Plànol aeri de Terrassa amb punts de color que mostren la xarxa dels equipaments cívics municipals

El Pla és fruït d'una de les conclusions que es van extreure del procés de debat que es va encetar el juny de 2006 sobre la qualitat dels Equipaments Cívics de la ciutat; calia l'elaboració d'un nou Pla d'Equipaments Cívics. El procés de participació que es va endegar des de l'Ajuntament de Terrassa pretenia recollir les iniciatives dels ciutadans i elaborar un diagnòstic qualitatiu sobre la xarxa d'equipaments a la ciutat. Per tot això en aquest nou full de ruta es preveuen els Equipaments Cívics de Terrassa com un espai d'innovació, de participació, de reflexió i formació ciutadana i de benestar individual i col·lectiu.


Pla d'Equipaments Cívics de Terrassa 2009-2018