El 26 de gener l'Ajuntament de Terrassa va presentar als principals agents socioeconòmics els eixos estratègics i les principals actuacions que componen el Pla Director de Polígons d'Activitat Econòmica (PDPAE), un conjunt de 33 accions, 7 considerades estratègiques per a la consecució de els objectius de millora pel que fa a l'entorn físic, la competitivitat de les empreses dels PAE, i la sostenibilitat. El contingut del document acull les principals línies d'acció, obtingudes a través de la realització de diverses taules de treball en què han participat activament tots els agents i en què s'han recollit i consensuat les estratègies que vertebraran els eixos d'acció de la política industrial de la ciutat durant els propers anys.

De l'anàlisi i l'estudi, tant del context dels PAE com del coneixement aportat pels agents participants, sorgeixen 11 reptes prioritaris que estructuren l'impuls de les accions. Pel que fa a la millora de l'entorn físic, s'identifiquen les necessitats de millorar l'estat de manteniment i conservació dels PAE, d'actualitzar i rehabilitar les naus i activar el sòl industrial. Pel que fa a la millora de la competitivitat empresarial, cal posar el focus en inputs com la generació i captació de talent, la incentivació de projectes compartits als PAE, la millora dels serveis a les empreses, l'impuls de les noves tecnologies i el enfortiment del moviment associatiu. Per acabar, en l'àmbit de la sostenibilitat, destaquen la conveniència d'impulsar la transició energètica, l'economia circular i la mobilitat sostenible.


Pots consultar el document de presentació dels resultats del Pla Director de Polígons d'Activitat Econòmica de Terrassa, el document d'anàlisi i el document d'estratègia i pla d'acció. Per a més informació, consulta la nota de premsa.

 

El Pla Director de Polígons d'Activitat Econòmica de Terrassa va ser aprovat per unanimitat al Ple Municipal celebrat el febrer del 2023 i ja s'han iniciat algunes de les accions previstes.

 

 

 

 

Amb el suport de: