Els Poliesportius Municipals són el de Ca n'Anglada, Les Arenes, Sant Llorenç i La Maurina.

 

 

 

Als Poliesportius Municipals de Ca n'Anglada i de Les Arenes, els ciutadans i les entitats poden fer ús dels següents espais: Frontó i Pistes Descobertes.

  • Calendari 2019: Habitualment tot l'any, però es necessari fer reserva d'espai de manera anticipada. En cas de modificació d'horari es penjaran cartells d'avís a la instal·lació.
  • Horari 2019: Habitualment matins de dimarts a diumenges de 08:30 a 13:00h i tardas de dilluns a divendres de 17:00 a 22:00h, dissabtes de 16:00 a 19:00. Alguns espais poden tenir un horari diferent. En cas de modificació de l'horari habitual, es penjaran cartells d'avís a la instal·lació.
  • Preus generals: Veure article 5, punt 1 de les Taxes del Servei d'Esports.
  • Adreça i telèfon Poliesportiu Municipal de Ca n'Anglada: C/ Aymerich i Gilabertó, 136, 08222 Terrassa. 93 786 31 01.
  • Adreça i telèfon Poliesportiu Municipal de les Arenes: C/ Sierra Nevada, 57, 08227, Terrassa. 93 783 76 83.

Al Poliesportiu Municipal de Sant Llorenç i de La Maurina, els ciutadans i les entitats poden fer ús dels següents espais: Frontó, Camp de Terra i Pista Coberta. (Pistes de tennis, només a La Maurina.)

  • Calendari 2019: Habitualment tot l'any, però es necessari fer reserva d'espai de manera anticipada. En cas de modificació d'horari es penjaran cartells d'avís a la instal·lació.
  • Horari 2019: Habitualment de dilluns a divendres de 08:30 a 23:30h. Dissabtes de 08:30 a 13:00h i de 16:00 a 21:30h. Diumenges de 08:30 a 14:00h. Alguns espais poden tenir un horari diferent. En cas de modificació de l'horari habitual, es penjaran cartells d'avís a la instal·lació.
  • Preus generals: Veure article 5, punt 1 de les Taxes del Servei d'Esports.
  • Adreça i telèfon Poliesportiu Municipal de Sant Llorenç: C/ Castellsapera, 7, 08227, Terrassa. 93 786 30 01.
  • Adreça i telèfon Poliesportiu Municipal de La Maurina: C/ Sardenya, 32, 08224, Terrassa. 93 780 75 43.