En aquesta secció podeu consultar les jornades de portes obertes als centres educatius de la ciutat pel procés de preinscripció vigent.

Aquest any, donada la situació d'excepcionalitat en la que ens trobem, no es poden dur a terme les jornades de portes obertes amb normalitat. Les famílies interessades poden contactar directament amb els centres per més informació.

El Servei d'Educació ha donat suport als centres escolars per a la realització i difusió de vídeos de portes obertes. En aquests vídeos, els centres mostren el seu projecte educatiu, les seves instal·lacions i el seu dia a dia.

 

Vídeos de les jornades portes obertes per zones educatives

Feu clic al mapa a la zona corresponent per visualitzar els centres i vídeos.

També podeu consultar els centres educatius que us pertoquen segons la vostra adreça

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

 

Llistat de Centres i Vídeos de Portes Obertes
Nom Centre Tipus Web centre Vídeo Zona
Feu clic a una de les zones del mapa

 

Informació pedagògica sobre l'inici de les etapes educatives

Educació Infantil (P-3)
Educació Secundària Obligatòria (1r ESO)