Sota el paraigua de la legislació vigent i tenint l'obligatorietat de desenvolupar mesures que garanteixin el dret d'accés a l'habitatge, des del nostre servei tenim com a objectiu promoure serveis i actuacions integrals que permetin portar a terme les polítiques socials  previstes en l'àmbit municipal i que van dirigides a la ciutadania en general i en especial a aquelles persones que es trobin en situació de risc d'exclusió residencial o de vulnerabilitat energètica.