APA

L'APA és l'associació que aplega i  organitza els pares i les mares  dels alumnes  del centre. Es va formar el curs 1994-95 per a promoure  activitats pròpies i  col·laborant amb l'equip directiu  participa regularment i de forma important en la vida de l'escola.

Podeu contactar amb ells al despatx del vestíbul de l'escola o al mail: [email protected]

 

AECT

El curs 1995-96 va néixer l'AECT, l'Associació d'Estudiants del Conservatori amb l'objectiu d'aconseguir una major participació dels alumnes en les activitats que promou l'escola.

Podeu contactar amb l'AECT al despatx del vestíbul de l'escola o a l'adreça electrònica: [email protected]