Oferta Formativa del Conservatori Professional

El Conservatori de Terrassa ofereix ensenyaments professionals de música que condueixen a una titulació amb validesa acadèmica oficial. 

Per accedir a aquests ensenyaments cal superar una prova específica que convoca anualment el Departament d'Ensenyament. Aquest accés es pot fer a primer o a qualsevol dels altres cursos. L'alumnat que superi els ensenyaments d'aquesta etapa obtindrà el títol professional de música, en què constarà l'especialitat cursada.

Pla d'estudis de grau professional

Aquest pla té com a objectiu formar a bastament l'alumnat en tots els àmbits necessaris per afrontar els estudis de Grau Superior de música i la posterior professionalització.

El Grau Professional és un Pla d'estudis oficial reglat que es regeix pel decret 25/2008, amb una modificació del decret 5/2017 de 17 de gener, de la Generalitat de Catalunya. El pla d'estudis del Grau Professional té com a objectiu preparar els alumnes per accedir al Grau Superior de música; també s'adreça a aquells que vulguin una formació musical sòlida i molt completa, amb una notable dedicació horària, que eventualment els pot permetre fer altres recorreguts professionals on els estudis musicals siguin d'especial importància.

La titulació que s'obté al finalitzar els estudis de Grau Professional és d'un Títol de Grau Professional de Música. Si es compagina amb el Batxillerat, es pot aconseguir el Batxillerat musical.