La Xarxa de Municipis LGTBI+ de Catalunya, de qui n'és membre l'Ajuntament de Terrassa, va presentar, el 2 de novembre de 2021, dues guies adreçades a la millora de la inserció laboral de les persones trans: la Guia per elaborar protocols de transició de gènere al lloc de treball per a empreses i administracions i la Guia per millorar l'ocupabilitat de les persones trans. Adreçada a equips tècnics d'ocupació.

Les guies han estat elaborades des del Grup de Treball Ocupació i PersonesTrans de la Xarxa. La primera està dirigida als serveis tècnics d'ocupació per ajudar a la recerca de feina als treballadors i les treballadores trans. La segona guia està destinada a empreses i administracions per tal que puguin elaborar protocols que ajudin la persona treballadora a fer la transició de gènere al mateix lloc de feina. L'objectiu és que la persona pugui fer el canvi amb comoditat i seguretat a l'empresa, sense que abandonin la feina davant el procés.

Les persones trans, especialment les dones, són les que pateixen més els efectes dels biaixos inconscients i dels prejudicis, especialment durant els processos de selecció; com a conseqüència pateixen uns nivells de desocupació i de precarietat laboral molt més elevat que la població general.

En l'elaboració han participat professionals vinculats a diversos àmbits de l'ocupació i de la igualtat de gènere i polítiques LGTBIQ+, que formen part d'un total de 23 membres de la Xarxa, entre Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya. A més, s'ha comptat amb la  participació del propi col·lectiu i d'especialistes en la matèria LGTBIQ+ com Miquel Missé, sociòleg, consultor i formador en polítiques públiques per la diversitat sexual i de gènere.

 

Guia per millorar l'ocupabilitat de les persones trans.

Aquesta guia pretén oferir eines al personal dels serveis d'ocupació per atendre d'una manera més ajustada les necessitats específiques amb les quals es troben algunes persones trans en la recerca de feina, la incorporació al mercat de treball o en el manteniment d'un lloc de feina, a més d'ajudar a millorar la seva ocupabilitat.

Alguns dels aspectes que es tracten en aquest instrument són la situació de les persones trans en el mercat de treball, centrant-se en el què implica fer una transició de gènere, les seves dificultats d'inserció a causa de la discriminació que pateixen, i com afecten els elements personals i de l'entorn en aquesta recerca. 

També es tracten les possibles claus per incidir en la millora de l'ocupabilitat del col·lectiu, com el disseny de programes d'inserció sociolaborals específics o l'especialització dels equips d'ocupació. D'altra banda, la guia també recull pautes per a la intermediació i la prospecció d'empreses en que s'aborden diversos aspectes com accions específiques amb les empreses per fomentar la contractació de les persones trans. 

 

Guia per elaborar protocols de transició de gènere al lloc de treball

Aquest document ofereix recursos a empreses i administracions per afavorir que les persones treballadores que volen iniciar una transició de gènere no abandonin la feina durant el procés. D'aquesta manera contribueix a fomentar l'estabilitat laboral de les persones que volen iniciar el procés de transició i, alhora, que les organitzacions no perdin talent i guanyin en diversitat.

La guia pretén fomentar la inclusió de protocols de transició de gènere en les organitzacions, oferint eines per elaborar-los, i aportar informació per saber com gestionar i acompanyar la transició de gènere d'un/una treballador/ora. La idea és que cada organització adopti íntegrament les idees que recull aquest document o les pugui adaptar en funció de les seves necessitats.

Aquest material recull diversos aspectes per elaborar protocols de transició de gènere en el lloc de treball, com el moment en que es troba la persona treballadora en relació amb el seu procés de transició de gènere, la designació d'una figura de referència dins de l'organització, o l'elaboració d'un Pla de transició. En tots els casos l'objectiu és promoure que la persona prengui la decisió de com ho vol fer, vetllant per la seva comoditat i seguretat.

La Xarxa de Municipis LGTBIQ+ de Catalunya està formada per més d'una cinquantena d'Ajuntaments de Catalunya que impulsen polítiques en favor del col·lectiu LGTBIQ+. La xarxa treballa per fomentar que es garanteixin el respecte a la pluralitat d'expressions de gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals i la defensa de la igualtat; alhora que promou que les polítiques públiques incorporin, transversalment, la perspectiva de gènere i la diversitat LGTBIQ+ en les seves fases i els diversos àmbits competencials.