VISUALITZACIÓ DE CONTINGUT WEB

La Oficina d'intermediació hipotecària i d'endeutament per lloguer (OFIMEH-LL) és un servei d'informació, assessorament i suport adreçat a les persones i famílies que comencen a tenir dificultats per fer front al pagament dels préstecs hipotecaris o de lloguer i poden trobar-se en risc de perdre el seu domicili habitual.

La intermediació és un procediment que facilita la comunicació entre les parts deutora i l'entitat financera, en el cas dels préstecs hipotecaris i, en el cas del lloguer, entre la part arrendadora i l'arrendatària, per trobar una solució abans d'una demanda d'execució hipotecària o desnonament o/i durant el procés d'aquesta. Es facilita, per tant, informació i assessorament des d'una perspectiva legal alhora que d'intermedia amb l'altra part interessada.