Fotograma del vídeo "Empreses que trenquen barreres" sobre la inserció laboral de persones amb discapacitat a l'empresa ordinària

El treball és un factor essencial per a la inclusió, la participació i la qualitat de vida de les persones. Les persones amb discapacitat tenen dret a treballar, i estan capacitades per fer-ho. 

Aquesta Guia de recursos d'inserció laboral per a persones amb discapacitat mostra a les persones demandants d'ocupació i a les empreses del territori els serveis d'inserció laboral especialitzats on poden dirigir-se per accedir al mercat de treball. També recull oferta de centres especials de treball de la ciutat. 

D'altra banda, si volen emprendre el seu propi negoci, poden adreçar-se al servei d'emprenedoria i economia social per gaudir d'assessorament personalitzat.

La informació inclosa en aquesta guia és només orientativa i no té validesa legal. Sempre caldrà contrastar la informació amb les entitats per conèixer les condicions exactes de cada servei.

Més informació