Oferta Formativa del Conservatori Professional

El Conservatori de Terrassa ofereix ensenyaments professionals de Grau Professional de Música, que és un Pla d'estudis oficial reglat que es regeix pel decret 25/2008, amb una modificació del decret 5/2017 de 17 de gener, de la Generalitat de Catalunya, amb una titulació final amb validesa acadèmica oficial, on hi constarà l'especialitat cursada.

Per accedir a aquests ensenyaments cal superar una prova específica que convoca anualment el Departament d'Ensenyament. Aquest accés es pot fer a primer o a qualsevol dels altres cursos.

Pla d'estudis de grau professional

Aquest pla està destinat a aquell alumnat que vulgui una formació musical sòlida i molt completa que, eventualment, els pot permetre fer altres recorreguts professionals on els estudis musicals siguin d'especial importància i, en cas que es desitgi, formar abastament l'alumnat en tots els àmbits necessaris per afrontar el estudis de Grau Superior de música i la posterior professionalització.

Anar a dalt