Amb l'Anella Verda, l'ajuntament de Terrassa ofereix a la ciutadania uns itineraris per incrementar la pràctica de l'activitat física i apropar els espais d'interès natural al nucli urbà, amb l'objectiu de millorar la salut i la qualitat de vida dels habitants de la ciutat.

L'objectiu principal és aconseguir uns itineraris per a la mobilitat tova, vianants i bicicletes, que siguin continus, segurs i confortables.

Més concretament, els objectius i les estratègies de l'anella verda són:

  • Equilibrar ambientalment el nostre municipi acollint una biodiversitat notable, reduint les emissions de gasos contaminants o prevenint inundacions en episodis de pluja torrencial.
  • Proveir d'aliments i primeres matèries a la ciutat en els sectors forestal, de l'agricultura i de la ramaderia.
  • Custodiar una part important de la nostra memòria històrica, un patrimoni rural de masies, camins i fonts.
  • Oferir als ciutadans un espai lliure ple de possibilitats per al lleure, l'esbarjo i l'educació ambiental.

Xarxa de Camins:

Per més informació consultar Anella Verda