Els Poliesportius Municipals són el de Ca n'Anglada, Les Arenes, Sant Llorenç i La Maurina.

Calendari 2021: Habitualment tot l'any, però és necessari fer reserva d'espai de manera anticipada. En cas de modificació d'horari es penjaran cartells d'avís a la instal·lació.

La ciutadania i les entitats poden fer ús dels següents espais: Frontó i Pistes descobertes.

L'horari habitual és:

  • Dimarts a dissabte de 8.30 a 13.00h i tardes de dilluns a divendres de 17.00 a 22.00h. 
  • Dissabtes de 16.00 a 19.00h.
  • Diumenge de 9:00 a 14:00

Alguns espais poden tenir un horari diferent. En cas de modificació de l'horari habitual, es penjaran cartells d'avís a la instal·lació.


Al Poliesportiu Municipal de Sant Llorenç i de La Maurina, la ciutadania i les entitats poder fer ús dels següents espais: Frontó, Camp de terra i Pista coberta. (Pistes de tennis, només a La Maurina).

L'horari habitual és:

  • Dilluns a divendres de 8.30 a 23.30h.
  • Dissabtes de 8.30 a 13.00h i de 16.00 a 21.30h.
  • Diumenges de 8.30 a 14.00h.

Alguns espais poden tenir un horari diferent. En cas de modificació de l'horari habitual, es penjaran cartells d'avís a la instal·lació.

Preus generals: Veure article 5, punt 1 de les Taxes del Servei d'Esports 

Adreces i telèfons: