La participació ciutadana al Pla de la Maurina en tres òrgans: 

El projecte va estar concebut, des dels inicis, com un mecanisme obert dins del qual les entitats i els veïns i veïnes de la Maurina van poder expressar la seva opició, aportar idees, fer el seguiment d'actuacions mitjantçant aquests tres òrgans.