Escolarització fora del termini ordinari

Per demanar plaça escolar una vegada finalitzat el termini ordinari (marcat pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya) hi ha dues opcions:

1. A través dels següents formularis (sense necessitat de signatura digital)

  • Sol·licitud de demanda de plaça pel curs 2024-2025

Formulari Generalitat de Catalunya 

 

2. Presencialment al Servei d'Educació (c/ de la Rasa, 24) demanant cita prèvia

https://citaprevia.terrassa.cat/

Únicament per famílies que per necessitats específiques no poden realitzar el tràmit de manera telemàtica.

 

Documentació que cal presentar

  • DNI / NIE / PASSAPORT de la persona sol·licitant (mare, pare o tutora legal)
  • Llibre de família o acta de naixement de l'infant a escolaritzar

En cas de fer-ho telemàticament s'ha d'adjuntar una foto / imatge al final del formulari i en el cas de fer-ho presencialment s'ha d'ensenyar a la persona que us estigui atenent.

  • Número IDALU (identificador de l'alumne) per alumnat escolaritzat a Catalunya des del curs 2015-16.

Anar a dalt

 

Preguntes freqüents (FAQs)

Feu clic a la pregunta per desplegar la resposta.

No, quan es fa una sol·licitud d'escolarització fora de termini no hi ha puntuació. La Comissió de garanties d'admissió (CGA) intenta complir amb les demandes de la família i en tot cas que l'assignació sigui propera al domicili, però sempre depèn de les vacants dels centres escolars

No, el que es posa a la sol·licitud es unes preferències per part de la família, que sempre s'intenten complir però a vegades no es possible assignar aquells centres i s'ha d'assignar un altre.

Si, dintre del període de preinscripció les famílies sempre poden sol·licitar un canvi

Quan els germans són de la mateixa etapa educativa (infantil i primària o de secundària) la Comissió de garanties d'admissió (CGA) sempre intenta que vagin junts tot i que això impliqui que no puguin entrar en un centre demandat. Normalment només es separen germans si la família ho accepta.

No es un requisit però si una preferència, una vegada el curs està iniciat les places als centres són preferents per famílies que viuen en el municipi, i la única manera de demostrar-ho es estant empadronat.

Cursos segons any de naixement
Any de naixement Curs corresponent
2020 I3
2019 I4
2018 I5
2017 1r de Primària
2016 2n de Primària
2015 3r de Primària
2014 4t de Primària
2013 5è de Primària
2012 6è de Primària
2011 1r de la ESO
2010 2n de la ESO
2009 3r de la ESO
2008 4rt de la ESO

 

El procés normalment tarda uns 15 dies entre que es fa la sol·licitud, es treballa a la Comissió de garanties d'admissió (CGA), es fa l'assignació i s'envia el missatge de text a la família per informar del centre assignat.

Anar a dalt