Entenem per segregació escolar la distribució desigual de l'alumnat vulnerable i el no vulnerable en una xarxa educativa. Una xarxa educativa segregada és aquella on alguns centres concentren molt alumnat vulnerable i altres concentren molt alumnat ordinari o benestant. Aquest fenomen vulnera l'equitat educativa, entesa com a principi segons el qual totes les persones han de tenir les mateixes oportunitats per formar-se, independentment del seu origen, gènere i classe social. A més, la segregació afecta negativament la qualitat de l'educació i redueix les possibilitats d'èxit educatiu de tot l'alumnat (el vulnerable i el no vulnerable).

Arran un estudi del Síndic de Greuges de 2016 que situava Terrassa com a municipi amb més segregació a primària, l'Ajuntament posa en marxa un Projecte d'Equitat Educativa que ha reduït progressivament la segregació, fent baixar la ciutat al lloc 10 de la llista. Així ho revela un informe del Síndic de Greuges de gener de 2024.

El Projecte d'Equitat Educativa té el seu origen en un estudi sobre l'escolarització a Terrassa que l'Ajuntament va encarregar a les especialistes Florencia Kliczkowski i Judith Jacovkis, investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona, que van elaborar una diagnosi exhaustiva i una proposta d'actuació. Arran aquest estudi es van posar en marxa diferents comissions per acordar mesures consensuades amb tota la comunitat educativa.

Algunes de les mesures van adreçades a innovacions i canvis en els centres educatius; d'altres a l'organització de la informació, promoció i acompanyament a les famílies, que és on l'Ajuntament pot millorar i ampliar les seves actuals intervencions. Altres mesures van dirigides a canviar la política educativa de l'administració que té la competència en la planificació, organització i reglamentació educativa.
 
Les mesures proposades incideixen en diferents àmbits:
    • Reserva de places
    • Planificació
    • Adscripcions i zonificació
    • Escolarització
    • Coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics
    • Projectes educatius
    • Menjadors escolars
    • Polítiques de subjectivitat
    • Mediació
    • Suport a l'escolarització
    • Sistema de polítiques equitatives

El 2019 es va signar el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, subscrit per la Generalitat, més d'un centenar d'ajuntaments (entre els quals hi ha Terrassa) i diferents entitats.

A dia d'avui, el Projecte d'equitat educativa de Terrassa es continua desenvolupant, liderat per l'Ajuntament i amb la implicació de la Generalitat, ens centres i nombroses entitats.