El pírcing, el tatuatge i la micropigmentació son tècniques que trenquen la barrera de protecció natural més externa del cos humà. Aquests canvis estètics no estan exempts de riscos, i per tant s'han de realitzar en correctes condicions d'higiene.


El decret 90/2008 de 22 d'abril, estableix les condicions sanitàries i obliga als establiments que ofereixi aquest serveis a disposar prèviament de la corresponent autorització sanitària.


Assessoraments
Oferim la possibilitat  de realitzar  consultes o assessoraments, relacionades amb els tràmits d'obertura i canvis de titularitat d'aquests establiments. I sobre  les condicions higienicosanitàries i la implementació dels autocontrols. 

Podeu consultar al Servei de Protecció de la salut de l'Ajuntament de Terrassa, al telèfon 93 733 69 00 extensió 4262.