L'Oficina Virtual de Prestacions Socials és el nou servei dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Terrassa que premet simplificar la tramitació de sol·licituds a la ciutadania i agilitar l'atorgament de prestacions econòmiques.

La finalitat d'aquesta oficina és promoure i potenciar l'accessibilitat i l'empoderament de la ciutadania, l'autonomia i la responsabilitat de les persones, així com la igualtat d'oportunitats.

L'Oficina gestiona les convocatòries de prestacions per a l'assistència d'activitats d'estiu,  d'extraescolars i de menjadors escolars.

Del 11 de març i fins el 10 d'abril de 2024 es pot per presentar  la sol·licitud de prestació económica per a activitats d'estiu 2024 i per a activitats extraescolars pel curs 2024-25 i finalitza el 10 d'abril de 2024.

Ampliat termini fins el 12 d'abril. 

Arran de les incidències tècniques produïdes els dies 21/03/2024 (de 9:50h a 14:50h) i 10/04/2024 (de 10h a 12:30h) a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa, que han provocat problemes en el normal funcionament del sistema, i d'acord amb l'art. 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques, s'informa que el termini de presentació de sol·licituds s'amplia fins el 12/04/2024, inclòs.

Informació: 

 • Només s'admet una sol·lcitud per infant/jove
 • El tràmit es pot realitzar: 
  • Electrònicament: l'Idcat/Certificat Digital/Clave
  • Presencialment: a qualsevol Punt d'Orientació Social (amb cita prèvia)
 • Cal adjuntar la Declaració Responsable d'Ingressos
 • Destinataris: Infants/joves fins a 18 anys (per persones amb discapacitat, fins a 22 anys)
 • Cal informar dels canvis de les dades personals (exemple: número de telèfon)

Activitats d'Estiu 2024

 • L'ajut cobreix un màxim de 5 setmanes (infants/joves amb discapacitat, 8 setmanes)
 • El preu màxim de l'ajut és de 56€/setmana
 • El preu màxim del menjador de l'activitat d'estiu és de 6,5 €/dia

Activitats Extra-Escolars curs 2024-25

 • L'ajut cobreix un màxim de 300€/infant
 • L'import màxim per familia és de 750€