectius : 

 • Oferir una activitat educativa per a infants i joves basada en un joc d'escapament però amb fil conductor de la recollida selectiva i la prevenció de residus a escala local i global mitjançant la gamificació.
 • Valorar la importància de la correcta separació en origen i el benefici que s'obté del reciclatge dels residus
 • Fomentar el treball en grup i la participació activa de l'alumnat

Durada : 40 minuts

Pujar

Saps què compres?

S'expliquen els conceptes de consumisme, el comerç just, els residus que es generen, la procedència dels productes que comprem, l'impacte ecològic dels diferents productes i consells per consumir responsablement.

Joc on l'alumnat comprova si consumeixen d'una manera sostenible i aprendran a valorar aquells productes ecològics que generen un mínim impacte en el medi ambient en comparació a d'altres.

Adreçat a : Alumnes de cicle superior de primària i secundària

Objectius :

 • Conèixer els conceptes de comerç i consum sostenible
 • Aprendre quines tipologies d'embalatges existeixen i quins son els més sostenibles a nivell mediambiental
 • Conèixer els diferents materials amb els que s'elaboren les peces de roba i aprendre quins d'aquests materials són els més ecològics

Durada : 1 hora i 30 minuts

Pujar

Energia solar tèrmica

Es muntaran i posaran en funcionament uns equips solars tèrmics per comprovar com es pot escalfar aigua per a diferents aplicacions amb l'enrgia del sol.

Adreçat a : Alumnes d'educació secundària obligatòria, de batxillerat tecnològic i de formació professional

Objectius :

 • Conèixer la problemàtica energètica i l'energia solar tèrmica com a part de la solució

Durada : 3 hores
Materials: dossier per l'alumnat

Pujar

Energia solar fotovoltaica

Muntatge de quatre maquetes de cases que funcionen únicament amb energia solar fotovoltaica per obtenir l'electricitat. Els alumnes faran la instal•lació elèctrica amb la col•locació dels aparells de consum ( llums convencionals, llums de baix consum i timbres ).

Adreçat a : Alumes d'educació secundària obligatòria.

Objectius :

 • Conèixer les alternatives de l'electrificació convencional
 • Conèixer el gran problema energètic actual i la manera que l'energia solar fotovoltaica pot ajudar a arreglar-lo

Durada: 2 hores

Pujar

Eficiència energética

Amb l'ajuda d'un equip compost per diferents tecnologies d'il•luminació i mesuradors d'energia per comprovar el consum dels aparells elèctrics que més utilitzem, i fent uns càlculs molt senzills, els alumnes comprovaran que, amb els aparells de baix consum i uns bons hàbits d'estalvi d'energia , es poden reduir tant el consum d'energia com les emissions i també el cost econòmic.

Adreçat a: Alumnes d'educació secundària obligatòria i batxillerat

Objectius :

 • Fomentar l'aprofitament dels recursos energètics
 • Ensenyar a mantenir el nivell de qualitat de vida emprant una quantitat menor de gas i d'electricitat

Durada: 2 hores
Materials: dossier per l'alumnat

Pujar

Autoconsum solar fotovoltaic

Explicació i muntatge de 4 equips solars fotovoltaics (mòduls, estructures, inversor i mesuradors d'energia)

Tot seguit i amb ajuda d'una presentació, es farà una sessió sobre els beneficis de les energies renovables i concretament de la solar fotovoltaica.

Per acabar, es comprovarà la producció solar i es compararà amb el consum de l'ordinador i projector que hem fet servir per a la presentació i es trauran conclusions.

Adreçat a: alumnes de cicle superior d'educació secundària (3r i 4t d'ESO) i als dos cursos de batxillerat.

Objectius:

 • Fomentar l'estalvi d'energia i l'aprofitament de les energies renovables. 
 • Conèixer l'aplicació  de l'energia solar per produir electricitat.Passar de ser consumidors passius a consumidors actius lligant la producció solar amb els consums més alts.

Durada: dues hores
Materials: dossier per a l'alumnat.

Pujar

Obtenció de llavors per a l'hort. NOVETAT


La sembra d'una llavor és el primer pas per obtenir fruits del nostre hort. Però, quines llavors podem utilitzar per l'hort? Cal comprar-les cada any? Podem cultivar totes les plantes a partir de llavors? De quines plantes m'interessa guardar la llavor? On hauríem de conservar les llavors? En aquest taller podràs donar resposta a totes aquestes preguntes i aprendràs, des de la vessant més pràctica, com aconseguir les teves pròpies llavors per a l'hort.

Adreçat a : Alumnes d'educació primària i ESO

Objectius:

 • Conèixer les diferents varietats de llavors tant tradicionals com comercials
 • Aprendre a extreure, desinfectar i conservar llavors
 • Conèixer la multiplicació de les plantes segons els sistemes de reproducció

Durada: 1 hora i 30 minuts

Pujar

Abaixa el volum

Mitjançant la reproducció de dos ambients diferenciats : un de relaxació i un altre d'excitació sonora i de diferents sons quotidians que provenen de la ciutat. Es treballarà els conceptes: silenci, so i soroll, les politiques de contaminació acústica i la tolerància subjectiva als sorolls.

Consta d'una part pràctica on l'alumnat mitjançant un sonòmetre realitza una presa de dades de diferents situacions sonores del centre educatiu.

Per finalitzar, analitzen les dades recollides, els efectes nocius per la salut i fan propostes de possibles millores a nivell de centre i ciutat.

Adreçat a : Alumnes de primer cicle de secundària

Objectius :

 • Apreciar el silenci com un element de millora de la qualitat de vida de les persones.
 • Utilitzar un aparell de mesura de soroll i conèixer la unitat de mesura.
 • Comprendre els efectes nocius sobre la salut de la contaminació acústica.

Proposar accions per desenvolupar.
Durada : 2 hores

Pujar

3 visions diferents del canvi climàtic. NOVETAT


Explicació teatralitzada que permet conèixer i debatre sobre els mateixos aspectes del Canvi Climàtic: les causes, les conseqüències i les solucions, però des de diferents punts de vista. S'enfronten o complementen discursos i idees al voltant de la problemàtica global, el sobiranista alimentari i el tecnooptimista. Inclou diferents dinàmiques per tal d'afavorir la reflexió, el debat i la participació dels joves.

Adreçat a : segon cicle de la ESO i Batxillerat

Objectius:

 • Donar a conèixer diferents discursos sobre un mateix tema : el canvi climàti
 • Plantejar de manera crítica l'existència de diferents discursos socials i polítics sobre problemàtiques ambientals
 • Desenvolupar eines per afrontar l'existència de diferents discursos, com la contextualització o els interessos que els creen
 • Treballar les habilitats de diàleg, debat i raonament col.lectiu

Durada : 2 hores

Pujar

Vehicles elèctrics i mobilitat sostenible

Taller pràctic i dinàmic que consta de dues parts. La primera, a l'aula, i amb el suport d'un audiovisual , s'expliquen els avantatges dels vehicles elèctrics davant dels de benzina, en quant al soroll, contaminació, canvi climàtic, etc. Després al pati de l'escola es mostra una bicicleta elèctrica i els alumnes poden provar com funciona.

Adreçat a : Alumnes de segon cicle de secundària i batxillerat

Objectius :

 • Descobrir un mitjà de transport alternatiu a les motocicletes de benzina, no contaminant i silenciós
 • Comprendre la limitació dels recursos naturals
 • Provar i observar com funciona un vehicle elèctric

Durada : 2 hores

Pujar

Mesurem la contaminació

Activitat on els alumnes podran mesurar diferents paràmetres que permetin entendre quins són els tipus de contaminació presents a l'entorn, quina relació tenen amb els nostres hàbits quotidians i quins efectes tenen sobre la nostra salut, la biodiversitat i l'entorn. L'activitat es basa en realitzar 5 proves, inclosa la visita a la cabina de control atmosfèric de la Rambleta del Pare Alegre. En cada una d'elles es treballa una temàtica diferent relacionada amb la contaminació i la posada en comú final permetrà assolir una visió global de la nostra ciutat i treballar per millorar la qualitat ambiental.

Adreçat a: alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària i ESO

Objectius:

 • Identificar els tipus de contaminació presents a la ciutat, les seves causes i conseqüències.
 • Donar a conèixer el concepte de salut ambiental.
 • Relaciona cada tipus de contaminació amb els hàbits quotidians passats i presents. 
 • Prendre mesures de diferents tipus de contaminació i interpretar els resultats.
 • Fomentar hàbits quotidians saludables per millorar la qualitat ambiental de l'entorn directe

Durada: 2 hores

Lloc on es realitza: Cabina de control atmosfèric de la Rambleta del Pare Alegre,4

Materials: A càrrec dels participants: llapis o boli. A càrrec de l'educadora: làmines amb diferents tipus de contaminació. Aparells per mesurar i fitxes d'instruccions i recollida de dades per a cada prova.

Pujar

 Eco - Escola: com cuidar el medi ambient des de l'aula . NOVETAT
En aquest taller aprendrem què podem fer cada un de nosaltres a l'escola per millorar el nostre entorn, com reciclar, com reduir els residus que generem a classe, com estalvia aigua quan anem al wàter i llum a l'aula, etc. Farem un petit estudi de l'impacte que tenim sobre el medi que ens rodeja i quines tècniques que apliquem a l'escola podem aplicar també a casa. Per acabar, realitzarem una dinàmica per a obtenir solucions als problemes que hem detectat i rebrem un diploma de defensors del medi ambient!.

Adreçat a : cicle superior de primària i ESO

Objectius:

 • Aprendre noves tècniques i recursos que promoguin les 3R ( reduir, reutilitzar i reciclar)
 • Estimular el pensament crític amb les pròpies conductes
 • Prendre consciència de la influència de l'home en el medi natural

Durada : 1 hora i 30 minuts

Pujar

Visita a la deixalleria de Can Casanovas

L'alumnat veurà d'una deixalleria municipal com a servei de la ciutat.

El dia de la visita, els alumnes hauran de portar material que hauran recollit selectivament a casa seva o a l'escola,i que sigui admès a una deixalleria.

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, secundària i batxillerat

Objectius :

 • Donar a conèixer el servei de deixalleria
 • Fomentar l'hàbit de col•laboració en la separació dels materials per poder-los aprofitar posteriorment

Durada : 2 hores

Pujar

Què en fem dels residus al Vallès - Visita al CTRV

A Primària :

La visita es divideix en tres activitats:

Una primera explicació dinàmica del destí de cada residu que generem i així aclarir conceptes. Aquesta part es fa amb el grup sencer i després es divideix per a les següents activitats.
Visita per les instal•lacions del Centre de Tractament de Residus (CTR-Vallès) a través d'una passarel•la aïllada i protegida.
Taller de reutilització de residus que els alumnes porten de casa. 

A Secundària:

L'activitat consisteix en una presentació interactiva on s'explica la relació de les activitats quotidianes que realitzem els ciutadans i la seva repercussió en la generació de residus. S'inclouen diverses qüestions per avaluar i aclarir conceptes amb els alumnes.

Després de l'interactiu, el grup es divideix: La meitat dels alumnes visiten les instal•lacions del Centre de Tractament de Residus i l'altra meitat realitzen un estudi en profunditat dels residus, analitzant i seleccionant de forma pràctica una bossa tipus d'escombraries en les diferents fraccions existents. L'activitat acaba amb la posada en comú i conclusions dels treballs duts a terme.

Adreçat a : Alumnes de cicle superior de primària i de segon cicle de secundària

Objectius:

 • Donar a conèixer quin és el procés que viuen els residus després de la seva recollida.
 • Sensibilitzar sobre la importància de la reducció i la correcta separació a les llars.
 • Comprendre quin és el destí i el tractament de cada tipus de residu.
 • Conèixer les instal•lacions de tractament de residus de la comarca

Durada : 2 hores i 30 minuts

Lloc de realització : Centre de tractament de residus del Vallès Occidental
No es pot esmorzar durant la visita.
Preu: el transport no té cost per l'escola

Pujar

Producció de biogàs a partir de residus orgànics

L'activitat es desenvolupa a la planta de biometanització de Can Barba i consisteix en una explicació teòrica inicial (1h) i després el grup es divideix i es realitza la pràctica de laboratori simulant el funcionament de la planta (1h) i la visita per l'exterior de les instal•lacions (1h).

Durant l'activitat s'exposa la complexitat dels residus orgànics i quines són les vies de tractament possibles. Es mostra la Planta de Biometanització de Can Barba com a exemple d'aprofitament energètic i material dels residus orgànics.

La visita finalitza amb l'obsequi d'una bossa de compost produït a la Planta de Can Barba com a mostra del resultat de fer una bona selecció de residus orgànics a casa.

Adreçat a : Alumnes de segon cicle de secundària i batxillerat

Objectius :

 • Conèixer les instal•lacions de tractament de residus de la comarca i el seu funcionament .
 • Conèixer el destí i el potencial de la fracció orgànica dels residus municipals.
 • Tractar els residus des del vessant científic i tecnològic.
 • Determinar la quantitat de biogàs que pot arribar a produir una mostra de residus orgànics.
 • Mostrar la importància de la bona selecció de residus orgànics a casa.

Durada : 3 hores
Lloc de realització : Planta biometanització de Can Barba

Pujar

Aliments ecològics. La sostenibilitat comença amb el que menges. NOVETAT

Sovint no som conscients de com els nostres hàbits alimentaris impacte sobre el medi ambient. Sostenibilitat i ecologia comencen en accions tan bàsiques com decidir què mengem i quan.
És un taller visita que proposa als alumnes a apropar-se al cultiu dels aliments per conèixer quines son les feines que fa el pagès per mantenir un cultiu ecològic i la relació entre la biodiversitat i nutrició.

El taller s'organitza en tres parts:

 1. Introducció: Aliments ecològics. Explicació de les decisions de cultiu que impacten sobre la cura del medi ambient: tipus de llavors, conreus, etc.
 2. En acció! ( activitats per grups ) Sembrar i plantar segons temporada, cuidar l'hort ( regar, podar, netejar males herbes..) fer-ho amb productes i activitats que no sobre explotin la terra, i colir.
 3. Tast

Preparació dels aliments collits i estona de tast sensorial

Adreçat a : educació secundària

Objectius:

 • Prendre consciència de com els nostres hàbits alimentaris impacten sobre el medi ambient
 • Conèixer les feines que fa el pagès per mantenir un cultiu ecològic
 • Descobrir les principals característiques d'un hort ecològic: com s'organitza, quines tasques es desenvolupen, quins productes s'utilitzen,etc.

Durada: tot el dia

Lloc on es realitza : Bio Masia Ca N'Oliveró
Ctra. De Martorell a Terrassa, Km 4700 ( Castellbisbal )

Pujar

Bonvilar, un espai periurbà en constant transformació

A partir d'un estudi monogràfic coneixeran l'evolució històrica del paisatge de Can Bonvilar i identificarem  les tensions i els conflictes existents a l'actualitat entre les diverses funcions urbanes que pot realitzar. Tot plegat per entendre que el paisatge està en constant construcció i que la forma que pren depèn de tots i totes.

Adreçat a : Alumnes d'educació secundària

Objectius :

Conèixer les característiques i les tensions pròpies dels espais periurbans
Entendre el paisatge com a patrimoni de la comunitat
Adonar-se que el paisatge és el resultat de complexos naturals i humans i que, per tant, estan en constant transformació
Participar de forma activa, respectuosa, fonamentada i crítica en el debat social al voltant del tipus de paisatge en el que volem viure
Lloc d'aplicació : Centre d'informació Ambiental Bonvilar

Durada : 1-2 hores de treball  previ a l'aula

Visita i itinerari de 3 hores al CIAB

2 hores de treball posterior a l'aula

Preu : El transport va a càrrec de l'escola

Pujar