Els Poliesportius Municipals són el de Ca n'Anglada i Les Arenes.

Calendari 2022: Habitualment tot l'any, però és necessari fer reserva d'espai de manera anticipada. En cas de modificació d'horari es penjaran cartells d'avís a la instal·lació.

La ciutadania i les entitats poden fer ús dels següents espais: Frontó i Pistes descobertes.

L'horari habitual és:

 • Dilluns de 17.00h a 22.00h
 • Dimarts a divendres de 9.00 a 13.00h i de 17.00 a 22.00h. 
 • Dissabte de 9.00 a 13.00h i de 16.00h a  19.00h.
 • Diumenge de 9:00 a 13:00

L'horari d'estiu és: 

 • Dilluns a divendres de 16.00h a 21:00h
 • Dissabte de 09:00h a 13.00h i de 16.00h a 19.00h
 • Diumenge de 09.00h a 14.00h

Alguns espais poden tenir un horari diferent. En cas de modificació de l'horari habitual, es penjaran cartells d'avís a la instal·lació.


Al Poliesportiu Municipal de Sant Llorenç i de La Maurina, la ciutadania i les entitats poder fer ús dels següents espais: Frontó, Camp de terra i Pista coberta. (Pistes de tennis, només a La Maurina).

L'horari habitual és:

 • Dilluns a divendres de 8.30 a 23.30h.
 • Dissabtes de 8.30 a 13.00h i de 16.00 a 21.30h.
 • Diumenges de 8.30 a 14.00h.

L'horari d'estiu és: 

 • Dilluns a divendres de 09.00h a 21:00h
 • Dissabte de 09:00h a 13.00h i de 16.00h a 19.30h
 • Diumenge de 09.00h a 13.30h

Alguns espais poden tenir un horari diferent. En cas de modificació de l'horari habitual, es penjaran cartells d'avís a la instal·lació.

Preus generals: Veure article 5, punt 1 de les Taxes del Servei d'Esports 

Adreces i telèfons: