A continuació es presenta un mapa de recursos socials actualitzat(*) de la ciutat, desenvolupats i/o gestionats tant per les entitats socials del territori, com pels serveis municipals de l'Ajuntament de Terrassa.
(*) Darrera data d'actualització: abril 2021